Neděle 23. ledna 2022, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Předběžná závěrečná zpráva

Brně se na veletrzích jednalo o bezpečnosti integrované Evropy. Mezinárodní veletrhy PYROS, ISET a INTERPROTEC byly největší přehlídkou bezpečnostního průmyslu v prostoru střední a východní Evropy a důležitým příspěvkem v boji proti terorismu.Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Miroslav Štěpán pozval své protějšky ze zemí EU. Na pozvání prezidenta Policejního prezidia ČR Jiřího Koláře přijely delegace policejních prezidií sousedních zemí ČR.

Prestiž bezpečnostních veletrhů podtrhla dvoudenní konference Pyromeeting – 8. evropské setkání hasičů, jejímž hlavním tématem bylo „Evropa – bezpečný prostor pro život“. Účastníky konference upoutaly přednášky o zabezpečení letošní olympiády v Řecku, o fungování systému na ochranu lidí a majetku proti terorismu v Severním Irsku, o teroristickém útoku v Madridu aj.

K významným akcím patřila 2. mezinárodní konference Krizový management věnovaná především legislativě při řešení mimořádných situací a způsobům jejich řízení ve státech EU. Zúčastnilo se jí na 160 evropských specialistů. Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se týkala dvoudenní mezinárodní konference Společně bezpečně v EU.

Čeští policisté a hasiči budou pro EU přínosem

Ministr vnitra Stanislav Gross na bezpečnostních veletrzích uvedl, že jedním z velkých impulsů evropské integrace je snaha vytvořit prostor spravedlnosti a bezpečí. Policie a hasičské záchranné sbory ČR budou přínosem pro fungování bezpečnostního systému v Evropě. „Každý, kdo se v této branži pohybuje, letos našel na brněnském výstavišti neuvěřitelné množství zajímavých exponátů. Tyto veletrhy také přispěly k předávání zkušeností v rozšířené Evropě. V Brně bylo možné získat za čtyři dny takové množství informací a zkušeností, na které by jednotlivec či firma přicházeli dlouhá léta,“ řekl ministr. Ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach připomněl, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci má významné ekonomické dopady pro firmy. „Bez aktivního přístupu k vytváření bezpečných pracovišť a pracovní pohody nelze dosáhnout kvality práce a zapojit se do programu v rámci sjednocené Evropy“.Stovky diváků sledovaly hasiče v akci

Bezpečnostní veletrhy nebyly věnovány pouze odborníkům, ale také široké veřejnosti, která se na nich seznámila s možnostmi zabezpečení jejich majetku. Právě jim byly věnovány ukázky zásahů hasičských záchranných sborů – ukázky vyprošťování osob z havarovaných vozidel, zásah policejního vrtulníku při zneškodnění pachatele, ukázky protipovodňových opatření aj. Vrcholem bylo taktické cvičení členů Integrovaného záchranného systému při hašení požáru Mahenova divadla v Brně.

1. Počet zúčastněných firem… 295
2. počet vystavovatelů… 219
3. počet dalších zastoupených firem… 76
4. počet zúčastněných zemí… 19
5. čistá výstavní plocha v m2… 6 801
6. počet platících návštěvníků… 26 000
7. z toho odborníci v %… 83,3
8. počet akreditovaných novinářů… 193

Návštěvníci

Během prvních tří veletržních dnů bylo zaregistrováno 2234 zahraničních návštěvníků ze 37 států (12,5 % z celkového počtu). Nejvíce zahraničních odborníků přijelo z Německa, Slovenska, Polska, Ruska, Litvy, Rakouska, Itálie a Maďarska.

Návštěvníky zajímali nejvíce informace o novinkách (77%). Upevňovat a navazovat obchodní kontakty jich přijelo více než 47 %. Návštěvníků s rozhodujícím vlivem při nákupu investic, služeb nebo zboží bylo 26 % a 19 % spolurozhoduje o nákupu investic. Odborníci tvořili více než 83 % celkového počtu návštěvníků. Podle 51,3 % návštěvníků význam veletrhů bude růst a 23,1 % soudí, že zůstane stejný. Svým obchodním partnerům, kolegům a známým by jejich návštěvu doporučilo 92,2 % respondentů.

Vystavovatelé

Dosažení cílů své veletržní účasti předběžně potvrdilo 75,2 % vystavovatelů, o účasti na příštím ročníku je už v současnosti přesvědčeno 70,3 % firem.

Novináři

V prvních třech dnech se na pětici veletrhů akreditovalo 193 zástupců médií ze 13 zemí. Zahraniční novináři přijeli z Běloruska, Chorvatska, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Slovinska, Srbska a Velké Británie.Předběžné statistické výsledky nejsou zatím auditovány. Konečná závěrečná zpráva bude akciovou společností Veletrhy Brno vydána po vyhodnocení všech statistických ú­dajů.
Sdílet