Pátek 26. unora 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči kontrolovali akci Rock for People

V sobotu 3. července 2010 provedli hradečtí hasiči kontrolu dodržování předpisů o požární ochraně a požárně bezpečnostních opatření přijatých provozovatelem festivalového areálu na letišti v Hradci Králové firmou Festivalpark Hradec Králové a organizátorem akce Rock for People 2010 firmou Ameba Production.

V sobotu 3. července 2010 provedli hradečtí hasiči kontrolu dodržování předpisů o požární ochraně a požárně bezpečnostních opatření přijatých provozovatelem festivalového areálu na letišti v Hradci Králové firmou Festivalpark Hradec Králové a organizátorem akce Rock for People 2010 firmou Ameba Production spol. s r.o., Český Brod.

Při prověrce pořadatelů na zvládnutí očekávaného třicetitisícového náporu návštěvníků natěšených na atraktivní program nebyly zjištěny ze strany provozovatele ani organizátora žádné nedostatky. Byla kontrolována možnost příjezdu těžké požární techniky pro hašení případných požárů, vybavenost jednotlivých produkčních prostorů hasicími přístroji, zřízení a označování preventivních požárních hlídek včetně jejich proškolení ke zvládnutí mimořádných událostí. Na místě byli připraveni zasáhnout členové jednotek Sborů dobrovolných hasičů města Hradec Králové, kteří se v průběhu festivalu hudby vystřídali v šesti směnách.

Bohužel stejnou úroveň připravenosti nelze konstatovat na straně provozovatelů četných stánků s občerstvením. Buď z neznalosti nebo neochoty dodržovat předpisy na úseku požární ochrany byla zjištěna celá řada závažných pochybení provozovatelů těchto zařízení. Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách staveb, která ukládá povinnosti i provozovatelům stánkového prodeje rozhodně již není mladá natolik, aby byly přijatelné omluvy provozovatelů o nevědomosti.

Obsáhlé informace o povinnostech vztažených např. na hasicí přístroje jsou uveřejněny např. na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje na adrese www.hzshk.cz. Na nepoučitelné čekají při příštích kontrolách finanční postihy.

plk. Ing. Arch. Josef Petrák
náměstek ředitele HZS Královéhradeckého kraje
pro prevenci a civilní nouzové plánování


-miw- 

Sdílet