Pondělí 26. unora 2024, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

2021: Na jižní Moravě řádilo tornádo, umírali lidé. Živel po sobě zanechal i obrovské materiální škody

Dne 24. 6. 2021, kolem 19:30 hodin, se několika obcemi na Břeclavsku a Hodonínsku prohnalo ničivé tornádo. Během chvíle napáchalo obrovské škody na majetku, a bohužel také na lidských životech a na zdraví. Vítr poškozoval budovy, komunikace a další infrastrukturu obcí, způsoboval zranění obyvatelům.

HZS ČR okamžitě po přijetí prvních oznámení na linky tísňového volání, o škodách způsobených silným větrem, vyslal na místa události své síly a prostředky. Počty nahlášených mimořádných událostí rychle stoupaly a brzy došlo doslova k extrémnímu zatížení tísňových linek.

Mezi nejpostiženější obce patřily Lužice, Moravská Nová Ves, Mikulčice a Hrušky. K velkým škodám došlo také v Tvrdolnicích, Břeclavi a v Hodoníně.

Z důvodu obrovského nárůstu počtu mimořádných událostí i rozsahu způsobených škod byl svolán štáb MV – generálního ředitelství HZS ČR, který přijal okamžitá opatření a zahájil činnosti, v souladu s platnou krizovou legislativou, jejichž hlavním cílem bylo zajistit co možná nejrychlejší a nejefektivnější pomoc postiženým oblastem.

Kolem 22. hodiny vyrazily na místo dva střední odřady USAR týmů z HZS hl. m. Prahy, a HZS Moravskoslezského kraje, které mají specializaci na vyhledávání zavalených osob ze sutin. Následovaly tři odřady Záchranného útvaru HZS ČR k provádění zemních prací, zprůjezdnění komunikací, odstraňování popadaných stromů apod.

Těchto pět odřadů dorazilo na místo události po půlnoci 25. 6. a ihned se zapojily do záchranných prací. Na žádost hejtmana Jihomoravského kraje jsme v souladu s ústředním poplachovým plánem IZS povolali dva ženijní odřady Armády ČR, které dorazily na místo v ranních hodinách a jejichž úkolem bylo rovněž provádění zemních prací.

Během dne na místo dorazily také dva odřady z HZS Jihočeského kraje a HZS Kraje Vysočina.

Další den, 25. 6., byla svolána na 11:00 hodin operativní porada HZS ČR formou videokonference, na které ředitel HZS Jihomoravského kraje, plk. Jiří Pelikán, seznámil ostatní účastníky s aktuální situací i potřebami sil a prostředků.

Potřebnými odbornostmi a dovednostmi jsou hasiči s výcvikem na práce ve výškách, práce v noci, práce s motorovou pilou a stavebními konstrukcemi, ale také například psychologové či posttraumatičtí terapeuti.

Obrovský dík patří řadě okolních států, které okamžitě nabízely svoji pomoc, ať již to bylo Slovensko, Rakousko, Maďarsko, nebo Polsko. Nabídky pomoci se doslova hrnou také od firem a jednotlivců z celé ČR. Veškeré nabídky evidujeme a předáváme do Jihomoravského kraje k případnému využití. Všech nabídek pomoci si opravdu velmi vážíme.

Přečtěte siHasičské jednotky ukončily odstraňování následků tornáda na jižní Moravě

02.07.2021 13:00

Byly zahájeny první demolice objektů v obci Lužice. Jedná se o dva objekty – budova bývalého zdravotního střediska a bytový dům. Na demolicích se podílí 20 hasičů a 14 kusů techniky. Záchranný útvar provádí tyto demolice 10 kusy techniky.

Přečtěte siZáchranný útvar v Hlučíně získal výkonnější pásové rypadlo, stroj CAT 336F LN je speciálně upraven pro činnosti hasičů

Jedná se především o zemní stroje – 2 pásové rypadla CAT 336 a 329, víceúčelový stroj Huddig, teleskopický manipulátor a kolový nakladač. Tyto jsou doplněny o 5 kusů sklopných tater, které slouží k odvozu sutin z místa zásahu na skládku v nedaleké obci Mikulčice.

Přečtěte siPásové rypadlo Caterpillar 329E LN pomůže Záchrannému útvaru HZS především při demolicích objektů

02.07.2021 00:30

Z Libereckého kraje se ve dvě hodiny ráno vydalo do Mikulčic na jižní Moravu 50 příslušníků HZS LK a členů dobrovolných jednotek obcí. Po příjezdu čerstvých sil tak proběhlo již třetí střídání odřadu v Base campu.

S kolegy z předešlého turnusu jsme si nad mapou upřesnili důležité orientační body a místa, kde budeme dnes pomáhat. Po rychlém seznámení se situací pro nás začal další z dnů plných prachu a potu.

V ulicích to vypadá více jako v mraveništi než ve městě, každý něco přenáší, uklízí nebo opravuje. Mezi jednotlivými domy neustále přejíždí kontejnery, nakladače a jiná těžká technika včetně techniky HZS LK. Naši hasiči jako součást tohoto mraveniště pak nejčastěji nakládají suť, uklízejí zbytky izolací z fasád domů, rozřezávají poškozené a vyvrácené stromy nebo opravují střechy.

Dvoučlenný tým posttraumatické intervenční péče opět strávil celý den v terénu, jeho pomoc využili místní občané, ale i ti co zde pomáhají.

Odpoledne došlo i na vyložení námi dovezené materiální humanitární pomoci, mezi kterou bylo možno najít např. míchačku, ruční nářadí, stavební a spojovací materiál a elektrocentrály.

Do neděle zde zůstávají příslušníci HZS LK a členové JSDHO Hrádek nad Nisou, Dětřichov, Žandov, Bozkov, Libštát, Kravaře, Mníšek, Střední Smržovka, Poniklá a Pěnčín – Bratříkov.


Likvidační práce po řádění tornáda na jižní Moravě pokračují – stále jsou do nich zapojeny i dobrovolné jednotky kategorií JPO II a III z Moravskoslez­ského kraje.

Dnes ve 3 hodiny rán ona místo vyrazila již čtvrtá skupina – vždy složená ze sedmi jednotek SDH obcí a dvou příslušníků HZS Moravskoslezského kraje, kteří v pozici velitelů odřadu zajišťují komunikaci mezi krizovým štábem, jihomoravskými kolegy a našimi jednotkami.

Odřad je v současné době nasazen na okraji Hodonína, kde v chatové oblasti likviduje následky silného větru. Hasiči odstraňují stromy z chat, aby do prostoru umožnili přístup jak těžké lesní techniky, tak techniky určené pro demolici poškozených budov a odvozu suti.

Pomoc našich hasičů bude pravděpodobně trvat nejméně do konce tohoto týdne – vždy vycházíme z požadavků HZS Jihomoravského kraje, který řídí práce v oblasti.

Prvním moravskoslezským týmem vyslaným do obcí postižených tornádem byl již v prvních hodinách od vzniku události USAR (Urban Search And Rescue) odřad HZS MSK specializovaný na vyhledávání zavalených osob ze sutin. Odcestovali s ním i dva kynologové Záchranného útvaru HZS ČR.

Tito specialisté byli v místě nasazeni až do druhého dne, kdy již jejich specializace nebyla potřeba, záchranné práce byly ukončeny a začaly práce likvidační.

Pomocí z našich řad jsou i členové posttraumatického týmu – psycholožka HZS MSK v místě události koordinuje psychosociální pomoc IZS, členové týmu zase pomoc v sektoru Hodonín – Pánov.

