Neděle 23. ledna 2022, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Z odborové pošty

Odborový svaz hasičů rozeslal svým členům zajímavý dopis. Myslím že bude zajímat i naše čtenáře. Podle nového platového řádu na tom budou hasiči hůře než ostatní bezpečnostní složky.

TEXT DOPISU

V příloze ZASÍLÁME NÁVRH KATALOGU činností v bezpečnostních sborech, ke kterému zpracujeme připomínky pro ČMKOS a 23. 7. 2004 se zúčastníme jejich vypořádání na MPSV. Již nyní však předesílám: JE PRO NÁS ZÁSADNĚ NEPŘIJATELNÉ, ABY HASIČI JAKO JEDINÝ SBOR ZAČÍNALI V 1. PLATOVÉ TŘÍDĚ, není k tomu důvod a stahovalo by to další třídy dolů. Srovnejte např. s policií, kde nastupující příslušníci pod odborným vedením, do doby úspěšného ukončení základní odborné přípravy začínají ve 2. platové třídě. Argument, který mi jako zástupci odborů sdělil minulý týden náš pan generál ( „vy jste to tak chtěli a do katalogu už se nepleťte“) je pro mne nepřijatelný nejenom po stránce etické, ale i věcné a politické. Jsem přesvědčen, že lžou-li, nebo se chovají arogantně a nedemokraticky někteří politikové, neměli by si tytéž metody osvojovat i státní úředníci, nehledě k tomu, že pan generál si nenašel ani pár minut času na jednání o katalogu s naším předsednictvem, ačkoliv jsme kvůli jeho zaneprázdnění zasedali přímo v budově GŘ, kde byl přítomen a termín byl s ním dohodnut s ohledem na to, aby mu aspoň krátkou účast na našem jednání umožnil. Zazněl-li na předsednictvu OSH v diskusi názor, byť podtržený v zápisu, že OSH by měl prosazovat první platovou třídu pro stávající příslušníky bez maturity, nelze to v žádném případě vykládat jako oficiální vyjádření a stanovisko OSH. Už jenom proto ne, že v katalogu jde o činnosti, nikoliv o vzdělání. A když už na něj narážíme, příslušníci bez maturity měli třikrát od roku 1992 prodlužovánu výjimku ze vzdělání a nyní ji de facto novým zákonem dostanou na dalších 5 let. Kromě toho v zápisu, o který se pan GŘ zřejmě opíral, bylo také jednoznačně napsáno, že pro nastupující příslušníky s maturitou budeme požadovat 2. platovou třídu.

Věcné připomínky k návrhu katalogu od kohokoliv z Vás, zaslané e mailem na OSH do 15. 7. 2004 budou vítány, jejich autory dokonce odměníme, a to tím, že nezveřejníme jejich jména.

Teď opět vážně: je velmi pravděpodobné, že o podobě katalogu na nejvyšších úrovních je již rozhodnuto, resp. dohodnuto a připomínky odborů nebudou vzaty v úvahu, i kdyby byly sebelépe a sebeodborněji vyargumentovány. Pro ten případ BY SE HASIČI MĚLI PŘIPRAVIT K VEŘEJNÉMU VYJÁDŘENÍ PROTESTU. ZÁKON TOTIŽ PŘEDJÍMÁ 11 PLATOVÝCH TŘÍD, AVŠAK BEZPEČNOSTNÍ SBORY SI NAVRHLY V PROVÁDĚCÍM PŘEDPISU POUZE 10. NAŠEL SE PROTO JEDEN, KTERÝ SVÉ LIDI OBĚTUJE, ABY ZÁKONNÉ ROZPĚTÍ BYLO VYUŽITO. PROTI TOMU BUDEME VE VYJÁDŘENÍ VZNÁŠET ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKU A MOŽNÁ BUDE NUTNO I VEŘEJNĚ VYSTOUPIT. POČÍTEJTE S TÍM, NEBUDEME -LI V LEGISLATIVNÍM PROCESU VYSLYŠENI.

s pozdravem
JUDr.Vladimír Mühlfeit
předseda OS hasičů

Výběr z Katalogu činností v bezpečnostních sborech

1.tarifní třída
referent (jen HZS)

1. Provádění hasebních a záchranných prací při zásahu pod vedením a bez absolvování základní odborné přípravy podle zvláštních předpisů.
2. Zajišťování spojení v operačním a organizačním řízení jednotek požární ochrany.

2.tarifní třída
Vrchní referent (HZS)

1. Provádění hasebních a záchranných prací při zásahu po absolvování základní odborné přípravy podle zvláštních předpisů.
Vrchní referent (Vězeňská služba)
1. Výkon strážní služby při eskortování vězňů.
2. Výkon základních činností při zajišťování strážní nebo dozorčí služby ve věznicích nebo vazebních věznicích.
3. Výkon základních činností při zajišťování pořádku a bezpečnosti v místech výkonu služby justiční stráž.
Vrchní referent (Policie)
1. Provádění základních úkonů policie pod odborným vedením do doby úspěšného ukončení základní odborné přípravy.
2. Ozbrojená policejní ochrana určených objektů.
3. Ozbrojená policejní přeprava kurýrních zásilek a utajovaných zpráv.
4. Zajišťování policejní přepravy a ozbrojené asistence v rámci činnosti policejních výjezdových skupin.

3.tarifní třída
Asistent (HZS)

1. Provádění složitých hasebních a záchranných prací při zásahu s využitím odborností získaných v odborných a specializačních kurzech.
Asistent (Vězeňská služba)
1. Výkon strážní nebo dozorčí služby při předvádění vězněných osob ve věznicích nebo řízení eskorty.
2. Výkon činností při zajišťování pořádku a bezpečnosti v místech výkonu služby justiční stráže.
3. Výkon strážní nebo eskortní služby se služebním psem.
4. Zajišťování specializované ochrany určených objektů zvláštní důležitosti.
Asistent (Policie)
1. Plnění základních úkolů policie v oblasti dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností, dopravou, režimem ochrany státní hranice, vstupem a pobytem cizinců na území České republiky s případným odhalováním a vyřizováním přestupků svěřených do působnosti policie v blokovém řízení. Provádění dílčích úkonů v trestním řízení.
2. Zabezpečování ochrany určených objektů zvláštní důležitosti.
3. Samostatný výkon střežení a eskortování osob omezených na svobodě nebo střežení osob umístěných v záchytných zařízeních.

Celý návrh Katalogu činností ke stažení zde
Sdílet