Středa 29. září 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Dva čeští experti pomáhali na Haiti, mezinárodní tým měl celkem čtrnáct členů

Dne 14. 8. 2021 před 16. hodinou našeho času zasáhlo Haiti zemětřesení o síle 7,2 Richterovy škály, v hloubce 10 km pod povrchem, v jehož důsledku došlo ke značným materiálním škodám a ztrátám na lidských životech.

Tuto informaci obdrželo operační středisko MV – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (GŘ HZS ČR), prostřednictvím mezinárodního informačního systému, jehož jsme součástí.

Protože existoval předpoklad vzniku vážnějších škod na budovách a možnost zranění většího počtu osob, a to jak v důsledku tohoto otřesu či otřesů následných, a protože při podobných událostech dochází k vyslání záchranných týmů na místo události, dění na Haiti jsme bezprostředně monitorovali.

Večer 14. 8. již přišla žádost o nominaci expertů do EUCP týmu (European civil protection team). Během noci byli vytipováni a kontaktováni tři experti z řad příslušníků HZS ČR a v ranních hodinách 15. 8. proběhla jejich nominace cestou Střediska pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC – Emergency response coordination centre).

Ve večerních hodinách obdrželo operační středisko informaci o akceptaci dvou ze tří nominovaných expertů, a to plk. Ing Miroslava Lukeše a plk. Ing. Tomáše Matuška, a čekalo se na oficiální žádost haitské vlády o pomoc v souvislosti se zemětřesením na Haiti, která dorazila 16. 8. v noci. Plk. Lukeš byl zařazen na pozici zástupce velitele koordinačního týmu a plk. Matušek jako expert na informační management týmu expertů EUCP.

Společný odlet týmu na Haiti byl naplánován na 18. 8. Oba čeští experti dorazili v pořádku na místo ve čtvrtek 19. srpna 2021. Celý mezinárodní tým měl 14 členů, a kromě České republiky zde byli zastoupeni také experti z Francie, Španělska, Švédska, Německa nebo Itálie. Technickou podporu týmu zajišťovali pak odborníci ze Švédska.

Po příletu, při oficiálním setkání s velvyslanci Německa, Itálie, Španělska a chargé d’affaires z delegace EU na Haiti byly stanoveny hlavní úkoly, cíle a výzvy, které měl tým v následujících dnech před sebou.

Úkolem EUCP týmu je zejména koordinovat příjem a distribuci humanitární pomoci v postižené oblasti a pomoci tak místním orgánům. Čeští experti samozřejmě pravidelně informovali operační středisko GŘ HZS ČR o průběhu mise.

Jako první absolvovali členové týmu několikadenní výjezd do tří nejvíce zasažených oblastí na ostrově s cílem získat celkový přehled o situaci. Bezpečnostní situace na Haiti je poměrně problematická. Z pohledu návštěvníků této země představují riziko především únosy cizinců s cílem získání výkupného.

EUCP tým byl z bezpečnostních důvodů členem většího střeženého konvoje organizovaného UN OCHA (Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí Organizace spojených národů). Jeho členové na jednotlivých místech úzce spolupracovali s místními zástupci civilní ochrany Haiti.

V pátek 20. srpna informoval plk. Lukeš o rozdělení EUCP týmu na dvě části, z nichž jedna zůstala v hlavním městě Port-au-Prince, kde čekala na příjezd zahraniční pomoci a druhá část vyjela do ostatních částí ostrova zjišťovat aktuální situaci. Další den pak proběhl průzkum vrtulníkem nad Port au Prince a přípravy na nedělní zásilku pomoci z Evropy. Druhá skupina pokračovala v průzkumu v dalších oblastech.

Naši experti na místě řešili celou řadu úkolů s cílem pomoci obyvatelům Haiti se co možná nejdříve vzpamatovat z následků ničivého zemětřesení. Experti tak například koordinovali nasazení čtyřicetičlenného týmu na úpravu vody z Francie, který se musel bezpečně přepravit do Les Cayes, nasazení a umístění velké polní nemocnice z Norska, včetně zajištění její bezpečnosti, požadavky a zajištění další pomoci z ostatních zemí nebo efektivní nasazení týmů na místě.

Aktuálně řešíme požadavek Haiti na zdravotní pomoc (EMT), očekávaná Norská polní nemocnice nedisponuje chirurgickým oddělením, které je také zapotřebí a očekává se tedy případná další nabídka pomoci. plk. Lukeš zítra pojede s částí týmu a s ozbrojeným konvojem do Les Cayes,

uvedl například v jedné ze svých zpráv do ČR plk. Matušek.

Ostatně zajištění zdravotnické pomoci bylo jednou z hlavních priorit pomoci, například v podobě zdravotnických modulů EMT, jejichž vyslání nabízelo Norsko.


Oba experti se v pořádku vrátili do vlasti v pátek 3. září 2021, v poledne. Jejich návratem ale humanitární pomoc na Haiti nekončí.

Mezi hlavní úkoly týmu evropských expertů na Haiti je i nadále koordinace příjmu pomoci, především z Evropy, ať už v podobě záchranných nebo odborných týmů, nebo pomoci materiální,

popisuje bezprostředně po příletu činnost mezinárodního týmu plk. Lukeš.

Díky tomu, že každý z vybraných expertů měl zkušenosti z podobného nasazení v minulosti, byla činnost týmu vcelku bezproblémová. Každý přesně věděl, co má dělat.

Vracíme se domů po 16 dnech, na Haiti nás vystřídal tým Bravo, tzn. druhá rotace, a tým pokračuje v činnosti dále s předpokladem do 26. nebo 27. září,

dodal plk. Matušek.

plk. Ing. Miroslav Lukeš z HZS Karlovarského kraje je přední odborník HZS ČR v oblasti krizového řízení.

Kromě zkušeností z přípravy na zvládání mimořádných událostí a krizových situací a ze zásahů složek IZS v ČR prošel speciálním výcvikem a nasbíral řadu zkušeností ze zahraničí, např. se podílel na vyhodnocování protipovodňových opatření v Nigérii nebo koordinoval humanitární pomoc na Filipínách po rozsáhlých tropických bouřích (obojí v roce 2013).

Působil v mezinárodním koordinačním týmu po zemětřesení v Nepálu v dubnu 2015. Naposledy byl vyslán do Bejrútu jako expert koordinačního a vyhodnocovacího týmu Evropské unie.


Plk. Ing. Tomáš Matušek je vedoucí oddělení strategií na MV-GŘ HZS ČR. V letech 2008 až 2015 pracoval jako styčný důstojník HZS ČR při NATO. Zde nasbíral bohaté zkušenosti z koordinace a organizace mezinárodních akcí pod vedením EADRCC NATO (Euro-Atlantické středisko pro zvládání katastrof).

Pravidelně se těchto cvičení účastnil jako zástupce HZS ČR i poté, co se stal v roce 2015 vedoucím Oddělení strategií GŘ HZS ČR. Plk. Matušek také absolvoval výcvik pro experty koordinačních a vyhodnocovacích týmů EU, které organizuje Evropská komise.

Od ministra vnitra byli příslušníci po návratu oceněni medailí.

Sdílet