Sobota 4. prosince 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči ze Zlínského kraje cvičili pažení výkopu, stabilizaci budov a zvedání těžkých břemen, využili kontejner s výdřevou

Pro instruktory stabilizace budov a pažení výkopů bylo v rámci HZS Zlínského kraje uspořádáno podzimní instrukčně metodické zaměstnání se zaměřením na stabilizaci staticky narušených konstrukcí a závalů, pažení výkopů a zvedání těžkých břemen.

Zaměstnání probíhalo ve výcvikovém areálu stanice ve Zlíně a v obci Poteč u Valašských Klobouk. Hlavním záměrem bylo seznámení se s nově pořízenými technickými prostředky, které byly pořízeny na stanice v Kroměříži, Uherském Hradišti a Valašském Meziříčí.

Hasiči měli možnost si vyzkoušet zapažení nestabilního výkopu ve tvaru „T“, stabilizaci narušených stavebních překladů a zvedání těžkých břemen pomocí mechanických a pneumatických prostředků, ale také pomocí již dříve pořízených mechanických a hydraulických prostředků.

Důležitým pomocníkem byl také kontejner se dřevem, který je vybaven trámy, fošnami, hranoly a dalšími nezbytnými dřevěnými prvky.

Hlavním cílem při této činnosti je vytvoření bezpečného prostředí k záchraně zavalených osob, tak aby nedošlo k dalšímu ohrožení zachraňované osoby, ale i zasahujících hasičů. Znalosti a dovednosti získané na tomto zaměstnání budou instruktoři dále předávat ostatním hasičům v rámci pravidelné odborné přípravy.

Velké poděkování patří všem zúčastněným, zejména hlavnímu instruktorovi, majiteli pozemku, na kterém byl vytvořen cvičný výkop a také firmě, která výkop provedla.

por. Ing. Miroslav Sýkora
specialista v oblasti IZS a řízení JPO
HZS Zlínského kraje
Sdílet