Čtvrtek 18. srpna 2022, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Velitel jednotky z Nechanic oslavil své kulatiny u prověřovacího cvičení, hasiči po něm skončili v kádi s vodou

V sobotu 2. 7. 2022 proběhlo prověřovací cvičení naší jednotky. Kromě ověření bodů, které jsou podrobněji popsány v článku o samotném cvičení, mělo toto cvičení ještě jeden “tajný“ bod – překvapit našeho velitele jednotky, který den před tím oslavil životní jubileum 60 let.

Do příprav této akce se zapojila celá jednotka, SDH i okrsek č. 13 Nechanice. Od členů jednotky dostal jubilant dort, kterému byla předlohou naše stará CAS 32 T 148, dále převzal od zástupců výboru SDH Nechanice skleněnou plaketu, díky které mu byl doživotně propůjčen titul Velitele SDH Nechanice, kterým v současnosti je, a věříme, že tuto funkci bude ještě nějaký ten rok zastávat. Od zástupců výboru okrsku č. 13 převzal dárkový koš.

Nemohl chybět samozřejmě přípitek, byť nealkoholickým, šampaňským. Po přípitku jsme naplánovali “společné focení“, při kterém jsme si nemohli odpustit koupel v kádi.

Na tomto místě bychom rádi poděkovali městu Nechanice, coby zřizovateli jednotky, a vedení HZS KHK za možnost uspořádat toto prověřovací cvičení.

Po ukončení činnosti na místě bylo naplánované další překvapení, posezení v hasičské zbrojnici, kde bylo připraveno pro přítomné drobné občerstvení.

Jan Galásek

Za svůj život má za sebou bohatou hasičskou historii. Do bližšího kontaktu s hasiči se dostal kolem roku 1983, kdy poznal, v té době teprve svého budoucího tchána, Jana Nováka.

Hasičina ho nakonec nadchla natolik, že se 15. 7. 1985 stal členem SDH Nechanice, kde je nepřetržitým členem a v současné době zde zastává funkci Velitele SDH. Od 1. 2. 1996 do současnosti zastává tuto funkci i v okrsku č. 13.

V roce 2010 byl zvolen do výkonného výboru okresního sdružení Hradec Králové, kde působí též do současnosti. Za dobu členství u SDH Nechanice získal řadu ocenění, mezi nejvýznamnější medaile Sv. Floriana, který převzal z rukou starosty krajského sdružení hasičů v roce 2012. V roce 2017 mu bylo uděleno jeho dosud nejvyšší vyznamenání, konkrétně „Za mimořádné zásluhy“.

Hasičina jej uchvátila natolik, že 1. 1. 1988 nastoupil k Závodnímu požárnímu sboru Letecké opravny Malešice a 6. 5. 1988 absolvoval úspěšně základní kurz.

V Leteckých opravnách Malešice působil až do konce dubna 1990. Od května téhož roku nastoupil k Závodnímu požárnímu sboru ZVU, kde 6. 5. 1991 úspěšně absolvoval velitelský kurz a 1. 10. 1991 se stal velitelem směny a od 1. 9. 1993 zastával funkci velitele Hasičského záchranného sboru podniku ZVU.

Tuto funkci musel bohužel k 31. 3. 1995 opustit pro nedostačující vzdělání. Proto ještě téhož roku nastoupil k dálkovému studiu Požární ochrany ve Frýdku-Místku, kterou úspěšně zakončil maturitní zkouškou v roce 1997.

Z vyplývajících informací vedení ZVU bylo zřejmé brzké zrušení HZSp ZVU a.s., a proto na konci roku 1996 od sboru odchází (HZSp ZVU a.s. byl zrušen v srpnu 1998). Od 1. 1. 1997 je zaměstnán u města Nechanice coby velitel JSDH Nechanice, kde krom této činnosti je ještě vedoucím pracovníkem údržby města.

Prověřovací cvičení

Jednotka vyjela k požáru osobní vozidla v areálu autovrakoviště. Po příjezdu na místo události bylo po provedeném průzkumu zjištěno, že se jedná o prověřovací cvičení. Cíli prověřovacího cvičení bylo v prvé řadě ověřit akceschopnost jednotky v podvečerních víkendových čase, dále dojezdové časy, pravidla radiokomunikace, znalost bojového řádu zdolávání požáru osobních vozidel, používání osobních ochranných pracovních pomůcek četně dýchací techniky.

Cíle prověřovací cvičení byli splněny bez chyb. Při cvičení bylo zjištěno problémové spojení s KOPIS pomocí přenosné radiostanice z dané lokality. Po vyhodnocení se jednotka vrátila zpět na svoji základnu.

Jan Novák

Pan Jan Novák žil mezi námi 74 let První kontakt s hasiči mu učaroval v roce 1954, kdy jako dvanáctiletý se stal jedním ze zakládajících členů vznikajícího dětského kolektivu. Za člena sboru dobrovolných hasičů byl přijat v roce 1957.

Postupně ve Sdružení dobrovolných hasičů Nechanice vedl několik let kroužek mladých hasičů, byl řidičem požárního vozidla, strojníkem, preventystou, členem zásahové jednotky, členem výboru a od roku 1963 působil ve funkci velitele sboru až do roku 1968 kdy byl zvolen starostou sboru.

Zároveň řadu let působil ve funkci instruktora okrsku. V letech 1972 až 1977 byl předsedou okresního výboru svazu požární ochrany Hradec Králové. V roce 1976 absolvoval s vyznamenáním dálkovou školu svazu požární ochrany v Bílých Poličanech. V roce 1984 ukončil s úspěchem dálkové studium dvouleté nástavby školy požární ochrany ve Frýdku Místku.

Mezi roky 1977 až 1989 byl náčelníkem okresní inspekce požární ochrany Hradec Králové a místopředsedou okresního výboru svazu požární ochrany. Od roku 2006 je držitelem titulu zasloužilý hasič.

Při obecních volbách v roce 1989 byl zvolen členem obecního zastupitelstva a jako člen jeho výboru byl zvolen starostou MěÚ Nechanice. Uvolněným starostou v této funkci byl čtyři volební období. Podílel se na realizaci integrovaného záchranného systému v okrese Hradec Králové a na ustavení jednotky požární ochrany druhého stupně v Nechanicích.

Mimo četná uznání své práce obdržel za celoživotní přínos na poli požární ochrany v roce 2000 z rukou ministra vnitra medaili hasičského záchranného sboru ČR Za zásluhy o bezpečnost.

Přestože mu současný zdravotní stav nedovoloval aktivně se podílet na veřejné činnosti, se zájmem sledoval dění nejen na všech úsecích požární ochrany. Svoje životní zkušenosti uplatňoval v příspěvcích a diskuzích s občany na veřejných jednáních regionu.

Zapsal se tak nezapomenutelně do historie nejen našeho sboru ale všude kde působil a pracoval. Čest jeho památce.

Jan Galásek
JSDH Nechanice
Sdílet