Pondělí 16. května 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Lezecká skupina územního odboru Kolín cvičili v podzemním důlním díle Pepř nedaleko města Jílové u Prahy

Ve čtvrtek 12. května proběhla v podzemním důlním díle Pepř nedaleko města Jílové u Prahy v okrese Praha-západ pravidelná odborná příprava lezecké skupiny územního odboru Kolín.

Nadšenci ze spolku Montanika, z. s., hasičům umožnili přístup do historické dědičné Václavské štoly, hlavního důlního díla na úrovni I. patra dolu Pepř.

V úvodu proběhlo seznámení lezců s bezpečnostními pokyny pro pohyb v místním prostředí, popis mapových podkladů a havarijních plánů pro případnou záchranu návštěvníků nebo pracovníků dolu a obhlídka systému zabezpečení pro vstup do podzemí.

Po úvodním seznámení se specifiky důlního díla se skupina lezců v doprovodu báňských techniků spolku Montanika, z. s., vnořila do podzemí a následoval pěší přesun s osobním vybavením a lezeckým materiálem cca 1400 metrů k místu výcviku.

Zde byly probrány možnosti zvolení nejvhodnější trasy k východu z důlního díla při potřebě záchrany osoby vzhledem k možnému zranění, zhoršení zdravotního stavu apod.

Při praktickém zaměstnání bylo simulováno zranění osoby nacházející se v části budování zajištěné cesty via ferrata přibližně 70 metrů nad úrovní hlavní spojovací štoly. Figurant měl zranění dolní končetiny v oblasti kotníku a byl imobilní.

Úkolem lezecké skupiny bylo jeho nalezení, správné zajištění tepelného komfortu pacienta (nebezpečí prochladnutí) a příprava pro rychlý transport na povrch bez použití důlních mechanických prostředků.

Lezci pak museli vytipovat vhodné kotevní body a najít místo pro spuštění osoby v transportním prostředku. Následně spustili figuranta v doprovodu dvou lezců v nosítkách Sked svážnou šachtou z výšky asi 75 metrů, dále zajistili transport a přemístění pacienta v těžce průchozím terénu důlních štol a šachet.

npor. Ing. Roman Hejzlar
velitel stanice HZS Říčany
ÚO Kolín
Sdílet