Pátek 22. listopadu 2019, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner scott OK

Nový systém vzdelávania v podmienkach HaZZ

Dňom 1. augusta 2010 nadobudlo účinnosť nové nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o osobitnej odbornej príprave a o prehlbovaní kvalifikácie na vykonávanie činností v Hasičskom a záchrannom zbore. Zásadné zmeny sa dotkli najmä obsahu a rozsahu základnej a špecializovanej prípravy a ostatných foriem prehlbovania kvalifikácie.

Dňom 1. augusta 2010 nadobudlo účinnosť nové nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o osobitnej odbornej príprave a o prehlbovaní kvalifikácie na vykonávanie činností v Hasičskom a záchrannom zbore. Zásadné zmeny sa dotkli najmä obsahu a rozsahu základnej a špecializovanej prípravy a ostatných foriem prehlbovania kvalifikácie.

Hlavným cieľom zmien vo vzdelávacom systéme bolo vytvoriť optimálne podmienky v procese vzdelávania príslušníka Hasičského a záchranného zboru počas celého profesného pôsobenia v zbore, zároveň zabezpečiť užšiu odbornú profiláciu príslušníkov, už od základnej prípravy a v neposlednom rade reflektovať požiadavky súčasnej doby v oblasti záchranárstva.

Info: npor. Ing. Silvia Jančovičová – hovorkyňa Prezídia HaZZ 

-wap-

Sdílet
Banner scott OK