Další dva členové posttraumatického týmu HZS MSK vyrazí pomáhat dnes odpoledne a zůstanou do neděle, poslední člen doplní tým v neděli a zasahovat bude do úterý, kdy by měla být činnost ukončena.

01.07.2021 23:00

V pátek ráno nasadíme techniku k demolici prvních objektů v tornádem zasažené oblasti. Začneme v Lužicích na Hodonínsku.

Vzhledem k průběhu likvidačních prací můžeme již v pátek v ranních hodinách uvolnit těžkou techniku k první demolici objektu poškozeného během tornádové noci.

Tento úkol bude plnit Záchranný útvar HZS ČR spolu s HZS Jihomoravského kraje. Celkem nasadíme přibližně 20 hasičů a 14 kusů techniky. Další technika pak bude nasazena na odvoz suti.

V plánu je také demolice dalšího objektu v odpoledních hodinách v obci Hrušky.

01.07.2021 10:00

V zasažených lokalitách pokračujeme v odstraňování následků tornáda. Ve středu na místě zasahovala asi tisícovka hasičů s téměř 250 kusy techniky.

V průběhu včerejšího dopoledne opravovali hasiči některé plachty na střechách domů, které se poškodily během noční bouřky. Jednalo se přibližně o stovku objektů.

Současně dál pokračujeme v likvidačních pracích v pěti sektorech: Mikulčice, Lužice, Hrušky, Moravská Nová Ves, Hodonín vč. lokality Pánov. Dokončuje se rozebírání poškozených střešních konstrukcí, odklízí se odpad a zprůjezdňují se komunikace, odváží se suť na tři hlavní deponie (Mikulčice, Hrušky, Hodonín). Ostatní provizorní sládky se postupně sváží na tato tři místa. V deponiích jsme vytvořili zázemí pro zasahující.

U některých postižených lokalit odhadujeme, že ještě nebyla odklizena ani polovina území (Mikulčice a Moravská Nová Ves).

Postupně se pracuje na obnově dodávek elektřiny v zasažených oblastech. Ty jsou také z velké části odpojeny od plynu. Lokalitu Hodonín-Pánov zásobují VaK Hodonín pitnou vodou.

Dnes budeme pokračovat v očistě ulic, plachtování, odstraňování popadaných stromů, vyklízení objektů, odvozu a skládkování suti atd.

01.07.2021 09:00

Během posledního červnového dne zamířily nové síly v podobě jednotek dobrovolných hasičů z Pardubického kraje opět do Moravské Nové Vsi. Zapojeny jsou tu nově jednotky z obcí Kladruby nad Labem, Hrochův Týnec, Svitavy, Pardubice-Hostovice, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí-Hylváty, Holetín.

Jednotky hasičů stále pomáhají s odstraněním následků po ničivém tornádu. I nadále tu také intervenují členové posttraumatické péče. Plníme každý den úkoly, které zadává krizový štáb Jihomoravského kra­je.

Každým dnem je vidět za hasiči obrovský kus práce. Ulice, které byly plné suti, jsou den ode dne čistší, suť mizí… „Dnes máme za úkol vyčistit dvě ulice – Vítězství a Školní. Odvezeme sutiny ze dvorů domů, odklidíme trosky a demontujeme halu,“ říká k rannímu rozkazu ppor. Bc. Petr Dvořák, velitel odřadu HZS Pardubického kraje. Jedna jednotka musela bohužel pokácet dub u kostela, který zcela poničilo tornádo.

Další střídání pardubického odřadu by se mělo uskutečnit v neděli 4. července.

30.06.2021 21:00

V noci zde foukal silný vítr, a tak jsme dnes museli opravit několik provizorně zakrytých střech, uvádí velitel odřadu HZS Libereckého kraje. Činnosti jako je odklízení, odvoz stavební suti, dřevní hmoty a částí střešních konstrukcí, provádíme automaticky.

Při zkrápění silnic velkoobjemovou CAS denně najezdíme okolo 70 km a spotřebujeme více než 90 000 litrů vody, která na sebe váže všude přítomný prach.

Veliké poděkování patří všem členům odřadu, kteří zítra odjíždí na zasloužený odpočinek. V Liberci se sejde v noci nová parta hasičů, která zítra bude pokračovat v započatém boji v Mikulčicích.

30.06.2021 13:00

Hasiči z Jihočeského kraje se přesunuli do areálu Moravských naftových dolů. Vybudovali si zde zázemí a jejich úkolem je postupná tvorba logistického skladu na již vyčištěném prostranství.

30.06.2021 12:10

Aktuálně je na jižní Moravě již III. směna odřadu HZS Olomouckého kraje, na místě zasahuje 40 hasičů. Pracují v okolí základní školy v Moravské Nové Vsi. Odváží sutiny a zajišťují střechy. Celkově zde bylo nasazeno přes 110 hasičů a 32 ks techniky.

30.06.2021 12:00

Hasiči z odřadu Ústeckého kraje pokračují v likvidaci škod, které způsobilo tornádo. Hasiči odklízejí suť okolo domů, čistí a zprůjezdnění komunikace a zajišťují střechy domů.

Z důvodu nočních větrů je nutné střechy znovu překontrolovat, zajistit a přeplachtovat. Členové odřadu mají základnu se zázemím na sportovním stadionu v Hodoníně. Na pátek 2. 7. je připravováno střídání členů odřadu.

30.06.2021 10:45

U přibližně 100 střech bude v zasažených lokalitách potřeba po noční bouřce opravit provizorní zaplachtování.

30.06.2021 08:00

Nový den, další práce. Hasiči pokračují v pomoci poškozeným budovám na Moravě. Podle velitele odřadu HZS Středočeského kraje je pracovní nasazení všech perfektní.

29.06.2021 20:10

Hasiči, kteří byli od pátku nasazeni v rámci odřadu HZS Středočeského kraje na Moravě, se dnes vrátili na stanici v Říčanech. Odtud se rozjedou na své stanice a do svých domovů, kde bude následovat dlouhý odpočinek.

Na místě je vystřídali další příslušníci, kteří budou nadále provádět likvidační práce v přiděleném úseku.

29.06.2021 20:00

Čtvrtý den odřadu HZS Libereckého kraje byl opět v něčem stejný a zároveň úplně jiný. Za výrazného tepla jsme i tento den pokračovali v činnostech v obci Mikulčice. Opět jsme tomu tedy museli přizpůsobit pracovní tempo a hlavně dodržovat pitný režim. I přesto, že dnes byla veliká spotřeba krému na opalování, tak nyní je velký zájem o spreje na „popáleniny ze slunce“.

Dnešním standardem byla likvidace dřevního odpadu a stavební suti za využívání vanových kontejnerů a nosičů kontejnerů z výbavy našeho odřadu. Dále jsem se oproti předchozímu dnu vrátili k zakrývání střech pomocí plachet a latí a provizorním opravám střešních konstrukcí s využitím lezců HZS LK, ale i tesařů a pokrývačů v řadách části našeho odřadu z JSDHO Libereckého kraje.

Některé činnosti, zejména odstraňování nestabilních částí stavebních konstrukcí provádíme i nadále pomocí vyprošťovacího automobilu (jeřábu).

Převážná část členů odřadu se však věnovala nakládce a odvozu suti a to jak ručně, tak pomocí těžké techniky. Pomocí velkoobjemové CAS také provádíme zkrápění silnic, které je s ohledem na obrovské množství vznikajícího prachu zásadní.

