Pátek 22. října 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Při požáru v opuštěné budově ve Valašském Meziříčí hasiči ochlazovali lahve s acetylenem

Dne 13. 10. 2021 v noci došlo k požáru v části nevyužívané budovy ve Valašském Meziříčí v okresu Vsetín.

Hlášení o požáru v objektu na ulici Zdeňka Fibicha hasiči přijali v 3:03 hodin. Požární poplach byl vyhlášen jednotce profesionálních hasičů z požární stanice Valašské Meziříčí a jednotce Sboru dobrovolných hasičů obce Poličná.

Průzkumem bylo zjištěno, že hoří uvnitř uzamčeného objektu bývalého pneuservisu na ulici Příční. Na uhašení požáru byly zřízeny dva útočné proudy vody C. Aby mohl být prováděn hasební zásah v budově, musel být v kovových vratech vyřezán otvor rozbrušovačkou. Hasiči v dýchacích přístrojích nalezli uvnitř čtyři tlakové láhve na plyn.

Láhve byly opálené, takže nebylo zřejmé, jaký plyn v nich je. Láhve byly ochlazovány vodou. Teplota pláště jedné láhve neklesala, a proto byla vložena do ochlazovacího bazénku. Bylo zjištěno, že v láhvi v bazénku je acetylén.

Kolem bazénku bylo vytvořeno bezpečnostní pásmo. Po uhašení požáru byly vnitřní prostory odvětrány přetlakovým ventilátorem. V budově nebyly nalezeny žádné osoby.

Příčina vzniku požáru zůstává ve společném šetření hasičů a Policie České republiky.

Výše škody způsobená požárem byla určena v předběžné výši 50 tisíc korun.

K zranění osob nedošlo.

13. 10. 2021 21:25

Tlaková láhev je od ranních hodin v ochlazovacím bazénku. Plyn z láhve stále uniká poškozeným ventilem. Hasiči mají přistavený týlový kontejner. Ulice Příčná je v místě uložení láhve uzavřena.

Celý den byla vedena komunikace s Městskou policií města Valašské Meziříčí, Policií České republiky, vedením Hasičského záchranného sboru a se zástupci firmy Linde Gas a.s. ve věci likvidace a transportu poškozené tlakové láhve s acetylénem.

Bylo dohodnuto, že ve čtvrtek v 9:00 hodin bude uskutečněn převoz tlakové láhve na valníku se zesílenou kabinou, kterým disponuje Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky – sídlo Hlučín. Záchranný útvar na místo přijede s jeřábem a přiveze i pytle s pískem. Ve stanovený čas přijede i zásahová skupina Policie České republiky Moravskoslezské­ho kraje.

Následně bude tlaková nádrž převezena na bezpečné místo mimo obytnou zástavbu. Na tomto místě střelec tlakovou láhev odstřelí.

Roman Žemlička
HZS Zlínského kraje
Sdílet