Pondělí 29. května 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Příslušníci Institutu ochrany obyvatelstva cvičili na Slovensku v rámci projektu TERRIFFIC, hledali defektoskopic­ký zdroj

Začátkem září se příslušníci radiologické laboratoře Institutu ochrany obyvatelstva zúčastnili na Slovensku dvoudenního cvičení s názvem „Magic bus“, které bylo uspořádáno Institutem pro mezinárodní bezpečnost a krizové řízení (ISEM) v areálu základny Záchranné brigády HZS Slovenské republiky v Malackách.

Cvičení bylo uspořádáno v rámci evropského projektu TERRIFFIC.eu (Tools for early and Effective Reconnaissance in cbRNe Incidents providing First responders Faster Information and enabling better management of the Control zone), který si vytyčil za cíl zefektivnit činnost „first responders“ v případě radiační či jaderné události.

Cílem projektu je nabídnout ucelený systém řešení od detekce až po řízení zásahu. V rámci tříletého projektu byl vyvinut dron a robot, kteří jsou schopni nést detektory záření gama či gama kameru, které byly taktéž vyvinuty v rámci tohoto projektu. Veškerá naměřená data se přenášejí do počítače, kde se s nimi může dál pracovat, např. modelovat šíření kontaminace v prostoru nebo zobrazit naměřená data v prostotu prostřednictvím rozšířené reality v tabletu nebo telefonu zasahujících složek.

V tomto projektu IOO vystupuje na základě písemné smlouvy s hlavním řešitelem projektu v roli potencionálního koncového uživatele (practitioner / end-user group). Během projektu jsme měli možnost připomínkovat navržené scénáře potencionálních událostí, požadavky na jednotlivá zařízení apod. Vyvrcholením pak byla naše účast na jednom ze závěrečných cvičení s reálnými zdroji ionizujícího záření.

Velitelem cvičení, jehož hlavním cílem bylo porovnat časovou náročnost nalezení silného defektoskopického zdroje klasickým způsobem a s využitím systému TERRIFFIC byl bývalý armádní CBRN specialista Ing. Pavel Truchly z ISEM.

Celkem bylo připraveno šest různých scénářů, kdy byl zdroj schován v autobuse či v jeho bezprostředním okolí. První den byly řešeny dva scénáře. První společně řešili zástupci ze speciálních CBRN jednotek Policie ČR a SR. Druhý byl pak připraven pro jednotky HZS SK, které na taktické úrovni podpořili příslušníci z radiologické laboratoře IOO.

Během cvičení se pečlivě zapisovali časy jednotlivých fází (oblékání ochranných prostředků, zprovoznění detekční techniky, stavba dekontaminačního stanoviště apod.), které se porovnávali s předem teoreticky odhadnutými časy a měli sloužit jako základ pro porovnání se scénáři řešenými s pomocí zařízení z projektu.

Na závěr prvního dne byla také všem hostům představena jednotlivá řešení vyvinutá v rámci projektu, což zahrnovalo dron, robota, detektor dávkového příkonu záření gama, detektor neutronů, gama kamera, ruční monitor beta kontaminace, program pro modelování šíření kontaminace, program Control and Command Systém pro řízení CBRN incidentu a rozšířenou virtuální realitu.

Druhý den se řešili následující čtyři scénáře, nyní však již s využitím vybavení z projektu TERRIFFIC. Jeden scénář řešili hasiči z IOO, druhý slovenská policie, třetí česká policie a poslední slovenští hasiči.

Opět se pečlivě zapisovaly všechny časy, především čas potřebný k nalezení zdroje. Při závěrečném debriefingu každá cvičící skupina zhodnotila výhody a případné nedostatky použitého vybavení, které budou výchozími informacemi pro další zdokonalování systému.

Michal Setnička
Sdílet