Jako každý den od našeho příjezdu, i dnes vyrazili do terénu mezi místní obyvatele naši členové týmu posttraumatické péče. Díky tomu máme od obyvatel zpětnou vazbu, že naše práce je smysluplná a že si jí obyvatelé velice váží. Držíme jim palce.

29.06.2021 18:00

Práce na stabilizaci a zajištění poškozených budov jsou v úseku, kam byli nasazeni hasiči z karlovarského odřadu, již hotové. Po náročných dnech tak první skupina vyslaných hasičů a jejich technika dnes zamířila zpět domů.

Na místě je vystřídala další skupina hasičů vyslaných z Karlovarského kraje, která je složena z profesionálních a dobrovolných jednotek. Na místě se mění spektrum prací, pomoc nyní potřebují místní s úklidem sutin.

Hasiči tak budou s použitím nakladačů ale i lopat a rukou odstraňovat trosky poškozených domů.

29.06.2021 16:00

29 hasičů z HZS Ústeckého kraje a JSDHO Staré Město, Chotiměř a Světec střídá své kolegy na Moravě. V odpoledních hodinách vystřídají stávající odřad, který na Hodonínsku působí od 26. 6. a budou nadále plnit záchranné a likvidační práce v obcích, které zasáhlo ničivé tornádo.

29.06.2021 13:30

Skládka odpadu u Moravské Nové Vsi začala po poledni hořet. Jedná se převážně o bioodpad, hasiči plameny hasí osmi vodními proudy.

29.06.2021 12:40

Materiální pomoc teď nevozte. Jediné, co je teď potřeba, je stavební materiál. Sklady v Hodoníně i Břeclavi už jsou plné.

Demolici zatím postihne asi 114 domů, ještě to jednou prochází statici, do konce týdne by mělo být jasno.

Na místě je 1150 hasičů a vojáků, 326 ks hlavně těžké techniky, 311 policistů.

Od pátku přes svátky budou v terénu lidi z Ministerstva pro místní rozvoj, aby přímo v obcích na kontaktních místech řešili, co je potřeba, uvedl Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kra­je.

29.06.2021 12:00

Dnes v 17.00 dojde ke změně na pozici hlavního koordinátora psychosociální pomoci. Novou koordinátorkou bude mjr. PhDr. Dagmar Fišerová, psycholožka HZS Moravskoslezské­ho kraje.

29.06.2021 09:00

Dnes odjeli vybraní příslušníci HZS Středočeského kraje střídat zasahující odřad na Moravě. Sraz byl opět na stanici v Říčanech, odkud pokračují autobusem.

29.06.2021 07:00

Parta profesionálních a dobrovolných hasičů z Královéhradeckého kraje, včetně členů týmu posttraumatické péče, pokračovala v pomáhání s odstraněním následků živelní pohromy na jihu Moravy.

V odřadu jsou příslušníci, kteří se specializují na práci ve výškách nebo na obsluhu těžké techniky. Nejčastěji pomáháme se zajištěním poškozených střech proti špatným povětrnostním podmínkám a případnému sesunutí, a to na rodinných domech i veřejných budovách.

Dokonce naši lezci spravovali střechu mikulčického kostela. V tuto chvíli je stále nejvíce práce s nakládáním a odklízením sutin a trosek domů.

Koho pak na střechách pracovat neuvidíte, ale přesto odvádí velmi důležitou práci, je celý tým interventů hasičů, policistů a dalších dobrovolnických organizací. Mluví s místními, zjišťují, co potřebují a předávají jejich požadavky dál k řešení. Obrovská pomoc.

28.06.2021 20:00

Dnes v ranních hodinách proběhlo střídání zasahujících hasičů v libereckém odřadu. V půl druhé ráno vyrazili hasiči ze stanice HZS Liberec s autobusem, dvěma dopravními automobily a velkoobjemovou CAS střídat své kolegy do obce Mikulčice. Všech padesát „čerstvých“ profesionálních i dobrovolných hasičů připravených vystřídat své kolegy se přihlásilo dobrovolně.

V šest hodin ráno, po příjezdu do Base Campu, se střídající hasiči ubytovali a vyložili humanitární materiální pomoc, kterou jsme přivezli. Materiál představoval zejména kolečka, lopaty, košťata, sekery, kladiva, hřebíky, plachty a další ženijní materiál.

Následně kolegové připravení k odjezdu seznámili střídající hasiče s místopisem, přiděleným územím a plánovanými úkoly pro následující dny. V současné době se stále provádí likvidační práce, vyklízení a odvoz suti nebo jeřábnické práce. Nakládání suti do kontejnerů často provádí hasiči ručně, a protože je velké vedro, vyžadují si tyto aktivity značnou spotřebu energie všech zasahujících.

Na místě aktuálně zasahují příslušníci HZS Libereckého kraje a členové JSDHO Bulovka, Český Dub, Desná, Dětřichov, Heřmanice, Hrádek nad Nisou, Karlovice, Raspenava, Semily, Skalice u České Lípy a Smržovka.

V dnešních dopoledních hodinách místo zásahu po čtyřdenním pobytu opustili hasiči z JSDHO Česká Lípa – Dobranov, Frýdlant, Jablonec n. N. – Kokonín, Jilemnice, Líšný, Rokytnice nad Jizerou a Stráž pod Ralskem.

28.06.2021 18:20

Díky opatrné manipulaci se strojem a profesionálnímu přístupu všech zasahujících se dnes v Moravské Nové Vsi podařilo uchránit technologii v hodnotě 50 milionů korun.

V místním zemědělském družstvu uvízla vlivem čtvrtečního tornáda čistička na obilí pod torzy kovových konstrukcí střechy výrobní haly s linkou.

S pásovým rypadlem CAT 336F byla tato konstrukce rozebírána a postupně odstraňována tak, aby její případný pád více nepoškodil instalovanou technologii.

28.06.2021 17:45

Střecha kostela sv. Jakuba v Moravské Nové Vsi byla značně poškozena ničivým tornádem, statik proto rozhodl, že je potřeba poškozenou část sundat pomocí jeřábu. Profesionální hasiči HZS hl. m. Prahy proto střechu v pondělí 28. června v odpoledních hodinách zajistili a následně asistovali při jejím sundání.

Pro práci v takto nebezpečném prostředí byl vybrán tým složený převážně ze specialistů USAR, kteří se podílejí na likvidačních prací a zůstali na jižní Moravě jako součást druhého odřadu HZS hl. m. Prahy.

Celá operace trvala několik hodin.

28.06.2021 14:00

Střešní latě pro obec Mikulčice na Hodonínsku, které připravili dobrovolní hasiči z JSDH Jablůnka, převezli profesionální hasiči HZS Zlínského kraje požární stanice Uherský Brod na jižní Moravu.

Celkem 6 balíků – 900 kusů což je 3600 běžných metrů střešních latí dorazilo do oblasti postižené tornádem.

Velké díky patří obci Jablůnka za poskytnutí smrkové kulatiny z obecních lesů a všem zúčastněným za realizaci této akce.

28.06.2021 13:50

Již čtvrtým dnem pomáhají hasiči z Pardubického kraje v místech poničených živelní katastrofou, na jižní Moravě. V Moravské Nové Vsi hasiči ráno po krátké hygieně a rychlé snídani opět začali v odstraňování následků tornáda.

Dnes ráno zněl rozkaz jasně, nasazení jeřábu. Čistíme ulice, odstraňují se překážky a všechen materiál se sváží na určená místa. Nepředstavitelná katastrofa, shodují se všichni hasiči. Fotky z místa nasazení mluví za vše.

Děkujeme všem za podporu. Společně to zvládneme.

