Neděle 23. ledna 2022, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Evakuační čmáranice

Jednou jsem se někde zahleděl do grafické části evakuačního plánu. To jsem neměl dělat.

Tak jsem si tak jednou bloumal po jednom nejmenovaném obchodním domě a koukám, na zdi visí grafická část evakuačního plánu. A tak jsem se jako profesně postižený občan zahleděl na ono dílko, které mi mělo pomoci vysvětlit kudy utíkat v případě vzniku požáru. K mému nemilému překvapení jsem zjistil, že to nebyl jen evakuační plán, ale asi nějaká forma veřejného IQ testu. Z těch zarámovaných čar jsem nebyl schopen zjistit, jak to s tím únikem z onoho centra je. Po chvilce bádání jsem přišel na to, že obraz musím v duchu otočit do vodorovné roviny a pak ještě pootočit o pár stupňů. Jenže jakmile jsem otevřel oči, ta představa, ke které jsem se tak pracně dopracoval, byla pryč. Když už jsem se konečně dopracoval k tomu, že jsem měl jasnou představu v hlavě, zjistil jsem, že zakreslený stav neodpovídá skutečnosti. Tam kde byl nakreslen východ, byl zamčený obchod a tam kde byl nakreslený obchod byl zase východ. No řeknu vám, byl jsem zmatenej jako sáňky v létě. Inspirován touto zkušeností, začal jsem tyto plány úmyslně vyhledávat i v jiných objektech. A jaký jsem zjistil stav. Děs a hrůza. Některé plány vypadaly jako nějaké dětské malůvky. Později jsem si kladl otázku, jestli jsou tyhle evakuační náčrty vůbec nutné. Samozřejmě vím, že ze zákona o PO jsou. Možná bychom se nad jejich existencí mohli zamyslet a ulevit tak mnohým subjektům, kteří za tato „díla“ draze platí. Domnívám se, že hlavní je, aby v objektech byly zřetelně ozančené volné únikové východy a směry úniku jasnými a pochopitelnými piktogramy. Systém jejich umístění a způsob provedení evakuace, nechť má daný subjekt, odpovídající za požární ochranu v objektu, ve své „provozní dokumentaci“. Tyto bežně přehlížené evakuační malůvky, jsou podle mého názoru přežitkem.
Sdílet