Sobota 27. unora 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Generál Štěpán se zúčastní sjezdu dobrovolných hasičů

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – největší zájmová organizace v České republice – bude mít první červencový víkend sjezd v Ostravě. V aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity se po pěti letech ve dnech 3. a 4. července 2010 opět sejdou zástupci 340 tisíc členů SH ČMS na svém IV. sjezdu.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – největší zájmová organizace v České republice – bude mít první červencový víkend sjezd v Ostravě. V aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity se po pěti letech ve dnech 3. a 4. července 2010 opět sejdou zástupci 340 tisíc členů SH ČMS na svém IV. sjezdu.

Hlavním bodem programu bude zhodnocení uplynulého pětiletého období, volba starosty a výkonného výboru a dalších orgánů sdružení a také přijetí Programu činnosti SH ČMS do roku 2015. Očekává se účast téměř čtyř stovek delegátů, zastupujících své kolegy z bezmála osmi tisícovek sborů dobrovolných hasičů z celé ČR.

Na sjezd byli pozváni hasiči z českých a zahraničních partnerských organizací, představitelé České republiky, Moravskoslezského kraje a dalších subjektů a institucí. Sjezdu se zúčastní i generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky genmjr. Ing. Miroslav Štěpán. Setkání s dobrovolnými hasiči je příležitostí zmapovat a shrnout dlouhodobou vzájemnou spolupráci.

Pocty uspořádat sjezd dobrovolných hasičů v Ostravě se dostalo Krajskému sdružení hasičů Moravskoslezského kraje za dlouhodobou aktivní činnost, ale především za vynikající uspořádaní mezinárodní hasičské olympiády CTIF – samozřejmě ve velmi významné spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje – v loňském roce v Ostravě. Potvrzením, že hasiči v Moravskoslezském kraji jsou vynikající pořadatelé – je pověření uspořádat v roce 2011 otevřené Mistrovství ČR v požárním sportu mužů a žen a také Mistrovství ČR hry Plamen mladých hasičů a dorostu. Jsem přesvědčen, že víkendový sjezd bude po všech stránkách úspěšný a že si delegáti z celé České republiky odvezou krásné vzpomínky na Ostravu a Moravskoslezský kraj," řekl starosta Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje Ing. Leo Kuběna.

Více než stoletá historie sjezdů českého hasičstva sahá až do roku 1891. První sjezd se konal 15. – 17. srpna 1891 v Praze na Žofíně u příležitosti Jubilejní zemské výstavy. V této tradici se pokračovalo i v době samostatného Československa. Po vzniku SH ČMS v červnu 1990 se konaly sjezdy v Českých Budějovicích (1995), ve Žďáru nad Sázavou (2000) a v Klatovech (2005).

Text: Josef Nitra, Petr Kůdela, GŘ HZS ČR

-wap-

Sdílet