Pondělí 8. března 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Prázdninové statistiky: Nejvyšší počet událostí patří sobotám

Hasiči během července a srpna 2010 zasahovali celkem u více jak 22 tisíc událostí. Je to téměř o tři tisíce událostí méně než ve stejném období v roce 2009. V červenci více hořelo, v srpnu hasiči zasahovali více z důvodů povodní, dopravních nehod bylo srovnatelně.

Hasiči během července a srpna 2010 zasahovali celkem u více jak 22 tisíc událostí. Je to téměř o tři tisíce událostí méně než ve stejném období v roce 2009. V červenci více hořelo, v srpnu hasiči zasahovali více z důvodů povodní, dopravních nehod bylo srovnatelně.

Prázdninové požáry

Červenec zaznamenal celkem 2099 požárů, srpen 1450. Ve srovnání se stejným obdobím v roce 2009 je to o téměř 1200 požárů více. (rok 2009 – celkem 2371 požárů). Nejvíce hořelo během prázdnin 12. a 16. července, celkem hasiči likvidovali shodně 103 požárů. Nejmenší počet požárů byl zaznamenán v pátek 30. července, hořelo 27krát.

Technické zásahy
Hasiči poskytli technickou pomoc za období červenec a srpen více jak 12 tisíc krát. Nejvíce 751krát v sobotu 7. srpna 2010. Nejvíce technických pomocí v červenci patří sobotě 17. července, celkem 649 zásahů. Relativní klid měli hasiči o prázdninách v úterý 27. července, kdy poskytli technickou pomoc ve 105 případech.

Dopravní nehody
Za červenec a srpen hasiči zasahovali u celkového počtu 3 296 dopravních nehod. Červenec zaznamenal 1659, srpen 1637 dopravních nehod se zásahem hasičů. Nejvíce nehod patří 18. červenci – 82 nehod a nejméně nehod si hasiči zapsali do svých statistik 25. července, a sice 31 nehod.

Plané poplachy

Za dobu letních prázdnin hasiči vyjeli zbytečně z důvodu planého poplachu celkem 1534krát. Nečastěji vyjeli 17. července, a sice 58 krát.

Úniky látek
Hasiči likvidovali uniklé látky za červenec a srpen celkem 1201krát. Červenec zaznamenal 607 úniků látek a srpen 594 úniků látek. A kolik jednotek požární ochrany při všech událostech zasahovalo? Během prázdnin bylo v terénu celkem 18 701 jednotek požární ochrany Hasičského záchranného sboru České republiky. Nejvíce hasičů bylo v terénu opět v sobotu 7. srpna (1265 všech jednotek požární ochrany) a v sobotu 17. července – 1053 všech jednotek požární ochrany.


kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR


-kaw- 

Sdílet