Pondělí 12. dubna 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cizinečtí policisté spolu s Krajskou hygienickou stanicí a dalšími složkami IZS navštívili jednu z ubytoven v Liberci

V pátek 2. dubna 2021 cizinečtí policisté Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje, kontrolovali jednu z ubytoven v Liberci.

Záměrem součinnostní akce, která byla zorganizována na žádost Krajské hygienické stanice, a na níž se kromě policistů Odboru cizinecké policie a pracovníků hygienické stanice podíleli také zdravotníci z infekčního oddělení, bylo testování ubytovaných osob na onemocnění Covid-19.

Do opatření byli zahrnuti také psovodi Oddělení služební kynologie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje a příslušníci Hasičského záchranného sboru, kteří již v minulosti policistům byli velmi nápomocni.

V loňském roce několik obdobných kontrol na žádost Krajské hygienické stanice Libereckého kraje proběhlo v místech bydliště osob, kterým byla nařízena izolace z důvodu infekčního onemocnění Covid-19.

Hasičský záchranný sbor vždy seznámil a instruoval policisty v bezpečnosti při kontaktu s infekčními osobami, dovybavil policisty potřebnými ochrannými prostředky a po provedených kontrolách hasiči dekontaminovali jejich ústroj a materiál, který mohl být nákazou infikován.

V průběhu testování ubytovaných osob provedli cizinečtí policisté také kontrolu oprávněného pobytu osob, případně také to, zda nevstoupili na území České republiky v rozporu s Ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví.

V ubytovacím zařízení byly otestovány čtyři desítky osob. Jednalo se o občany České republiky a cizince z Evropské unie – Polska, Maďarska a Slovenska. V rámci kontroly nebyl zjištěn žádný cizinec ze státu mimo Evropskou unii.

Policisté u jednoho cizince zjistili, že se prokazuje neplatným dokladem totožnosti a za tento přestupek, podle zákona o pobytu cizinců, mu byla udělena pokuta v příkazním řízení v hodnotě pět set korun.

por. Bc. Vojtěch Robovský
Policie ČR
Sdílet