Neděle 1. října 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

TESIMAX připravuje inovace protichemických obleků a zásahových oděvů, jaké aktuálně nabízí?

Když začne jaro, potěší to snad každého. Jaro 2022 však přináší radost hned dvakrát, protože přinese novou generaci protichemických obleků a zásahových oděvů TESIMAX COOL PERFORMANCE.

Inovace, které Vám německý výrobce v průběhu jara a léta představí, se promítnou na většině produktů níže uvedených typů. Pro každou činnost při zásahu jsou k dispozici různá řešení v modulárním systému TESIMAX.

Než Vám však představíme konkrétní inovace, rádi bychom Vám poskytli přehled různých typů současných protichemických obleků a zásahových oděvů.

Přehled zásahových oděvů

Ochranné oděvy TESIMAX – pro zásah v uzavřených prostorách – TESIMAX A90, A91, GM10 a CORE FX

 • EN 469 – Ochranné oděvy pro hasiče – Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasičské činnosti. Zvláště v provedení ve třídě 2 „pro použití v uzavřených prostorách“.
 • Více informací je k dispozici na webu tesimax.de.

Jištění proti pádu – integrované TESIMAX T-FIX SYSTÉMY

 • EN 358 – Osobní ochranný prostředek pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky Pracovní polohovací systémy
 • EN 354 – Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Spojovací prostředky
 • EN 1498 – Prostředky ochrany osob proti pádu – Záchranné smyčky
 • EN 361 – Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zachycovací postroje

Ochranné oděvy TESIMAX PREMIUM Serie

 • EN ISO 11612 – Oděvy na ochranu proti teplu a plameni při likvidaci požáru v otevřeném venkovním prostředí a pro technické zásahy hasičů a záchranných složek
 • EN ISO 15384 – Ochranné oděvy pro hasiče – Laboratorní metody zkoušení a technické požadavky na provedení oděvů pro likvidaci požárů v otevřeném terénu – například lesní požáry
 • Více informací je k dispozici na webu tesimax.de.

Přehled typů protichemických obleků

Typ 1a, 1b, a 1c (ET) – plynotěsné ochranné obleky

 • EN 943–1:2019–06 – Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů – Část 1: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných) – včetně podnorem.
 • EN 943–2:2019–06 – Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů – Část 2: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných) pro záchranné jednotky (ET) – včetně podnorem.
 • Do této kategorie patří pracovní a záchranná opatření v oblasti bezprostředního ohrožení s velmi vysokým rizikovým potenciálem.
 • Více informací je k dispozici na webu tesimax.de.

Typ 3

 • EN 14605:2009–08 – Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím – Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím se spoji mezi částmi oděvu, které jsou nepropustné proti kapalinám (typ 3) nebo nepropustné proti postřiku ve formě spreje (typ 4) a zahrnující prostředky poskytující ochranu jen částí těla (typ PB [3] a PB [4])
 • Tato kategorie zahrnuje například úkoly měření a monitorování na hranici nebezpečné oblasti se zvládnutelným rizikovým potenciálem.
 • Více informací je k dispozici na webu tesimax.de.

Typ 4–6

 • Typ 4: EN 14605:2009–08 – Ochranný oděv proti postřiku kapalnými chemikáliemi
 • Typ 5: EN ISO 13982–1 – Ochranný oděv proti pevným částicím
 • Typ 6: EN 13034 – Omezená ochrana proti postřiku
 • Tyto kategorie jsou určeny pro úkoly s nízkým rizikovým potenciálem.
 • Více informací je k dispozici na webu tesimax.de.

Podpora přímo od výrobce Vám nabízí spolehlivost, transparentnost a flexibilitu pro Vaše rozhodování. Kontaktujte nás.

Ondřej Hýža
www.tesimax.de
ondrej.hyza@tesimax.de
+420 737 477 458

advertorial
Sdílet