Sobota 23. června 2018, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner recyklujte s hasici 970 OK

Evakuační čmáranice

Jednou jsem se někde zahleděl do grafické části evakuačního plánu. To jsem neměl dělat.

Tak jsem si tak jednou bloumal po jednom nejmenovaném obchodním domě a koukám, na zdi visí grafická část evakuačního plánu. A tak jsem se jako profesně postižený občan zahleděl na ono dílko, které mi mělo pomoci vysvětlit kudy utíkat v případě vzniku požáru. K mému nemilému překvapení jsem zjistil, že to nebyl jen evakuační plán, ale asi nějaká forma veřejného IQ testu. Z těch zarámovaných čar jsem nebyl schopen zjistit, jak to s tím únikem z onoho centra je. Po chvilce bádání jsem přišel na to, že obraz musím v duchu otočit do vodorovné roviny a pak ještě pootočit o pár stupňů. Jenže jakmile jsem otevřel oči, ta představa, ke které jsem se tak pracně dopracoval, byla pryč. Když už jsem se konečně dopracoval k tomu, že jsem měl jasnou představu v hlavě, zjistil jsem, že zakreslený stav neodpovídá skutečnosti. Tam kde byl nakreslen východ, byl zamčený obchod a tam kde byl nakreslený obchod byl zase východ. No řeknu vám, byl jsem zmatenej jako sáňky v létě. Inspirován touto zkušeností, začal jsem tyto plány úmyslně vyhledávat i v jiných objektech. A jaký jsem zjistil stav. Děs a hrůza. Některé plány vypadaly jako nějaké dětské malůvky. Později jsem si kladl otázku, jestli jsou tyhle evakuační náčrty vůbec nutné. Samozřejmě vím, že ze zákona o PO jsou. Možná bychom se nad jejich existencí mohli zamyslet a ulevit tak mnohým subjektům, kteří za tato „díla“ draze platí. Domnívám se, že hlavní je, aby v objektech byly zřetelně ozančené volné únikové východy a směry úniku jasnými a pochopitelnými piktogramy. Systém jejich umístění a způsob provedení evakuace, nechť má daný subjekt, odpovídající za požární ochranu v objektu, ve své „provozní dokumentaci“. Tyto bežně přehlížené evakuační malůvky, jsou podle mého názoru přežitkem.
Sdílet
Banner Dobráci sk