Pondělí 12. dubna 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Virtuální konference na téma CBRN se na přelomu března a dubna účastnili příslušníci Institutu ochrany obyvatelstva

Z virtuálního výstavního stánku se ve dnech 31. 3. – 1. 4. 2021 účastnili příslušníci Institutu ochrany obyvatelstva mezinárodní konference.

Při virtuální konferenci s tématikou CBRN, probíhající formou virtuálního stánku, byla prezentována činnost a poslání HZS ČR i Institutu ochrany obyvatelstva.

Účastníci vyslechli a shlédli řadu zajímavých přednášek a prezentací se zaměřením na problematiku CBRN (chemická, biologická, radiologická a jaderná bezpečnost).

Podařilo se navázat kontakt se zástupcem německé firmy Airsense Analytics ohledně nových detekčních přístrojů a inovace jejich přístroje GDA2, vést zajímavou diskuzi s panem Justo Quintero Mendezem (pracovník OPCW) ohledně nových směrů chemické bezpečnosti ve světě a plukovníkem Wolfgang Karl-Heinz Reichem, zástupcem ředitele Střediska excelence EU v chemické, biologické, radiologické a jaderné oblasti ve Vyškově.

Zajímavá diskuze se uskutečnila také se zástupci firmy TEMET, která se zabývá bezpečnostním inženýrstvím (protipožární a protiplynové dveře, radiační ochrana, protivýbuchové ucpávky apod.) a firmy KROMEK, která se zabývá výrobou a prodejem radiačních detekčních přístrojů a spektrometrů.

Shodou okolností Institut začátkem roku jeden z jejich přístrojů testoval. Naši specialisté tak měli možnost jim sdělit osobní poznatky. Za toto bylo vysloveno poděkování a oceněn přístup k testování.

S organizátory této akce (NCT Consultancy) byla sjednána účast na podzimní NCT PRO Trainings která se uskuteční začátkem října v Itálii.

Sdílet