Čtvrtek 4. března 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Prehľad požiarovosti v SR za I. polrok 2010

Za I. polrok roku 2010 vzniklo na území SR 5814 požiarov v celkovej materiálnej škode 22 373 820 €. Počet usmrtených a zranených osôb sa znížil oproti prvému polroku 2009. Najviac požiarov vzniklo v mesiaci marec a apríl, z hľadiska územnosprávneho členenia najviac v Prešovskom kraji a najmenej v Nitrianskom kra­ji.

Za I. polrok roku 2010 vzniklo na území SR 5814 požiarov v celkovej materiálnej škode 22 373 820 €. Počet usmrtených a zranených osôb sa znížil oproti prvému polroku 2009. Najviac požiarov vzniklo v mesiaci marec a apríl, z hľadiska územnosprávneho členenia najviac v Prešovskom kraji a najmenej v Nitrianskom kraji.

Najčastejšou príčinou vzniku požiarov bola nedbanlivosť a neopatrnosť dospelých osôb – 3770 prípadov (64,8 ℅ z celkového počtu požiarov).

Výšku priamej materiálnej škody ovplyvnili najmä nasledujúce požiare:

- 3. januára 2010 vo výrobnej hale kobercov a skladovacích priestorov priemyselného areálu v Dunajskej Strede, a firme Georeal, a.s., so sídlom v Šamoríne spôsobil škodu 486 000 €.

- 14. januára 2010 vo firme Samil Balenie, s.r.o. v priestoroch prevádzky na výrobu baliacich prostriedkov a výrobkov z polystyrénu v hodnote 1 520 115 €.

- 10. marca 2010 tretí najväčší požiar na zámku Kunerad v okrese Žilina oheň spôsobil Slovenským liečebným kúpeľom, a.s. hmotnú škodu za 1 660 000 €.

Ilustrační foto


ppor. Bc. Dominika Kinkorová
Prezídium HaZZ


-swo-

Sdílet