28.06.2021 10:00

Také dnes pomáhá HZS Středočeského kraje na Moravě. Odřad je rozdělen na dvě čety, jedna je nasazena v Hodoníně, kde pomáhá s demoličními pracemi, řezáním střešní konstrukce a vyklízení. Druhá četa zasahuje v Lužicích, kde pomáhá vyklízet a zastřešit poškozené domy.

28.06.2021 09:00

V postižených oblastech se nachází neuvěřitelné množství odpadu. V ulicích je spousta techniky, která odváží sutiny na devět improvizovaných skládek.

28.06.2021 08:00

Také jednotka ŠVZ byla vyslána KOPIS na výpomoc se zvládáním této situace. Během čtvrtečních večerních hodin byl sestaven odřad ŠVZ, který byl nasazen v obci Mikulčice na Hodonínsku, která patří mezi nejvíce poškozené obce.

Vyslány byly čtyři plně obsazené CAS (jedna byla vybavena dronem s termovizí), velitelský automobil, vyprošťovací automobil, stabilizační kontejner, dopravní automobil s motorovými pilami a evakuační autobus.

Jedno vozidlo nad rámec tohoto odřadu vezlo členy USAR týmu, kteří jsou aktuálně u nás v Brně na ŠVZ v kurzu, aby se připojili ke zbytku týmu při vyhledávání v sutinách. Na místo byl vyslán i psycholog ŠVZ HZS ČR.

Kromě 16 příslušníků z řad lektorů ŠVZ bylo součástí záchranné akce i 22 posluchačů kurzů TŘ Z, IOMP a ST Z.

27.06.2021 17:00

Likvidační práce na odstranění následků ničivého živlu, který postihl několik obcí na jihu Moravy na Hodonínsku a Břeclavsku stále pokračují, a to i za účasti odřadu HZS Královéhradec­kého kraje.

Po tornádu, které se obcemi přehnalo, zůstaly poškozené střechy i celé domy, polámané větve, stromy, velké množství suti a dalšího odpadu. V obcích je stále ještě hodně práce, se kterou mohou naše jednotky pomoci.

První skupina hasičů z Královéhradeckého kraje byla nasazena v obci Mikulčice od pátku 25. 6. 2021. Odřad čítal celkem 36 profesionálních a dobrovolných hasičů, včetně psychologa a jeho asistentky.

Tým tvořili profesionální hasiči ze stanice Hradec Králové, Hradec Králové – Pražská, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov a členové dobrovolných jednotek města Hradec Králové a Třebechovice pod Orebem. Tato parta si už své odpracovala, během neděle 27. 6. ji střídá druhá.

Na stejném místě, tedy v Mikulčicích, bude nově nasazeno dalších 35 profesionálních a dobrovolných hasičů, někteří z nich jsou zároveň členy týmu posttraumatic­ké péče.

Jsou to příslušníci ze stanic Hradec Králové, Hradec Králové – Pražská, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov a členové JSDH Ostroměř, Častolovice, Libáň, Librantice, Nové Město nad Cidlinou, Lochenice, Kostelec nad Orlicí a Vamberk.

Už od pátečního večera pracují jednotky převážně na zajištění poškozených budov, provizorním zabezpečení zničených střech, odváží a likvidují suť a nebezpečný odpad, motorovými pilami rozřezávají zbytky větví a stromů a pomocí čelního nakladače uklízí trosky z komunikace.

27.06.2021 13:00

Na místě je stále 1200 hasičů z celé republiky.

27.06.2021 08:00

Od rána královéhradečtí hasiči nakládají kamiony Záchranného útvaru dřevem a dalším materiálem na zakrývání střech, které na centrálu do Hradce Králové vozí dobrovolní dárci. Dvě plně naložené tatry odvezli už včera.

26.06.2021 20:30

Hasiči mají za sebou první den likvidačních prací, okolo deváté hodině dochází k útlumu a je čas na odpočinek, běží jen nejnutnější činnosti, plánuje se další den. Z některých krajů přijíždějí čerstvé síly.

Většina úkolů je zaměřena na odstraňování překážek a trosek, stabilizace konstrukcí i jejich rozebírání, jednotky provádí provizorní zakrytí střech.

Majetek a techniku střeží policisté.

Naše činnost spočívá hlavně v zajišťování poškozených střech. Strháváme zničené konstrukce, pomocí plachet je provizorně zabezpečujeme, odvážíme a likvidujeme suť a nebezpečný odpad.

Pomocí motorových pil rozřezáváme zbytky větví a stromů a pomocí čelního nakladače uklízíme trosky z komunikace. Během dneška jsme dokonce ošetřili pět dobrovolníků, kteří měli drobná poranění z provádění likvidačních prací.

Naše parta je naštěstí zatím v pořádku. Vzhledem k tomu, že nás budou během zítřka střídat další hasiči, necháváme tu všechno. Chtěli bychom velmi poděkovat místním obyvatelům, kteří se starají nejen o nás, ale o všechny dobrovolníky,

řekl velitel odřadu HZS Královéhradeckého kraje plk. Jan Čech.

26.06.2021 15:30

Na místě pomáhá tým interventů z několika krajů, věnuje se psychosociální pomoci a posttraumatické péči. Nově byl zřízen také pátý sektor zásahu, kterým je Hodonín – Pánov. Zbývající čtyři sektory jsou obce Lužice, Moravská Nová Ves, Mikulčice, a Hrušky.

Z republiky dorazilo na pomoc 450 hasičů, kteří disponují 204 ks techniky.

26.06.2021 12:00

Odřad Libereckého kraje je nasazen v obci Mikulčice. Byla mu přidělena část obce, ve které zasahuje.

Naše práce představuje celou řadu činností, a to např. odstraňování překážek, opravy střešních konstrukcí a provizorní zakrývání střech, nakládání suti a odpadu, odvoz na skládku suti či poskytování posttraumatic­ké péče.

Při naší práci se velmi osvědčil vyslaný vyprošťovací automobil, smykem řízený nakladač Bobcat a kontejnerový automobil s nákladní vanou a hydraulickou rukou s drapákem.

Část naší skupiny je vyčleněna na provoz základny, tzv. „Base campu“. Ten je postaven na místním fotbalovém hřišti, odkud chodíme na naše místo nasazení pěšky, neboť je v místě velká komplikace s pohybem techniky. Skupina v Base campu zabezpečuje stravování, nápoje, péči o techniku, dohled nad odstavenou technikou a zároveň ji lze využít jako kontaktní místo v případě občanů.

Že je tento náš odzkoušený model správný dokazuje i příklad, kdy za námi přiběhla žena, že se nedaleko zranil při odstraňování následků tornáda starší muž. Hasiči v Base campu neváhali a poskytli muži základní ošetření při masivním krvácení z tržné rány a přivolali na místo ZZS JmK, která muže následně transportovala do nemocnice.

Využití vyprošťovacího automobilu se taktéž ukázalo jako vysoce účelné, zejména pro ulehčení práce při odstraňování poškozených částí střešních konstrukcí nebo při transportu nových dřevěných konstrukcí na střechy opravovaných domů. Velmi nám ulehčuje, a zejména zrychluje, naši práci.

Po celý den je vysoká teplota a tak musíme do naší práce vřazovat krátké přestávky na občerstvení, zejména dodržování pitného režimu. Na místě máme sebou malé mobilní lednice, které jinak HZS Libereckého kraje využívá při distribuci vakcín.

Při odstraňování následků a naší práci nejvíce využíváme motorové pily, motorové kotoučové (rozbrušovací) pily, tesařská kladiva, hřebíky. Ale zejména naše odhodlání a sílu a fyzickou kondici.

