Pondělí 12. dubna 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Po 32 letech aktivní služby skončil v Dobříši Jan Cajthaml, dlouholetý velitel družstva

V neděli 28. 2. 2021 předal nadpraporčík Jan Cajthaml po 32 letech aktivní služby svou poslední směnu. Svou dlouholetou službu plně věnoval požární stanici v Dobříši, kde přes dvacet let vykonával funkci velitele družstva.

Jan Cajthaml nastoupil svou službu 1. srpna 1989 k Okresní správě Sboru požární ochrany Příbram, odkud byl po absolvování nástupního odborného výcviku převelen na stanici Dobříš. Během několika let absolvoval řadu odborných i specializačních kurzů a od 1. prosince 1997 byl ustanoven do funkce velitele družstva.

Během své služby zasahoval u stovek událostí, u mnoha z nich v pozici velitele zásahu. Za více než třicet let výkonu svého povolání pomohl mnoha občanům nejen z Dobříšska. Vedením zásahů uchránil rovněž nemalé hodnoty na majetku.

Při svém výkonu služby na stanici v Dobříši se aktivně zúčastnil mnoha hospodářských prací na budově stanice, které vedly ke zlepšení pracovního prostředí, a podílel se na její údržbě. Po celou svou letitou kariéru rovněž předával své znalosti a zkušenosti dalším hasičům, a tak vychoval řadu kvalitních a zkušených příslušníků.

Díky své dlouholeté praxi v oboru a znalostí hasebního obvodu byl respektovanou osobností nejen mezi svými kolegy, ale i mezi dobrovolnými hasiči a složkami IZS, se kterými se u zásahu potkával.

Pan Cajthaml věnoval službě u hasičského sboru více než 30 let svého profesního života. Práce u hasičského sboru za takto dlouhé období doznala výrazných změn, ať se to týká modernizace techniky a prostředků, se kterými dnes jednotky zasahují, tak v rozsahu úkolů, které dnes hasičský záchranný sbor plní, anebo například v počtu řešených událostí, které v průběhu let strmě přibývaly.

I proto si vážím zachování věrnosti hasičskému záchrannému sboru. Chtěl bych mu za jeho dlouholetou aktivní službu poděkovat nejen za sebe, ale i za všechny občany, kterým ve své kariéře pomohl,

uvedl ředitel územního odboru Příbram plk. Ing. Tomáš Horvát, Ph.D.

FOTO: HZS Středočeského kraje a Denisa Havlíčková
Sdílet