Pondělí 27. června 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V Institutu ochrany obyvatelstva opět proběhl po dvouleté pandemické přestávce tradiční mezinárodní výcvik specialistů na chemickou bezpečnost

Ve dnech 1. – 9. června 2022 se v Institutu ochrany obyvatelstva uskutečnil výcvik pro instruktory v oblasti chemické bezpečnosti nazvaný „International Assistance and Protection Course for Instructors“.

Akce se konala pod hlavičkou Organizace pro zákaz chemických zbraní (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW), garanci výcviku zajišťovalo GŘ HZS ČR a Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Mezinárodní výcvik OPCW je tradiční odbornou akcí, pořádanou v Institutu již od roku 1999.

Výcviku se zúčastnilo 15 specialistů z 10 států světa (Alžírsko, Argentina, Bangladéš, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Česká republika, Guatemala, Keňa, Tanzanie a Uganda). Účastníci z Afriky jsou zároveň součástí projektu „Posílení reakce na mimořádnou chemickou událost“, kde Institut zajišťuje odborný výcvik pro Východoafrické společenství přímo v Ugandě.

Po tříletém období, kdy kvůli pandemii výcviky probíhaly pouze online formou, byl tento prezenční výcvik první mezinárodní prezenční aktivitou Institutu.

Výcvik pro instruktory sestával ze čtyř hlavních bloků: teoretických přednášek, praktických cvičení, table top exercise a závěrečných taktických cvičení, ve kterých účastníci komplexně řešili různé typy mimořádných událostí s únikem chemické látky: teroristický útok bojovou chemickou látkou, sebevraždu vysoce toxickou chemickou látkou a dopravní nehodu s únikem toxické průmyslové chemikálie.

Institut pro vysvětlení odborných témat již tradičně využívá také domácí a zahraniční odborníky. Prezentace zaměřená na účinky bojových chemických látek od pplk. doc. MUDr. Jaroslava Pejchala, Ph.D. z Katedry toxikologie a vojenské farmacie Univerzity obrany, stejně jako odborné přednášky řeckého, paraguayského a německého experta přispěly ke globálnímu povědomí o možnostech řešení chemické situace.

Vítaným zpestřením kurzu byla i návštěva hasičské stanice HZS Pardubického kraje, kde účastníci přímo shlédli reálný výjezd na požár ve výškové budově.

O výjimečnosti celé akce svědčí i závěrečný slavnostní ceremoniál, který proběhl za účasti pana Garetha Williamse, vedoucího oddělení „Assistance and Protection Branch“ z OPCW a dalších významných představitelů GŘ HZS ČR a SÚJB. Výcvik byl velmi dobře hodnocen jak představiteli oficiálních institucí, tak samotnými účastníky.

pplk. Ladislava Navrátilová, Ph.D.
Foto: archiv Institutu ochrany obyvatelstva
Sdílet