V noci z neděle na pondělí odjede příslušníky a členy odřadu střídat druhá skupina. Do této slupiny budou opět zařazeni příslušníci HZS Libereckého kraje a členové vybraných jednotek SDH obcí Libereckého kraje. Návrat první skupiny se předpokládá v pondělích podvečerních hodinách.

S vysláním střídajících příslušníků a členů odřadu povezeme také první část humanitární pomoci, která se mezitím na našich stanicích sešla. Dále dle požadavku z místa zajišťujeme další motorové kotoučové (rozbrušovací) pily, větší množství náhradních kotoučů a zajišťujeme akumulátorové hřebíkovačky s plynem a hřebíky, které chceme dnes v noci odvézt za odřadem, a které by měly ulehčit, ale zejména urychlit, provizorní opravy a zakrytí poškozených střech.

Další střídání je prozatím naplánováno na čtvrtek. O dalším nasazení bude rozhodnuto následně podle požadavků krizového štábu JmK. Předpokládáme však nasazení tohoto společného odřadu Libereckého kraje i v prvním červencovém týdnu.

26.06.2021 11:20

V sobotu 26. června 2021 v 6:00 hodin vyjel na pomoc Jihomoravskému kraji druhý odřad HZS hl. m. Prahy, který vystřídá USAR tým, který máme na místě již od čtvrtečního večera, kdy jsme vyslali do tornádem zasažené obce první průzkumnou skupinu.

Druhý odřad má za úkol likvidační práce, tedy odstraňování následků tornáda a bouřky. Jedná se o odstraňování sutin poškozených domů, odstraňování a odklízení popadaných stromů, provizorní zajištění střech domů, odstranění kovových nebo betonových konstrukcí a další, podobné odklízecí práce.

Mimo motorové pily a prostředky pro likvidační práce povezeme i lopaty, kolečka a další pomoc ze skladu humanitárního materiálu Správy služeb hl. m. Prahy. Na místo vezeme i dva nakladače Bobcat, dva kontejnery na suť, týlový kontejner a podporu pro zasahující hasiče. Tým je zcela soběstačný na několik dnů.

Za HZS hl. m. Prahy bude přímo na místě působit 23 příslušníků. Do odřadu byly zařazeny tři jednotky sboru dobrovolných hasičů z Letňan, Zbraslavi a Libuše. JSDH Řeporyje poskytla autobus.

Celkem je to 19 dobrovolných hasičů. ZZS hl. m. Prahy bude na místě spolu s námi působit do 27. 6. v počtu 5 osob. V týmu je i psycholožka a jedna členka týmu posttraumatické péče HZS hl. m. Prahy. Přidají se k dalším interventům na místě a budou zajišťovat kontaktní centrum a práci přímo v terénu.

Celkem máme tedy v Moravské Nové Vsi 47 lidí.

USAR tým pražských profesionálních hasičů na místě působil již od čtvrtečního večera, spolu s USAR týmem HZS Moravskoslezského kraje. Aktivní vyhledávání zavalených osob pod troskami domů bylo pozastaveno během pátku s tím, že náš USAR tým prohledal, spolu se statikem HZS Libereckého kraje, psovody MP Praha a psovody HZS libereckého kraje, celou oblast. Nikdo pod troskami domů nebyl nalezen.

Následně se USAR tým zapojil do likvidačních prací. Svou činnost tak na místě ukončí a nahradí ho druhý odřad.

26.06.2021 09:40

Všude se velmi intenzivně pracuje a kontejnery na odpad se rychle plni. Hasiči pomáhají obyvatelům s odklízením trosek a sutin. Doprava v obcích je pořád komplikovaná.

26.06.2021 05:40

Sedm jednotek sboru dobrovolných hasičů z MSK vyjelo v sobotu 26. června 2021 okolo druhé hodiny ranní do Jihomoravského kraje pomáhat s likvidačními pracemi po ničivém tornádu.

Jednotky na místě události vystřídají speciální tým USAR HZS Moravskoslezského kraje (HZS MSK), který na zasaženém území působil od předchozího dne.

Odřad se po ukončení záchranných prací zaměřených na vyhledávání osob a kontrolu statiky objektů vrátil do Ostravy v pátek 25. června 2021 krátce před půlnocí. Na místě zůstala pouze dvojice velitelů, kteří předají úkoly a určený sektor velitelům nového týmu.

Pro první – dvoudenní – turnus odřadu určeného pro provádění likvidačních prací, tedy činností směřujících k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí, byly vybrány jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Brušperk, Fulnek, Michálkovice, Kravaře, Šenov, Český Těšín – Město a Bruntál v celkové síle 30 členů.

Skupinu doplní dvojice velitelů stanic HZS MSK, kteří budou na místě koordinovat činnost samotných jednotek, budou zajišťovat řízení na strategické úrovni a zároveň budou styčnými důstojníky pro kolegy z HZS Jihomoravského kraje, kteří jsou určení k řízení samotného zásahu.

Dobrovolní hasiči se do postižené oblasti přesunou v převážné většině ve svých moderních dopravních automobilech, které jim v roce 2016 pořídil Moravskoslezský kraj v rámci projektu „Nákup dopravních automobilů pro jednotky požární ochrany“, spolufinancovaného ze strukturálních fondů Evropské unie a národních rozpočtů prostřednictvím rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Přečtěte siMoravskoslezský kraj zakoupil pro dobrovolné hasiče 50 dopravních automobilů na podvozku Mercedes-Benz Sprinter 4x4

Zakoupeno jich bylo v rámci tohoto projektu 50, vozidla výrazně pomohla s omlazením vozového parku dobrovolných hasičů v kraji. Cena jednoho dopravního automobilu včetně kompletního a v rámci specifikace maximálně možného vybavení byla 3 842 960 korun.

Návrat první skupiny dobrovolných jednotek se předpokládá v neděli 27. června v noci, v pondělí ve 2:00 se pak na Jižní Moravu vydá druhý odřad složený z dalších sedmi jednotek opět o třiceti hasičích.

Samotné předání úkolů a prostoru pro zásahovou činnost proběhne až na místě a bude v gesci zmiňovaných velitelů z HZS MSK, kteří se tak opět vystřídají až přímo v zasažené oblasti.

26.06.2021 05:30

Všechny vyslané odřady HZS krajů (11× 30 členů týmu), které se dnes přesouvaly pomáhat na Moravu, už v pořádku dojely a přemisťují se ze shromaždiště na konkrétní místa nasazení.

V plánu je mimo jiné stabilizace některých poškozených domů.

25.06.2021 19:00

Odřad HZS Ústeckého kraje je již na cestě. Třicítka profesionálních hasičů ze všech okresů kraje míří na jižní Moravu pomáhat s likvidací škod po řádění ničivého tornáda. Součástí výpravy jsou i dva členové posttraumatic­kého týmu.

25.06.2021 17:40

Aktuálně na místě zasahuje na 130 jednotek z HZS Jihomoravského kraje, 2 USAR týmy, 3 odřady Záchranného útvaru HZS ČR a 2 odřady z HZS JČK a HZS KVY. Celkem se jedná o 1200 hasičů, včetně hasičů dobrovolných.

Ještě dnes se k nim přidá již zmiňovaných 11 odřadů HZS krajů, tedy celkový počet naroste na přibližně 1500 zasahujících hasičů.

Svými silami přispívá také Armáda ČR, která dosud nasadila dva odřady v počtu přibližně 25 vojáků a dalších 150 vojákům se k nim brzy připojí. Pomáhají také další složky IZS z celé republiky.

