Sobota 6. března 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Situační zpráva o řešení následků povodní

Intenzivní srážky na území severní části Čech, zejména pak v okresech Liberec, Česká Lípa, Děčín a Ústí nad Labem způsobily velmi rychlé vzestupy hladin vodních toků. Ve včerejších odpoledních hodinách došlo k rozvodnění malých vodních toků a následně i větších.

K velmi významným vzestupům hladin (v některých případech došlo k překročení 100-letých průtoků) došlo zejména na tocích Smědá, Lužická Nisa a jejich přítocích (Liberecký kraj – Frýdlantsko), Mandava, Ploučnice, Kamenice (Děčínsko, Ústecko). Vydatnější srážky postihly i další části ČR (např. Chrudimsko, Olomoucko, Vysočina), kde byly také nasazeny jednotky PO, následky ale nedosáhly takové úrovně jako v severních Čechách. Srážky v noci ze soboty na neděli v postižených oblastech téměř ustaly.

Vyrozumění a varování

Na postižených územích byly až na úroveň starostů obcí distribuovány operační a informační střediska HZS ČR výstrahy a informační zprávy Českého hydrometeorolo­gického ústavu. Na základě těchto informací a podle vývoje situace starostové obcí a jednotky PO organizovaly evakuace osob z ohrožených míst. K zahájení evakuace byly použity i sirény.

Činnost integrovaného záchranného systému

Ihned po vzniku prvních mimořádných událostí byly nasazeny jednotky požární ochrany a další složky IZS. Od 14 hod 7. srpna 2010 realizuje MV-generální ředitelství HZS ČR ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací a podle požadavků postižených krajů zajišťuje realizaci jejich požadavků (vrtulníky, centrální zásoby, síly a prostředky Armády ČR). V obou postižených krajích bylo doposud řešeno celkem cca 1100 mimořádných událostí (v Libereckém kraji 900 událostí v Ústeckém 200), při nichž bylo nasazeno cca 120 jednotek požární ochrany a více jak 600 hasičů. Jednotky PO spolupracují zejména s Policií ČR, obecní policií a obcemi.

Na celém území ČR bylo v sobotu 7. srpna 2010 v souvislosti se srážkami a povodňovou situací řešeno cca 1400 mimořádných událostí (zejména v krajích Ústecký, Liberecký, Pardubický, Středočeský, Olomoucký a Vysočina). Na řešení těchto situací bylo nasazeno celkem 220 jednotek PO a cca 900 hasičů.

Do záchranných prací byly prostřednictvím ústřední koordinace zapojeny také povodňové odřady z HZS hl.m. Prahy, Středočeského, Královéhradeckého a Moravskoslezského kraje (zejména hasiči s čluny) do Libereckého kraje, některé jednotky sborů dobrovolných hasičů sousedních krajů do Libereckého kraje, Záchranný útvar HZS ČR Hlučín (nákladní vozidla pro evakuaci, těžká ženijní technika), Policie ČR (3 vrtulníky) do Libereckého a Ústeckého kraje, Armáda ČR (2 vrtulníky, nákladní vozidla pro evakuaci, těžká ženijní technika) do Libereckého kraje, Vodní záchranná služba (záchranné skupiny s čluny) do Libereckého kraje, Pomoc ze SRN – organizace THW (záchranné skupiny s čluny – 20 osob) do Libereckého kraje.
MV-generální ředitelství HZS ČR přímo spolupracuje se všemi postiženým i kraji a s Českým hydrometeorolo­gickým ústavem, Společným operačním centrem Ministerstva obrany a Ministerstvem životního prostředí.

Evakuace a záchrana

Vzestupy hladin si vyžádaly, zejména na Frýdlantsku, rozsáhlé evakuace. Nejdříve byly starosty obcí vyhlášeny preventivní evakuace a řada občanů se samovolně evakuovala. Následně při vzestupech hladin evakuace organizovali v ohrožených místech hasiči. Některé osoby neopustily svá obydlí nebo vzestupy hladin byly tak rychlé, že muselo být přistoupeno k záchraně osob pomocí těžkých vozidel, člunů a vrtulníků (vrtulníky zachránily 130 osob na Frýdlantsku a 10 osob na Děčínsku). V Libereckém kraji bylo evakuováno nebo zachráněno celkem cca 1800 osob. V Ústeckém kraji bylo zachráněno nebo evakuováno 110 osob. V oblasti nyní stále působí 3 vrtulníky Policie ČR, 1 vrtulník Armády, které zajišťují monitoring situace a případnou záchranu osob, které se nepodaří evakuovat.

Další opatření

Na území Ústeckého, Libereckého a Královéhradeckého kraje byl v mobilní telefonní síti nastaven režim „krize", z tohoto důvodu mají všechny „krizové telefony" prioritu volání. Přímo spolupracujeme se všemi mobilními telefonními operátory, aby zůstala zachována možnost tísňových volání ze všech oblastí. Mobilní telefonní sítě jsou nyní dostupné i v postižených oblastech.
Situaci výrazně komplikují škody vzniklé na silnicích a sesuvy půdy, které si vyžádaly řadu uzavírek. Povodně způsobily přerušení dodávky elektrické energie v řadě míst Ústeckého a Libereckého kraje Je vyhlášen kalamitní stav v okresech Děčín, Liberec, Česká Lípa. Problémy jsou na Liberecku i s dodávkou plynu, a proto byl vyhlášen stav nouze v plynárenství.

Očekávaný vývoj

Vzhledem k poklesům hladin vodních toků očekáváme přechod do likvidačních prací – tj. zejména čerpání vody, odstraňování překážek v korytech a na komunikacích, odstraňování nánosů bahna, demolice narušených objektů.
MV-generální ředitelství HZS ČR je připraveno podle požadavků vyslat do postižených oblastí další posily z řad jednotek PO nebo dalších složek IZS a je připraveno ze svých skladů podle požadavků krizových štábů krajů poskytnout prostředky na provádění likvidačních prací (ruční nářadí, dezinfekční prostředky, vysoušeče apod. ).

MV-generální ředitelství HZS ČR
plk. Ing. Luděk Prudil


-swo-

Sdílet