Pátek 26. unora 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Dlouhodobý cíl se daří

Jedním z dlouhodobých cílů SH ČMS ÚHŠ Jánské Koupele a SH ČMS Krajských sdružení hasičů je zajišťovat prostředky na vzdělávání z fondů EU. To je možné za předpokladu, že tyto organizace připraví velmi kvalitní projekty, jež následně v tvrdé konkurenci ostatních uspějí.

Jedním z dlouhodobých cílů SH ČMS ÚHŠ Jánské Koupele a SH ČMS Krajských sdružení hasičů je zajišťovat prostředky na vzdělávání z fondů EU. To je možné za předpokladu, že tyto organizace připraví velmi kvalitní projekty, jež následně v tvrdé konkurenci ostatních uspějí.

V letošním roce se to prozatím podařilo třem projektům navazujícím na dnes již legendární projety MOST, které ÚHŠ Jánské Koupele a Centrum hasičského hnutí Přibyslav realizovali v létech 2006 – 2008 v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.

Tentokrát uspěly projekty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v kraji Královéhradeckém – Projekt Navazující vzdělávací moduly pro záchranáře reg. číslo CZ.1.07/3.2.10/01­.0015, Jihomoravském – Projekt Specializační kurzy lektorů ochrany obyvatelstva reg. číslo CZ.1.07/3.2.04/01­.0015 a v kraji Vysočina – Projekt Navazující vzdělávací moduly pro záchranáře – CZ.1.07/3.2.09/01­.0030. Celková dotace v rámci těchto tří projektů činí 10.700.462,33 Kč a je určená na vzdělávání v následujících oblastech:

· první pomoc,

· záchrana za pomoci lanových technik,

· práce na vodě za použití motorových i nemotorových člunů,

· využití výpočetní techniky v praxi záchranářů.

Jednotlivé kurzy jsou určeny pro celkem 267 frekventantů – lektorů – velitelů, zástupců velitelů a velitelů družstev JSDHO a budou se odehrávat v SH ČMS ÚHŠ Bílé Poličany, Přibyslavi a na vybraném místě Jihomoravského kraje od září roku 2010 do září roku 2011.

V rámci Královéhradeckého kraje jsou připraveny ÚHŠ Jánské Koupele ve spolupráci s KSH Královéhradeckého kraje tyto moduly a kurzy:

 – Základy lanové techniky při záchranných pracích, které si kladou za cíl naučit frekventanty základy záchrany osob z hloubky či výšky. Využití těchto znalostí se předpokládá při nejrůznějších typech záchranných prací. Další činností jsou spojené se záchranou na vodě a z vody rovněž za použití záchranných pomůcek a lanové techniky. Znalosti a dovednosti najdou uplatnění při záchranných pracích při povodních, při asistenci aktivit na vodním toku a při dalších událostech souvisejících s prací na vodě a ve vodě.

 – Další modul a kurz se týká problematiky činností při hromadných akcí. Cílem je připravit frekventanty na různé typy aktivit a jejich zvládnutí v rámci krizových situací týkajících se značného množství lidí.

 – Další dva moduly jsou zaměřeny na stále žádanější vzdělávání v oblasti První pomoci. Samotné názvy vystihují obsah modulů a kurzů:

První pomoc účastníkům masových shromáždění

První pomoc při požárech

V rámci kraje Vysočina jsou připraveny Centrem hasičského hnutí Přibyslav ve spolupráci s ÚHŠ Jánské Koupele moduly zaměřené specificky na první pomoc. V rámci 4 víkendů se frekventanti naučí komplexní problematiku poskytování první pomoci a získají jako lektoři schopnost informace dále předávat. Budou mít možnost získat odbornost Zdravotník zotavovacích akcí.Novum jsou aktivity připravované v Jihomoravském kraji. Zde KSH Jihomoravského kraje ve spolupráci s ÚHŠ Jánské Koupele připravilo praktické kurzy zaměřené na řízení motorových i nemotorových člunů a využití výpočetní techniky v organizaci a řízení záchranných prací.

Podrobné informace o jednotlivých kurzech, kontakty a další informace naleznete na webových stránkách věnovaných jednotlivým projektům – rozcestník projektů naleznete na adrese http://www.projekt-most.cz. Na těchto webových stránkách bude rovněž probíhat registrace na kurzy.

V tuto chvíli byly zprovozněny webové stránky Projektu Navazující vzdělávací moduly reg. číslo CZ.1.07/3.2.10/01­.0015 realizo­vaného v Královéhradeckém kraji, ostatní webové stránky budou zprovozněny v nejbližších dnech.

Závěrem bychom rádi podotkli, že tak jako u předchozích projektů MOST jsou kurzy zdarma, čili platí pravidlo: „Kdo dřív přijde, ten dřív mele".

 

Za Kancelář projektů MOST
Mgr. Vít Dvořák

-wap-

Sdílet