25.06.2021 17:00

Dnes odpoledne vysílá HZS Libereckého kraje na jižní Moravu odřad složený z příslušníků ze všech územních odborů, členů JSDHO a techniky.

Místo setkání sil a prostředků je v Liberci, odkud se jednotky PO přesunou do Podivína. Dojezd na seřadiště sil a prostředků je plánován v dnešních večerních hodinách.

V rámci ústřední koordinace záchranných prací obdrží jednotky PO na seřadišti informace o lokalitě a činnostech, které budou v tornádem zasažených oblastech provádět. Vyslání dalších sil a prostředků je otázkou, která se bude řešit v průběhu víkendu.

25.06.2021 16:50

Od včerejší noci je na místě lidem poskytována psychosociální pomoc. Denně zde bude od soboty k dispozici cca 60 interventů z řad HZS, PČR a charity.

25.06.2021 16:40

Hasiči ze Záchranného útvaru se naplno zapojili s 36 kusy techniky a 56 příslušníky do likvidačních prací v předurčených obcích – Mikulčice a Lužice.

Stěžejní činnosti na místě zásahu jsou strhávání nebezpečných částí budov, likvidace a odvoz sutin a materiálu, odstraňování padlých stromů a zprůjezdnění komunikací.

Počty techniky v podobě speciálních a zemních strojů se průběžně dle potřeby navyšují.

25.06.2021 16:25

Pražský USAR ukončí dnes večer záchranné práce. Zítra brzy ráno vyjedou na vystřídání a doplnění další pražští profesionální a nově i dobrovolní hasiči (Zbraslav, Letňany a Libuš). Povezou ze Správy služeb i lopaty, kolečka a další pomoc.

25.06.2021 16:20

V pátek po třetí hodině odpolední se technika, složená ze stanic napříč Středočeským krajem, vydala na shromaždiště na stanici do Říčan, odkud pokračovala v konvoji do Protivína, kde bylo stanoveno místo pro příjezd odřadu. Odtud byli naši hasiči nasměrováni k Hodonínu, kde budou mít v následujících dnech základní tábor.

Vzhledem k tomu, že na místo dorazili pozdě večer, tak postavili stany pro své zázemí a následoval odpočinek. V sobotu ráno jim byl přidělen sektor v Lužicích, který si rozdělili na tři úseky – odvoz suti, stabilizace budov a zprůjezdnění komunikace a železnice na konci obce.

K tomu museli pokácet velké množství poškozených stromů a sloupů elektrického vedení. Veškeré práce probíhaly zhruba do 21. hodiny, kdy došlo k přerušení prací, uzavření obce a odjezdu jednotek do stanového tábora.

Od nedělní sedmé hodiny probíhalo znovu nasazení odřadu v Lužicích, kdy práce byly obdobné jako předchozí den, to znamená odvoz suti, stabilizace budov a pomoc se zastřešením obydlí bez střech.

Zatím je nasazení odřadu plánováno do pátku, ale situace se neustále mění podle postupu likvidačních prací a nových požadavků. Nutno podotknout, že v zasažených oblastech si všichni sahají na dno svých sil a úklidové práce v obcích probíhají neustále.

Všichni se snaží, aby k obnově došlo v co nejkratší možné době. Hasiči jsou na takové případy cvičeni a školeni, ale i oni zažívají nasazení tohoto charakteru poprvé v životě.

25.06.2021 16:00

Po 16. hodině vyjede z centrální požární stanice Litoměřice v Ústeckém kraji odřad na pomoc Jihomoravskému kraji. Odřad tvoří nejrůznější technika pro odklízení následků ničivého tornáda.

Jedná se například o stabilizační kontejner pro zajištění nestabilních budov a kontejner nouzového přežití.

25.06.2021 15:30

Jihočeský kraj doplňuje odřad na jižní Moravu. K současným 20 hasičům pojede dnes okolo 17. hodiny dalších 8. Odřad bude pracovat vždy ve 48 hodinových směnách s tím, že bude průběžně obměňován dalšími vysílanými jihočeskými hasiči.

Součástí odřadu budou vždy i dobrovolní hasiči. S dnešním odřadem odjíždí jednotka SDH obce Suchdol nad Lužnicí, v dalších dnech, kdy se budou hasiči v jihočeském odřadu střídat, budou dále dobrovolní hasiči obcí Kardašova Řečice a Vodňany-Pražák.

Jihočeský odřad bude vybaven tak, že bude soběstačný v ubytování, stravě a používaném materiálu.

Odřad HZS Jihočeského kraje je již od dopoledních hodin nasazen na likvidaci práce v nejzasaženějších obcích – Lužice a Mikulčice. Budeme nadále pokračovat v odklízení trosek a sutin. Z tohoto důvodu je ráno vyslaný odřad dnes odpoledne doplněn o nosič kontejnerů – podval pro odvoz sutin, materiál určený na odklízení (lopaty, kolečka, hrábě, pytle na odpad, lana, lezecký materiál, rukavice,…) a autobus.

Součástí odřadu jsou také vždy dva členové týmu posttraumatické péče HZS Jihočeského kraje. I ti se budou točit ve dvoudenním turnusu.

V odřadu HZS Jihočeského kraje se budou střídat hasiči a velitelé z celého našeho kraje.

Akceschopnost jihočeských jednotek však rozhodně nebude ohrožena.

25.06.2021 14:30

Královéhradec­kého kraje bude v jihomoravských obcích zasažených ničivým tornádem pomáhat 36 profesionálních a dobrovolných hasičů, včetně psychologa HZS Královéhradeckého kraje a jeho asistentky.

Ve skupině vyslané v rámci mezikrajské výpomoci jsou zařazeni profesionální hasiči z centrální stanice Hradec Králové, stanice Hradec Králové – Pražská, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou a dobrovolní hasiči z JSDH města Hradce Králové a Třebechovic pod Orebem.

Odřad je složen převážně z hasičů, kteří obsluhují těžkou techniku nebo jsou speciálně proškoleni na práce ve výškách a nad volnou hloubkou.

Hasiči z Královéhradeckého kraje by měli na jižní Moravě působit odhadem pět dní, v neděli by měla být celá skupina vystřídána.

HZS Královéhradeckého kraje vysílá na pomoc do postižených obcí následující zásahovou techniku:

  • kontejner nouzového přežití
  • kontejner určený ke stabilizaci budov
  • kontejner pro nouzové zastřešení
  • kontejnerová elektrocentrála
  • nákladní automobil s kolovým manipulátorem
  • automobilový jeřáb
  • evakuační autobus
  • další doprovodná osobní vozidla

Konvoj asi deseti vozidel vyrazí za doprovodu Policie ČR z centrální stanice Hradec Králové v pátek 25. 6. kolem 15. hodiny.

25.06.2021 14:20

Dle pokynů generálního ředitelství HZS ČR vyjede během pátečního dne odřad hasičů z Pardubického kraje na pomoc do Jihomoravského kra­je.

Odřad tvoří 34 hasičů 14 profesionálních hasičů z Pardubického kraje a 20 dobrovolných hasičů. Celý odřad je soběstačný (PHM, jídlo, odpočinek). Pardubický kraj poskytne finanční dar ve výši 100 tisíc korun pro zajištění činnosti tohoto odřadu.

Místo, kde budou hasiči zasahovat a pomáhat bude upřesněno dle požadavků a potřeb krizového štábu Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kra­je.

Ve výbavě hasičů je zejména nový kontejner pro vyprošťování a stabilizaci objektů a kontejner pro stabilizaci a nouzové zastřešení.

