Neděle 7. března 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Postih právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob

Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může ukládat pokuty za porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně.

Postih právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob řeší zákon číslo 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přečtěte siZákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Za přestupky na úseku požární ochrany lze uložit pokutu až do 25 000 Kč.

Sdílet