Úterý 3. srpna 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičení v Brdech bylo zaměřeno na dopravu vody do několikakilometrové vzdálenosti

Ve dnech 22.-23. června 2021 proběhlo v oblasti Brd u Padrťských rybníků cvičení několika HZS krajů a kolegů ze SRN. Mělo za cíl ověřit operační postupy pro vyslání odřadu týkající se nasazení velkokapacitních čerpadel pro dálkovou dopravu vody s týlovým zabezpečením.

Odřad byl tvořen jednotkami HZS hl. m. Prahy, předurčenými JSDH hl. m. Prahy, jednotkou HZS Plzeňského kraje a HZS Libereckého kraje. Odřad také spolupracoval s jednotkou PO okresu Cham ze Spolkové republiky Německo, jejichž nasazení se předpokládá na daném území v rámci spolupráce mezi Plzeňským krajem a Bavorskem.

Během cvičení byly vytvořeny dvě cesty dálkové dopravy vody z obou Padrťských rybníků. Voda byla čerpadly SOMATI dopravována na vzdálenost několika kilometrů. Speciální hadice na dálkovou dopravu vody pokládalo kontejnerové vozidlo. Hadice mohou být shazovány a kladeny až v rychlosti 60 km/h.

Následně jsou rovnány na komunikaci tak, aby byl zachován jízdní pruh pro složky IZS. Na trase jsou pak další podpůrná čerpadla, která dopravují vodu až na koncová místa, do nepřístupného terénu, kde byla vytvořena imaginární ohniska požáru. Němečtí kolegové si také vyzkoušeli nasazení mobilní přečerpávací nádrže.

Cvičení tak prověří souhru všech zasahujících hasičů, ustavení techniky a nasazení čerpadel. To vše v koordinaci a pod velením zřízeného štábu. Zásahy takového typu a rozsahu nejsou v reálných podmínkách tak časté, cvičení podobného typu tak umožní jednotkám vyzkoušet si zaběhnuté postupy v simulovaných podmínkách. Vojenský prostor v Brdech je na podobný typ cvičení ideální místo.

mjr. Bc. Martin Kavka
tiskový mluvčí
HZS Praha
Sdílet