Dále do Jihomoravského kraje bude vyslán jeřáb, spojový automobil a velitelský automobil.

Odjezd odřadu je v 16 hodin z centrální stanice Pardubice.

25.06.2021 14:10

V 15 hodin bude ze stanice Plzeň-Slovany vyjíždět odřad směr Morava. Technika a personál bude připraven na zásah minimálně na 5 dní. V odřadu budou kontejnerové automobily, nakladače, ženijní technika, vyprošťovací technika, autobus, dvě cisterny a automobilový jeřáb.

Součástí odřadu by měli být i členové dobrovolných jednotek.

Jednotky: HZS Klatovy, Košutka, Tachov, Domažlice, a JSDH Nyřany a Stříbro.

25.06.2021 13:50

Na základě požadavků jihomoravských hasičů byl vytvořen z každého kraje odřad, tedy speciálně složená skupina hasičů a techniky pro záchranné a likvidační práce. Z Olomouckého kraje na místo vyrazí dnes po 15. hodině.

Vyjede 20 příslušníků profesionálních hasičů s technikou, která je přímo určená ke stabilizaci budov a likvidačním pracím. Konkrétně jde o dvě cisterny, technický kontejner s výdřevou, kontejner destrukce, týlový a přepravní kontejner s ženijním vybavením. Naše příslušníky doplní také 15 členů jednotek sboru dobrovolných hasičů z našeho kraje.

Odřad bude na místě zasahovat vždy 2 dny, hasiči se budou střídat a budou pracovat po tuto dobu nepřetržitě. Po dvou dnech je vystřídají kolegové, takto se otočí ve 3 vlnách, což znamená, že budou na místě minimálně 6 dní.

Členové odřadu se zapojí do likvidačních prací, budou především pomáhat obyvatelům postižených obcí, s úklidem trosek a stabilizací poškozených budov.

Akceschopnost jednotek HZS Olomouckého kraje nebude činností odřadu nijak ohrožena.

25.06.2021 13:30

V tuto chvíli zasahuje na místě 45 hasičských jednotek, 400 hasičů. Dnes je očekáván příjezd dalších 11 odřadů z dalších krajů, přibližně 330 hasičů.

25.06.2021 13:00

Velitelský vůz s dronem určeným pro podporu velitele zásahu odjel z Karlových Varů v pátek ráno do Jihomoravského kraje. Tato speciální technika umí s pomocí dronu a řady stacionárních kamer dlouhodobě monitorovat místo zásahu velkého rozsahu a poskytuje tak veliteli zásahu přehled o území, kde je potřeba nějaká pomoc.

25.06.2021 12:15

S koordinací sil velícím důstojníkům pomáhají i záběry z policejních dronů. Z nich je patrné jak ničivé tornádo bylo a kde je aktuálně potřeba zasahovat.

25.06.2021 12:00

Soukromé osoby, které chtějí poskytnout humanitární pomoc, prosíme o zasílání nabídek na nově vytvořený email: hp@grh.izscr.cz

25.06.2021 11:40

Na operačním středisku Generálního ředitelství HZS ČR opět probíhá další videokonference se všemi našimi krajskými řediteli ohledně koordinace další pomoci postižené oblasti.

Každý HZS kraje vyšle ještě dnes vlastní tým cca 25 –30 lidí, včetně psychologické pomoci.

25.06.2021 10:50

Vyhledávání osob bylo zastaveno, již není potřeba. Všechny objekty byly prohlédnuty. Nikdo nebyl nalezen. „Naše činnost se teď soustředí na likvidační práce, tedy odstraňování spadlých stromů a poškozených elektrických sloupů“, uvedli pražští hasiči.

25.06.2021 10:00

V terénu je cca 550 hasičů, z toho např. 2 týmy s těžkou technikou, 56 lidí záchranného útvaru, 2 týmy USAR po 36 lidech. Policistů zasahovalo skoro 600, teď je nasazených 250. A 20 vojáků s technikou, dalších 150 je připravených okamžitě nastoupit.

25.06.2021 09:30

Statici s policisty zjišťují stav poškozených budov. Nemovitosti, které označí páskou, jsou životu nebezpečné.

25.06.2021 08:10

Dnes v osm hodin ráno vyjel z Vysočiny odřad vysočinských profesionálních hasičů na pomoc do Jihomoravského kra­je.

Odřad tvoří 24 příslušníků, a to nejenom z výjezdu, ale také z oddělení a pracovišť ochrany obyvatelstva a komunikačních a informačních systémů.

Přesné místo, kde budou hasiči pomáhat bude upřesněno dle požadavků a potřeb krizového štábu Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kra­je.

Ve výbavě hasičů jsou například bourací kladiva, rozbrušovací pily, elektrocentrály, kontejner pro zastřešení budov, týlový kontejner, přívěs pro nouzové přežití atd.

Příslušníci v odřadu budou pravidelně střídáni, první střídání se předpokládá zítra.

25.06.2021 08:00

Spuštěna byla krizová linka. Nabídku pomoci obcím zasaženým tornádem volejte 800 129 921. Fungovat bude nonstop i o nadcházejícím víkendu.

25.06.2021 07:19

„Obrovská katastrofa na Hodonínsku, navštívil jsem obce Hrušky a Lužice, hovořil se starostkou i starostou, zasahujícími hasiči a policisty. Nabídl jsem maximální možnou pomoc“, uvedl ministr Hamáček.

25.06.2021 04:00

Ostravský tým USAR, který tvoří 30 profesionálních hasičů z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK), s nimi dva psovodi ze Záchranného útvaru HZS ČR Hlučín se speciálně cvičenými psy na vyyhledávání osob a 11 vozidel, vyjel v noci na pátek 25. 6. 2021 na jižní Moravu na pomoc zpustošeným obcím.

Jeho cílem je vyhledávat zavalené osoby v oblasti, kudy prošlo tornádo, také zajišťovat statiku narušených objektů. Základnu má v Podivíně (okres Břeclav), stejně jako další jednotky HZS ČR a týmy z dalších složek IZS.

V USAR týmu HZS MSK (Urban Search and Rescue) jsou zkušení hasiči z Ostravy, cvičeni na pomoc lidem v poškozené zástavbě ve městech a obcích, například při zemětřeseních, výbuších, přírodních katastrofách.

Mají speciální vyhledávací techniku a lety odzkoušené nástroje, sloužící k velmi rychlému vyproštění nalezených osob. Na místě neštěstí jsou vždy soběstační, přivážejí sem své stany, potraviny a vodu, rovněž dostatek pohonných hmot. Tak je tomu i v tuto chvíli na jižní Moravě.

Na místě již plní úkoly, které jim zadávají a koordinují kolegové z HZS Jihomoravského kraje. Od třetí hodiny ranní již stačili zvládnout průzkum v obci Hrušky, teď pokračují v průzkumu na území Moravské Nové Vsi.

„Pozitivní je, že se v žádné z postižených obcí, i v těch, kde jsme dosud nebyli, nepohřešuje ani jedna osoba, není hlášen nikdo zavalený,“ uvedl velitel USAR odřadu HZS MSK plk. Ing. Jiří Němčík.

Moravskoslezští hasiči budou pokračovat v průzkumu i v ostatních poškozených lokalitách. Pokud se potvrdí informace o tom, že v postižených obcích není potřeba vyhledávat a zachraňovat žádnou osobu, mohou se zaměřit na zajišťování statiky narušených objektů a jiné zabezpečovací činnosti.

