Středa 6. července 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči v Újezdě nad Lesy se dočkali nové hasičárny, stojí na místě staré zbrojnice

Na konci roku 2016 byla odstraněna původní stavba hasičské zbrojnice v Újezdě nad Lesy, a na jejím místě, na rohu Druhanické a Staroújezdské ulice, byla zahájena stavba nová.

Na jaře 2018 byla na původního zhotovitele stavby, firmu DAKA stav, s.r.o., navržena insolvence, a stavební práce se tak bohužel zastavily.

Dne 15. 4 .2019 byla vypsána podlimitní veřejná zakázka na dostavbu. Celý proces byl ukončen 21. 6. 2019 uzavřením smlouvy o dílo s vítězným uchazečem, firmou Jílek Stavby s.r.o.

Dne 1. 7. 2019 bylo předáno staveniště a stavební práce na hasičské zbrojnici se tak opět rozeběhly. Zároveň s výběrovým řízením byl na základě žádostí poskytovatelem dotace prodloužen termín realizace díla do jara 2020.


Za krásného babího léta se pak konečně v úterý 14. 9. 2021 uskutečnilo slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice v Újezdě nad Lesy. Zbrojnice slouží pro hasiče Prahy 21.

Slavnostnímu otevření zbrojnice přihlíželi zástupci vedení městské části, zástupci sborů dobrovolných hasičů z okolí, Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy a Městského sdružení hasičů hl. m. Prahy, zhotovitele, Úřadu MČ Praha 21 a pochopitelně byli přítomni zejména ti, kteří zbrojnici budou využívat – členové SDH Újezd nad Lesy.

Budova byla zkolaudována již 20. 2. 2020, ale kvůli epidemické situaci v Praze mohla být oficiálně předána dobrovolným hasičům až o rok později.

Na zbrojnici se přišli podívat zástupci vedení a úřadu MČ a zhotovitele, dobrovolní hasiči z okolí, hosté z Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy a Městského sdružení hasičů hl. m. Prahy. A samozřejmě také desítky Újezďáků.

Nemohl chybět ani „ohnivý kohout“, který byl ale na rozdíl od hostů vyhozen z okna, aby nepřinesl smůlu.

Celkové náklady na výstavbu se vyšplhaly na 20 milionů Kč. Finančně podpořilo výstavbu hasičské zbrojnice hlavní město Praha a Ministerstvo vnitra ČR (GŘ HZS).

Sbor dobrovolných hasičů má důležitou roli v požární ochraně naší městské části i hlavního města Prahy. Účastní se výjezdů po boku profesionálů a navíc drží mimořádnou pohotovost v době, kdy je to potřeba.

Je proto v zájmu každého z nás, aby naše jednotka byla co nejvíce akceschopná. Děkuji našim hasičům za jejich práci pro nás všechny a s podporou vedení MČ mohou i nadále počítat,

říká starosta MČ Praha 21 Milan Samec.

Přejeme dobrovolným hasičům, ať jim nová hasičárna i veškeré vybavení dobře a dlouho slouží.

Výjezdová jednotka JSDH Újezd nad Lesy je zařazena v kategorii JPO III s územní působností. Jednotka vyjíždí o početním stavu 1+5, anebo o sníženém stavu 1+3 do deseti minut od vyhlášení poplachu. Jejím zřizovatelem je městská část Praha 21 – Újezd nad Lesy.


Lípa svobody v Újezdu nad Lesy je památný strom, který roste v ulici Staroújezdská před hasičskou zbrojnicí. Vysazení lípy svobody inicioval újezdský Okrašlovací spolek. Jeho první předseda Antonín Kožíšek navrhl 29. května 1919 vysazení lípy při příležitosti prvního výročí vzniku Československé republiky.

Sdílet