Pátek 20. května 2022, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Z odborové pošty II

Jak dopadlo připomínkové řízení ke katalogu prací a zařazení do platových tříd dne 23.7. na MPSV ?

Z našich připomínek bylo vyhověno požadavku, aby nastupující hasiči začínali od 2. platové třídy. Naopak vyhověno nebylo našemu požadavku na posun některých hasičských činností z 2.,3.,4. na 3.4.5., a to vč. požadavku na automatický postup hasiče po absolvování kursu nástupní odborné přípravy do 3. třídy. MPSV se opíralo o stanovisko zástupce GŘ, který na náš výslovný dotaz, zda hasičské základní činnosti považuje za méně náročné a odpovědné, než srovnatelné policejní základní činnosti prohlásil, že ano, plus poukázal na to, že policisti podle jeho názoru automaticky po absolvování nástupního kursu nepostoupí do trojky, protože ve dvojce mají ještě uvedeny některé nejjednodušší činnosti. I když jsme o automatický postup do 3. třídy po absolvování NOP velmi dlouho bojovali různými dalšími srovnávacími argumenty a měli jsme i dotazy velmi na tělo proč to tak zrovna u hasičů nemůže být, hlavní argument zástupce GŘ byl, že se obávají následujících možností:1) by se mohlo stát, že budou plné stavy a všichni by začínali od trojky a nikdo by nebyl ve dvojce ( což je samozřejmě pěkná blbost, ale vysvětlili jsme to slušněji).

2) by mohlo dojít k rozporu se systemizací ( podívejte se však do zákona, co zahrnuje systemizace, netřeba příliš komentovat) a

3) by mohly vznikat i problémy se mzdovým fondem, kdyby vláda neschválil na daný rok dost peněz ( takže v takovém případě se musí začít šetřit odspodu – to neřekl, to je náš závěr).Z jednání i navrhovaného znění jednotlivých dikcí bylo patrné, že před vyhodnocením zřejmě došlo ještě k jednomu jednání mezi zástupci MPSV a GŘ HZS ČR. Z dalšího průběhu jednání: připomněli jsme, aby na poslední chvíli vytvořená hasičská jedenáctka také za sebou vytáhla některé další funkce o třídu výše ( KŘ, náměstkové a pod.). V tomto bylo s námi zajedno i GŘ, takže to nakonec prošlo, i když MPSV mělo dlouho obavy z obdobných požadavků na vyšší funkce u některých dalších sborů, kde se sice nejvyšší šéfové nakonec taky dostanou do 11, nemusí však u nich automaticky fungovat „výtah bez mezery“. Vzhledem k tomu, že naše připomínky, kterým nebylo vyhověno, jsme i na závěr označili za zásadní, půjde to jako rozpor do vlády. Plně nás podporovala jak ČMKOS, tak OSSO ( pí předsedkyně Vondrová).Co se týká 1. třídy a spojení – zástupce GŘ vysvětlil, že se jedná pouze o lidi, kteří zvedají telefony a jsou " na dožití". Ostatní sbory tvrdily, že takové činnosti u nich nejsou, nakonec jsme je přesvědčili, že i u nich někdo telefony zvedá a tato činnost byl přesunuta do činností společných.Další informace pravděpodobně za týden, protože v pátek by měla projednávat vláda.
Vladimír Mühlfeit
Sdílet