Úterý 27. července 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Profesionální a dobrovolní hasiči si převzali v Olomouci novou zásahovou techniku

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje si ve čtvrtek 15. července 2021 oficiálně převzal do užívání čtyři nové kusy zásahové techniky.

Konkrétně se jednalo o týlové kontejnery, které hasiči využijí především při plošných mimořádných událostech, jako jsou rozsáhlé lesní požáry, přívalové deště, povodně nebo jiné živelní pohromy.

Součástí slavnostní akce bylo také předání hasičských cisteren, které doposud sloužily jako výjezdová vozidla profesionálních hasičů, starostům obcí a zástupcům jednotek sborů dobrovolných hasičů Dlouhomilov (Šumpersko) a Jívová (Olomoucko).

Slavnostního předání zásahové techniky a symbolického předání klíčů se zúčastnil hejtman Olomouckého kraje Ing. Josef Suchánek, náměstek generálního ředitele HZS ČR brig. gen. Ing. František Zadina a krajský ředitel HZS Olomouckého kraje plk. Ing. Karel Kolářík spolu se svými kolegy.


Profesionální hasiči získali do užívání 4 týlové kontejnery, které zamíří na centrální požární stanice do Olomouce, Prostějova, Přerova a Šumperku. Ze svého rozpočtu je za 13 milionů korun pořídil Olomoucký kraj.

Sbor dosud nedisponoval takovou technikou, která by odpovídala současným požadavkům na technické a hygienické zázemí při zásahu.

Díky věcnému daru krajského úřadu tak budou na stanice doplněny kontejnery s vybavením, které se nejčastěji využívá při plošných a dlouhotrvajících mimořádných událostech, kdy se předpokládá nasazení velkého počtu příslušníků i členů dalších složek IZS.

Velice si vážím naší vzájemné nadstandardní spolupráce a doufám, že bude pokračovat i nadále. Nově pořízená technika bude v rukou hasičů sloužit na území celého Olomouckého kraje,

poděkoval krajský ředitel HZS Olomouckého kraje plk. Ing. Karel Kolářík.

Kontejner týlový – popis

Kontejner týlový (dále jen „KTY“) je konstruován pro samostatné použití, a to po složení z kontejnerového nosiče na zem, kdy lze prodloužit do strany pomoci zastavěného výsuvného modulu. Rozložením do boku se zvýší jeho podlahová plocha o dalších cca 8 m2.

KTY má dvě varianty použití:

  1. pro potřeby štábu velitele zásahu pro koordinaci prací jednotek PO a složek IZS na místě déle trvajících a rozsáhlých mimořádných událostí při společných zásazích složek IZS, zejména při živelních pohromách a dalších společných zásazích složek IZS náročných na koordinaci,
  2. jako týlové logistické zázemí pro zasahující příslušníky nebo složky IZS při dlouhodobých zásazích nebo déle trvajících a rozsáhlých mimořádných událostí, které jsou náročné na zabezpečení týlu, např. déle trvající rozsáhlé požáry při nepříznivých klimatických podmínkách. Jeho vybavení umožňuje podporu více jednotek PO nebo složek IZS mimo dosah zdroje elektrické energie, pitné vody, užitkové vody apod. při zachování možnosti dodržet základní hygienické standardy, možnosti ohřevu teplých jídel atd.

Součástí KTY je prostor pro zasedání štábu velitele zásahu, který lze využít i pro stravování, popř. pro odpočinek. Dále je k dispozici kuchyňka pro ohřev stravy, zázemí pro osobní hygienu se sprchou a WC. Celý KTY je klimatizovaný a vytápěný.

Disponuje samostatným zdrojem elektrické energie – třífázovou elektrocentrálou o výkonu 17 kVA. V centrálním zasedacím prostoru štábu je obklad stěn od výšky jednoho metru výše opatřen samolepící popisovatelnou magnetickou fólií.

KTY se přepravuje na automobilovém kontejnerovém nosiči s kontejnerovou technologií jednoramenného podélně uloženého háku, který je ve výbavě HZS Olomouckého kraje

KTY zakoupil Olomoucký kraj v počtu 4 kusů v ceně 12.932.480,– Kč, přičemž cena za kus činila 3.233.120,– Kč a daroval je ve prospěch HZS Olomouckého kraje.

Předání techniky dobrovolným hasičům

Starostové obcí a zástupci jednotek SDH Dlouhomilov a Jívová si z rukou krajského ředitele převzali klíče k zásahovým vozidlům CAS 30 a CAS 24, obě na podvozku Tatra T-815. Hasičské cisterny, které doposud sloužili Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, budou opět využity při zásazích jako výjezdová vozidla na Šumpersku a Olomoucku.

Obce byly vybrány HZS OLK na základě jejich žádosti a předem stanovených kritérií výběru. V těch rozhodovaly priority ve vztahu k území, zásahovému obvodu, vzdálenosti nejbližší stanice profesionálních hasičů, stáří současně užívané techniky a další.

V obou obcích tyto cisterny nahradí stávající zastaralá výjezdová vozidla.

por. Mgr. Lucie Balážová
tisková mluvčí
HZS Olomouckého kraje
Sdílet