Čtvrtek 18. srpna 2022, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Kurzem Neodkladná zdravotnická pomoc prošlo 15 příslušníků HZS Královéhradec­kého kraje

Umět poskytnout první pomoc, to patří k hasičské práci naprosto neodmyslitelně. Dennodenně se při dopravních nehodách, požárech a technických zásazích dostáváme do situací, kdy někdo z účastníků takovou pomoc potřebuje.

Nad rámec běžné znalostní normy, kterou získávají příslušníci HZS v průběhu základního kurzu, se řadí odbornost v oblasti neodkladné zdravotnické pomoci. A právě kurzem Neodkladná zdravotnická pomoc prošlo v červnu 15 profesionálních hasičů HZS Královéhradec­kého kraje.

Kurz pro patnáctku frekventantů organizoval Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje letos poprvé vlastními silami v rámci kapacit Učiliště požární ochrany Velké Poříčí. Nově proškolení příslušníci budou nabité informace a zkušenosti předávat kolegům na stanicích jako školitelé, využijí je samozřejmě i přímo v praxi.

Rozsah kurzu je 120 hodin, přitom velká část výuky je koncipována formou praxe navazující na teorii. Úkolem je co možná nejvíce se přiblížit reálným situacím. Hasiči tak musí pracovat s různými scénáři modelových situací.

Cílem je naučit absolventy systematickému přístupu v momentech, kdy se setkají s osobou v ohrožení života. Zejména se pak jedná o stavy spojené např. s masivním krvácením, kritickou dušností, náhlou zástavou oběhu a dalšími interními a traumatickými stavy. Nejde přitom pouze o pomoc účastníkům mimořádných událostí.

Hasiči musí být připraveni i na situace, kdy si musí pomoci vzájemně mezi sebou v případě, že dojde ke zranění při zásahu, např. intoxikaci, úrazu popálením či elektrickým proudem.

Prostory UPO Velké Poříčí a okolí CHKO Broumovsko posloužily k vymodelování reálných situací, kde si hasiči mohli vyzkoušet teorii v praxi. Zasahovali tak například u simulované dopravní nehody s větším počtem zraněných osob, kde se zaměřili na třídění pacientů podle jejich zranění.

Mezi dalšími scénáři bylo zajištění a transport pacienta z nepřístupného přírodního terénu, nebo pád osoby z výšky. Hasiči trénovali šetrnou manipulaci s pacienty s ohledem na možná poranění (v oblasti páteře a míchy, úraz elektrickým proudem nebo popáleniny) nebo resuscitaci s využitím automatizovaného externího defibrilátoru.

Jedna z modelových situací byla zaměřena také na téma krizové komunikace s osobou demonstrující úmysl sebevraždy, proběhla ve spolupráci s Policií ČR a psychologickou službou HZS.

Poděkování za zapůjčení učebních pomůcek patří ŠVZ HZS ČR Brno a za spolupráci při přípravě modelových situací zástupcům Oblastního spolku Českého červeného kříže Jičín a Střední školy sociální a zdravotnické – Evangelické akademie v Náchodě.

por. Mgr. Martina Götzová
tisková mluvčí
HZS Královéhradec­kého kraje
Sdílet