Výjezd speciálního odřadu USAR z Ostravy na jižní Moravu umožnila poměrně klidná situace se zásahy kvůli nepříznivému počasí v Moravskoslez­ském kraji.

25.06.2021 00:15

Na Hodonínsku aktuálně hasiči pracují na vyhledávání osob a zprůjezdnění silnic. Na místo pro vyhledávání osob míří 2 odřady USAR týmu a 3 odřady ze Záchranného útvaru v Hlučíně.

Postupuje se podle ústředního poplachového plánu IZS ČR. Na ráno jsou připraveny 2 odřady Armády ČR.

25.06.2021 00:10

Pomoc nabídli i kolegové ze Slovenska a Rakouska. Na místě aktuálně probíhá průzkum potřebných sil na místě. Na základě toho budou reagovat také jednotky z dalších krajů, které jsou připraveny vyjet pomoci.

25.06.2021 00:08

Na Hodonínsko vyrazí v rámci modifikovaného středního odřadu USAR 30 příslušníků HZS MSK a 2 kynologové ze ZÚ. Výbavu poveze valníková Tatra a dodávka, dále vysíláme osvětlovací kontejner, zastřešovací kontejner, lezecký speciál, čtyřkolku, přívěsnou elektrocentrálu a velitelský automobil.

25.06.2021 00:05

HZS Jihočeského kraje v úzké spolupráci s Jihočeským krajem bezprostředně po neštěstí, které postihlo Hodonínsko a Břeclavsko, zareagoval nabídkou pomoci pro tornádem zasaženou oblast. Jihočeská nabídka putovala na Generální ředitelství HZS ČR, Jihomoravský kraj a HZS Jihomoravského kra­je.

Přes noc připravujeme odřad, který se nad ránem přesune na základnu Záchranného útvaru HZS ČR do Jihlavy, odkud bude podle potřeb následně odeslán na konkrétní místo pomoci.

Odřad čítá dvě desítky hasičů, kteří přemístí do Jihlavy a následně na jižní Moravu několik kusů zásahové techniky: cisterny, kontejner pro zastřešování, velitelský kontejner a kontejner pro nouzové přežití a dále materiál pro stabilizaci budov, materiál určený pro odklízení následků (motorové pily, plachty) či například náhradní soupravy oblečení.

23:56

Na místo míří vrtulník Letecké služby PČR. Jeho úkolem bude především monitoring a asistence při prohledávání okolí.

23:30

Celkově je v tento okamžik nasazeno 194 jednotek s 267 kusy techniky.

23:20

V postižených oblastech zasahují také záchranné složky z Rakouska.

23:10

Ze všech dislokací Záchranného útvaru HZS ČR byly operativně vytvořeny 3 odřady, které na žádost HZS Jihomoravského kraje zamíří na Hodonínsko.

Záchranný útvar na místo aktuálně vysílá bezmála 45 příslušníku s 27 kusy techniky, z nichž velkou část tvoří především speciální technika. Poměrná část je tvořena zemními stroji, které je zapotřebí na místo dopravit další přepravní technikou.

Během následujících hodin vyrazí na místo mimořádné události i logistické zázemí.

22:55

V Hodoníně je v ulici Brněnská poškozená benzínová čerpací stanice a dochází k úniku plynu. Na místě jsou zraněné osoby.

22:50

Do oblasti se přesouvají složky IZS s technikou. Prosíme řidiče, aby se dané oblasti zcela vyhnuli, to platí zejména pro řidiče kamionů, neboť jsou všechny objízdné trasy zcela neprůjezdné.

Prosíme řidiče kamionů čerpající volno na dálnici D1 a v okolí, aby nejlépe setrvali na odpočívkách po dobu přesunu techniky IZS, uvedli policisté.

22:00

Z celé ČR vyrážejí stovky policistů na pomoc jižní Moravě. Na Hodonínsko a Břeclavsko míří 6 dronů Letecké služby PČR a speciální termovize.

Úkoly policistů jsou v tuto chvíli jasné – prohledávají se trosky domů a hledají se případné zavalené osoby.

21:50

Na Hodonínsko posílají pražští hasiči střední USAR tým, na základě požadavku. První tým na vyhledávání osob pod troskami domů sebou veze štěrbinové kamery, echolokátory a další zařízení pro vyproštění osob. Na místo postupně vyjede celkem přes 30 speciálně vycvičených hasičů.

19:00

První výzva v souvislosti s řáděním živlu přišla na operační středisko ZZS krátce po 19. hodině. Už za několik minut bylo jasné, že rozsah postižení bude obrovský. Na linku 155 volaly desítky lidí z obcí, kterými se prohnalo tornádo.

Hlášeny byly vážné nehody vozů i autobusů i zavalení lidé v sutinách domů.

Byla vyhlášena mimořádná událost IV. stupně – zdravotníci byli svoláváni do práce z osobního volna, aby posílili posádky v terénu i dispečink. Tornádo nejvíce postihlo obce Moravská Nová Ves, Hrušky, Lužice a Mikulčice – právě do Mikulčic se naše sanitní vozy dlouho nemohly dostat kvůli popadaným stromům na příjezdových komunikacích.

V terénu operovalo 43 našich prostředků, některé posádky měly až 5 zdravotníků. Do terénu vyjelo i velkokapacitní vozidlo pro řešení mimořádných událostí, Atego. Velkou podporu jsme získali také od záchranných služeb z okolních krajů a sousedních zemí, ze Slovenska a Rakouska, pět desítek posádek nám pomáhalo s ošetřováním pacientů a transportem do nemocnic.

Rakouská strana nám vyslala na pomoc i dva záchranářské vrtulníky, které následně transportovaly dva těžce zraněné pacienty do nemocnice ve Vídni. Nejvytíženějšími zdravotnickými zařízeními, kam byli směřováni pacienti, byly nemocnice v Břeclavi, Hodoníně a Kyjově. Vážněji zraněné jsme převáželi do brněnských nemocnic.

Spektrum zranění, která jsme ošetřovali, bylo velmi široké – od drobných řezných poranění až po těžká polytraumata. Zdravotníci na místě postupně ošetřili 18 těžce zraněných a 65 pacientů se zraněním středně těžkého nebo lehčího charakteru.

Tři zraněné už bohužel nebylo možné zachránit, na místě podlehli mnohočetným vážným poraněním. Reálná čísla všech zraněných však budou výražně vyšší, desítky pacientů byly ošetřeny na místě a další lidé sami vyhledávali zdravotnickou pomoc v nejbližších nemocnicích.

V nejvíce postižených oblastech byla vytvořena stanoviště, kde se třídili a ošetřovali pacienti. Situace na místě byla komplikována špatným spojením, jak cestou radiostanic, tak i mobilních telefonů. Krajské zdravotnické operační středisko muselo udržovat spojení na sedmi kanálech.

V ranních hodinách byla mimořádná událost ukončena. Na místě, v nejkritičtějších lokalitách, však stále zůstávalo několik posádek, aby místo monitorovaly a byly k dispozici v případě, že bude potřeba okamžité poskytnutí přednemocniční péče. Desítky pacientů tak byly ošetřeny ještě během dnešního dne, naštěstí se však jednalo už pouze o lehká zranění či psychickou podporu.

Zdravotnická záchranná služba velmi děkuje za spolupráci všem zasahujícím jednotkám z okolních krajů a států, i všem dalším, kteří nám nabídli pomoc, ač nebyla využita. A poděkování za obrovské nasazení patří i našim zaměstnancům, kteří přišli na výjezdové základny ze svého volna, aby pomohli takto mimořádnou událost zvládnout.

ZZS Jihomoravského kraje

Sdílet