Pondělí 29. listopadu 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Ostravská rallye, netradiční odborná příprava jednotek sborů dobrovolných hasičů, proběhla počátkem listopadu 2021

V pátek 5. listopadu 2021 se na území města Ostravy konal další ročník netradiční odborné přípravy jednotek sborů dobrovolných hasičů pod názvem Ostravská rallye.

Rallye je organizována Okresním sdružením hasičů a odbornou radou represe již 9 let, jako zajímavý doplněk pravidelného vzdělávání hasičů. Celá akce je prioritně předurčena pro ty členy jednotek, kteří začínají získávat hasičské návyky a zkušenosti.

V letošním roce se rallye konala v podvečerních a nočních hodinách a zúčastnilo se ji celkem 12 jednotek z okresu Ostrava se svými dopravními automobily.

Pro jednotky ve složení 1+3 bylo nachystáno celkem šest stanovišť, na nichž členové plnily nejrůznější úkoly spojené se zásahovou činností.

Strojníci si v areálu Centra bezpečné jízdy vyzkoušeli jízdu zručnosti, velitelé pak organizovali techniku na místě zásahu při simulované dálkové dopravě vody. V budově hasičské zbrojnice v Pustkovci byly pro účastníky připraveny testy, jejichž úspěšní absolventi pak měli možnost získat odbornost HASIČ III.

Likvidaci požáru průmyslového objektu si vyzkoušely jednotky v prostoru Dolní oblasti Vítkovic. Zde bylo pro jednotky připraveno překvapení ve formě napadení agresivními bezdomovci.

Jedním z nejnáročnějších úkolů byla dopravní nehoda autobusu v areálu HZS MSK na Hranečníku. Zde bylo ve spolupráci s Českým červeným křížem připraveno celkem pět zraněných cestujících a jedna figurína imitující zemřelého člověka. Jednotky zde měly za úkol provést třídění zraněných a jejich transport ven z autobusu.

V areálu centrální stanice HZS MSK v Zábřehu čekala dobrovolné hasiče simulace dopravní nehody automobilu s nebezpečnou látkou a jejím únikem na vozovku. Jednotky musely ukázat, jak dokáži pracovat s protichemickým přetlakovým oblekem a dýchacím přístrojem, který mají ve výbavě svých vozidel.

V hasičské zbrojnici JDSH Radvanice probíhala záchrana zaměstnance autoservisu, který byl zraněn úrazem el. proudu a zůstala v servisním kanále. Jednotky zde čekalo hned několik nástrah, kdy se například klíče od autoservisu po emotivním vystoupení majitele ocitly na střeše budovy, svářecí aparát byl pod napětím a automobil stojící na servisním kanálu byl nezajištěný proti pohybu.

Jednotlivá stanoviště byla rozmístěna na území města Ostravy a jednotky se mezi nimi přesouvaly na základě přidělených map. Plnění všech úkolů probíhalo pod dohledem členů OORR a zkušených kolegů z řad HZS MSK.

Účelem rallye nebylo jen hledat chyby, ale zejména umožnit členům jednotek si ověřit své znalosti a dovednosti v praxi. Na každém stanovišti bylo po ukončení činnosti provedeno krátké zhodnocení simulovaného zásahu.

Ostravská rallye splnila účel, který si pořadatelé vytýčili a tím bylo především nabídnout jednotkám možnost vyzkoušet si rozmanitou zásahovou činnost bez vnějšího tlaku přihlížející veřejnosti a zároveň si ověřit, jak jsou její členové na tyto situace připraveni.

Poděkování patří všem, kteří pomáhali s organizací a hladkým průběhem Ostravské Rallye.

Ing. Tomáš Lefner
starosta OSH Ostrava

Foto: Michal Morav a Marek Peterek
Sdílet