Středa 24. unora 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Nová hasičská stanica vo Vysokých Tatrách

Od slávnostného odovzdávania novej hasičskej stanice v Starom Smokovci neubehli ani tri týždne a nová hasičská stanica, ktorá vznikla na základe spolupráce mesta Vysoké Tatry a HaZZ, začína postupne ožívať. Samotný termín riadneho používania hasičskej stanice profesionálnymi hasičmi bol oddialený v dôsledku predĺženia termínov stavebných prác.

Od slávnostného odovzdávania novej hasičskej stanice v Starom Smokovci neubehli ani tri týždne a nová hasičská stanica, ktorá vznikla na základe spolupráce mesta Vysoké Tatry a HaZZ, začína postupne ožívať. Samotný termín riadneho používania hasičskej stanice profesionálnymi hasičmi bol oddialený v dôsledku predĺženia termínov stavebných prác.

Na hasičskú stanicu bola presunutá nová hasičská technika určená predovšetkým do náročného terénu v hodnote takmer 1,7 mil. eur a bude tu slúžiť 12 príslušníkov. V blízkej budúcnosti sa uvažuje s navýšením početných stavov slúžiacich hasičov.
Hasičská stanica pokryje potreby obyvateľov v blízkom okolí a zabezpečí radikálne zníženie času dojazdu. Doposiaľ pomáhali občanom profesionálni hasiči z najbližšej hasičskej stanice, ktorá sa nachádza v Poprade.npor. Ing. Silvia Jančovičová-swo-

Sdílet