Středa 3. března 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči zasahovali více jak čtyřistakrát

Přes čtyři stovky událostí řešili hasiči během celého dne 23. srpna 2010. Na likvidaci 49 požárů, 52 dopravních nehod, 25 úniků látek a 241 technického zásahu se podílelo 502 jednotky požární ochrany, z toho 303 jednotky Hasičského záchranného sboru ČR.

Přes čtyři stovky událostí řešili hasiči během celého dne 23. srpna 2010. Na likvidaci 49 požárů, 52 dopravních nehod, 25 úniků látek a 241 technického zásahu se podílelo 502 jednotky požární ochrany, z toho 303 jednotky Hasičského záchranného sboru ČR. Hasiči také vyjeli 42krát zbytečně z důvodu planého poplachu. Celkový počet událostí je o 42 % vyšší proti dlouhodobému průměru (dlouhodobý průměr činí 289 událostí denně).

Povodňová situace

Po povodních v krajích Pardubickém, Jihočeském a zejména v krajích Libereckém a Ústeckém probíhá přechod od záchranných a likvidačních prací k obnovovacím pracím a pokračuje péče o evakuované. Pokračují práce na čištění vodních toků a čištění okolí od naplavené dřevní hmoty. Dokončuje se postupné zprovozňování, plynu, vodovodů čištění kanalizací a septiků, opravy a zprovozňování čističek odpadních vod. Opravují se a zprůjezdňují komunikace. Pokračují demolice budov dle rozhodnutí statiků. Jsou zjišťovány škody na sítích a komunikacích a provádí se specifikace prvotních nákladů na záchranné a likvidační práce nařízené orgány krajů a obcí.

Na základě žádosti HZS Libereckého kraje byl prodlouženo nasazení polní umývárny ze Základny logistiky Olomouc, působící momentálně v obci Višňová v Libereckém kraji, nejméně do 29. 8. 2010.

Do likvidačních prací je nadále zapojena také Armáda ČR v počtu 427 vojáků a 141 kusy mobilní techniky. Ústřední koordinace záchranných a likvidačních prací byla ukončena k 09,00 hodin dne 23. 8. 2010. V Libereckém kraji zůstává vyhlášen stav nebezpečí pro celé území kraje do 5. 9. 2010.

Během dne byly vydány výstrahy Českým hydrometeorolo­gickým ústavem na jev velmi silné bouřky v krajích Praha, Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém, Pardubickém, Královehradeckém, Vysočina a Jihomoravském. V souvislosti s bouřkami hasiči v kraji Pardubickém a v kraji Vysočina odstraňovali padlé stromy a téměř dvacetkrát odčerpávali vodu ze sklepů.kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR-swo-

Sdílet