Pondělí 27. března 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Panující slunečné počasí zvyšuje riziko požárů

Současné počasí vyznačující se místy až tropickými teplotami beze srážek způsobuje rychlé vysychání porostů lesů, polí a luk. Z hlediska požární ochrany je takovéto období velmi nebezpečné, protože každý sebemenší zdroj zapálení může způsobit vznik požáru a při panujícím suchu dochází k jeho rychlému šíření a obvykle i k velkým škodám.

Ilustrační foto

Jak se má občan v tomto období chovat?
Důsledně dodržovat všechna bezpečnostní doporučení a zákazy v oblasti požární ochrany týkající se například rozdělávání ohně v blízkosti lesa, kouření v lese. V případě trvání suchého počasí je nutné, aby občané kromě výše uvedených bezpečnostních pravidel dodržovali ještě další omezení, kterými jsou např. úplný zákaz rozdělávání ohňů a kouření ve volné přírodě.

Podnikatelské subjekty které provádí svoji podnikatelskou činnost ve volné přírodě musí dodržovat stejná pravidla bezpečnosti jako občané a navíc ještě důsledně dbát na dobrý technický stav strojů a jejich vybavení prostředky požární ochrany.

Riziko vzniku požáru může snížit mimo jiné i přednostní sklizeň obilních porostů na ohrožených místech, např. v blízkosti železničních tratí a veřejných komunikací. Mechanizační prostředky, používané při sklizni a uskladňování, je vhodné vybavit hasicími přístroji a dbát na jejich řádný technický stav. U mechanizace se spalovacími motory, při práci v prostředí s hořlavými látkami, je nutné mít výfuky této techniky opatřeny účinnými lapači jisker (to neplatí u strojů, které jsou trvale vybaveny zabudovanými lapači jisker nebo u strojů s přeplňovanými motory). Šíření případného požáru a výši škody může do značné míry snížit i vhodné umístění zásoby vody v cisterně nebo alespoň traktoru s pluhem k případnému oborání požářiště. Rovněž vybavení spojovacími prostředky, např. mobilní telefon, může značně zkrátit čas potřebný k rychlému přivolání pomoci v případě požáru.

V případě, že horké a suché počasí bude mít delší trvání, může hejtman kraje na základě Nařízení kraje Vysočina č. 2/2007 vyhlásit období déletrvajícího nadměrného sucha. Výše uvedené Nařízení stanovuje podmínky zabezpečení požární ochrany v tomto období, jako je zákaz vstupu do lesa, spalování hořlavých látek na volném prostranství, rozdělávání ohňů ve volné přírodě, provádění ohňostrojů a jiných činností, se zřetelem na možnost vzniku a šíření požáru.

Ilustrační foto

por. Mgr. Vondrák Radim
HZS kraje Vysočina
ÚO Pelhřimov


-swo-

Sdílet