Neděle 16. května 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči v Žebráku slavnostně převzali novou Scanii, cisternová stříkačka od Kobitu nahradí vysloužilou 40letou Škodu 706 RTHP

V březnu nastal historický okamžik pro JSDH Žebrák, neboť poprvé v historii města a 140 leté historii dobrovolných hasičů v Žebráku, dostali hasiči úplně novou cisternu – Scania P440 XT CAS 20/4000/240, která nahradí 40 let starou cisternu Š706 RTHP z roku 1981.

Výrazně se tím tak zvýší akceschopnost jednotky. Automobil disponuje výbavou, která se sestavovala v technických podmínkách tak, aby cisternová automobilová stříkačka splňovala veškeré požadavky předpisů pro provoz stanovené vyhláškou 35/2007 Sb. O technických podmínkách požární techniky.

Pořizovací cena nové cisterny je 7 375 797 Kč s DPH, částečně byla hrazena z dotace Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů ve výši 2 500 000 Kč, z dotace Středočeského kraje ve výši 1 000 000 Kč a zbývající částka byla dofinancována z rozpočtu města Žebrák.

Vybavení je shodné s vybavením vozidel HZS. Platí pravidlo, že čím více odpovídající a modernější je vybavení, tím snadněji hasiči provádějí zásah.

V současné době probíhá zaškolovaní obsluhy, aby bylo vozidlo již brzy zařazeno do plného provozu. Věříme, že vozidlo bude všem spoluobčanům ku prospěchu ve chvílích, kdy to budou nejvíce potřebovat. Hlavně, aby u těch případů nešlo o lidské životy, ale ať to jsou raději technické zásahy.

Věřím, že i díky tomuto vozidlu bude náš zřizovatel a také kraj hrdý na to, co všechno naše jednotka dokáže.

Velké poděkování patří všem, kteří se na tomto zázraku podíleli.

Zejména při získávání dotací a jednání na Ministerstvu vnitra ČR, které trvalo od roku 2016 než jsme dotaci získali.

Dále klukům z jednotky, bez jejich práce, přípravy technických podmínek a účasti na kontrolních dnech bychom to také nezvládli.

Díky patří všem zastupitelům města Žebrák za to, že pořízení cisterny jednohlasně podpořili. Za spolufinancování děkujeme Ministerstvu vnitra ČR – GŘ HZS ČR a Středočeskému kraji. Skvělou práci odvedl také dodavatel cisterny KOBIT THZ , který vyhrál výběrové řízení a vyšel nám vztříc se všemi požadavky.

Pevně věříme, že nám později protiepidemická opatření umožní slavnostního předání vozu, abychom se s občany o tu radost mohli také podělit a vozidlo ukázat.

Z archivních materiálů uložených v Okresním státním archivu v Berouně vyplývá, že snahy o založení hasičského sboru v Žebráku se tradovaly od roku 1877, kdy byl v lednu jednohlasně přijat návrh, aby byl při Tělocvičné jednotě Sokol Žebrák zřízen odbor dobrovolných hasičů.

V únoru 1879 byly přijaty stanovy a o měsíc později byly provedeny řádné volby. V roce 1880, kdy hasiči začali vyvíjet pravidelnou činnost, bylo v odboru sdruženo 30 členů činných a 55 přispívajících.

Již v prvním roce činnosti byla sboru městskou radou zakoupena za 1100 zlatých nová ruční stříkačka a pro hasiče výzbroj a výstroj – 20 hasičských obleků, 21 přileb, 14 sekyrek a 6 lezeckých háků.

V roce 1915 se podařilo vybavit ruční stříkačku motorem, což byl na tehdejší dobu značný pokrok.

V roce 1930 byl zakoupen jednoduchý vysouvací žebřík, který roku 1937 vystřídal dvoukolový vysunovací žebřík za 6500 Kč od firmy Partl a Kolík z Českých Budějovic.

V roce 1942 obdržel sbor darem od továrníka Josefa Volmana novou dvoukolovou motorovou stříkačku od firmy R.A.Smekal a dopravní vozidlo Škoda (sanitku).

Po roce 1960 se sbor dále modernizoval. Bylo zakoupeno speciální auto Tatra 805 vybavené čerpadlem PPS-8. Roku 1965 získal sbor nový dvoukolový kovový vysunovací žebřík. V 70.letech byli hasiči v Žebráku vybaveni speciálním autem CAS-16 RN a poté vozidlem Avia DVS-12 Saviem. Od roku 2004 je Avie po celkové generální opravě a v loňském roce provedl náš člen Radek Štuksa kompletní přestavbu úložného prostoru.

Vleklým problémem v Žebráku bylo vhodné umístění hasičské techniky. Dlouhá léta byly využívány prostory proti staré budově Společenského klubu. Když došlo k jejich zbourání, byla technika přemístěna do stodoly v Sokolské ulici.

Důstojného umístění se technice dostalo až v roce 1980, kdy byla vybudována tato hasičská zbrojnice, která byla zajišťována městem v akci Z za vydatné pomoci všech hasičů a finanční dotace České státní pojišťovny.

Zásluhou bývalého starosty města p. Pavla Schovánka odkoupilo město v roce 1993 od SDH Skryje požární vozidlo značky Saxsenring, které bylo později prodáno soukromému podnikateli, z důvodu málo garáží a přibývající techniky.

Po dohodě s náčelníkem útvaru v Berouně pplk. Františkem Šmídem došlo k výměně cisterny. Naše CAS 16 byla předána SDH Kublov a z Berouna byla přivezena výkonnější cisterna CAS 25,

V roce 2003 se vedení města v čele s bývalým starostou Mgr. Vladimírem Benešem rozhodlo pro kompletní repasi vozidla. Přes vleklé problémy a urgence, které trvaly necelé 2 roky, byla provedena rekonstrukce nástavby a tanku u firmy SEHAT za 700 000 Kč. Na tuto dobu jsme měli zapůjčenou Avii v provedení CAS08 z Berouna.

Dále pak v roce 2011 jsme provedli opravu motoru a v roce 2012 došlo na cisterně k výměně brzdového systému z 1. okruhového na 2. okruhový. To vše za přispění dotace ze Středočeského kra­je.

Zásahová jednotka byla zřízena dle zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně a na základě rozhodnutí rady MÚ Žebrák ze dne 2. února 1995. V roce 2007 uzavřelo město s obcí Březová smlouvu o zajištění požární ochrany a v roce 2015 i s obcí Točník.

Jednotka je zařazena do územního poplachového plánu jako JPO III/2, která má 24 členů a vyjíždí do 10 minut od vyhlášení poplachu, kdy se nám daří vyjíždět i rychleji.

Petr Beránek – velitel JSDH Žebrák
Sdílet