Pondělí 12. dubna 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Barevné provedení techniky JSDH obcí

Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně stanoví ve svém § 65 odst. 8 písm. c) , že barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany stanoví prováděcí předpis. Tou je vyhláška 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.

Přečtěte siVyhláška 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

I vyhláška 247 se však odkazuje na jiný právní předpis – v současné době je jím vyhláška číslo 53/2010 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška číslo 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky

Přečtěte siVyhláška 53/2010 Sb. o technických podmínkách požární techniky

Ta stanovuje technické podmínky pro zásahové automobily všech jednotek a také CAS a DA jednotek hasičských záchranných sborů krajů a jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.

Sdílet