Pondělí 8. srpna 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Profesionální hasiči v Bystřici pod Hostýnem mají unikátní Tatru Force, prodloužený rozvor kompenzuje zadní řiditelná náprava

Firma THT Polička dodala Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje speciální cisternovou automobilovou stříkačku Tatra Force pro stanici v Bystřici pod Hostýnem. Vůz za téměř 7,5 milionu korun včetně DPH pomohla financovat Česká kancelář pojistitelů z Fondu zábrany škod.

Podvozek

Cisternová automobilová stříkačka pro venkovský provoz je postavena na podvozku Tatra T 815–7 4×4.1 AWS s rozvorem 4 182 mm. AWS je zkratka pro All Wheel Steering – systém, díky kterému se zadní náprava na základě vyhodnocení elektroniky hydraulicky natáčí až do rychlosti 30 km/h. Systém lze deaktivovat z místa řidiče. Obrysový průměr zatáčení vozu je s aktivním systémem 13,7 ± 0,5 metru, bez něj 18,5 ± 0,5 metru.

Šasi je dvounápravové s připojitelným pohonem přední nápravy. Zapínání se provádí elektropneumaticky.

Regulací tlaku vzduchu ve vlnovcových pružinách lze z kabiny řidiče měnit světlou výšku vozidla v rozmezí +90/ –120 mm.

Na obou nápravách je stabilizátor i uzávěrka diferenciálů.

Přečtěte siHasiči ze stanice Plzeň-Střed mají první Tatru Force s natáčecí zadní nápravou, dodala ji THT Polička

Vidlicový osmiválcový motor Tatra je vzduchem chlazený, splňuje emisní normu Euro 5. Agregát dosahuje výkonu 280 kW a krouticího momentu 1 800 Nm při 1 000 otáčkách za minutu.

Převodovka Allison je automatická s hydrodynamickým měničem, umožňuje jízdu mimo zpevněné komunikace, na sněhu a na blátě. Při řazení nedochází k přerušení točivého momentu.

Na předním nárazníku je uchycena dálkově ovládaná lafetová proudnice s nastavitelným průtokem v rozsahu 200 až 800 litrů za minutu a plynule měnitelným tvarem výstřikového kužele. Její maximální dostřik je 30 metrů. Minimální rozsah pohybů proudnice od svislé roviny je ± 90° a od vodorovné roviny –45°až +90°.

Kabina je čtyřmístná, v zorném poli řidiče je displej couvací kamery, k dispozici je i výjezdový tablet. Před sedadlem velitele je joystick pro obsluhu nárazníkové proudnice, v dobíjecích úchytech najdeme ruční svítilny Survivor.

Světelné výstražné zařízení je modročervené kombinace, spuštění, přepínání a vypnutí tónů je pro strojníka řešeno tlačítkem houkačky a je umožněno i samostatným tlačítkem v dosahu sedadla velitele.

Na levém boku kabiny je 230V zásuvka Rettbox-air pro dobíjení akumulátorů a doplňování tlakového vzduchu. Po nastartování automobilu se samočinně odpojí, funkce je signalizována barevnou diodou.

Pro spojení slouží analogová vozidlová radiostanice a digitální vozidlový terminál. Obslužné místo čerpacího zařízení je vybaveno komunikační jednotkou s mikrofonem a reproduktorem pro druhé ovládání vozidlového digitálního terminálu. Jednotka je připojena k analog/digitál převodníku v kabině osádky.

Kamerový systém

CAS je vybavena kamerovým systémem obsahujícím záznamový rekordér vybavený SSD diskem o kapacitě 128 GB, ukládáním záznamu ze 4 kamer ve full HD rozlišení a záznamem zvuku z externího mikrofonu. Do obrazu je promítnuta informace o zapnuté světelné části zvláštního výstražného zařízení a použití provozní brzdy.

Kamery sledují provoz před vozidlem, za vozidlem i vnitřní prostor řidiče a přístrojovou desku. Kamerový systém je napájen z elektrické soustavy podvozku a samočinně se spustí po startu motoru.

Nástavba

Konstrukce účelové nástavby je vyrobena z profilů ze slitiny lehkých kovů spojených technologií prizmatických šroubovaných spojů a oplechována hliníkovým plechem s rovným povrchem při použití technologie lepení.

Boční část tvoří trojice úložných skříní krytých hliníkovými roletkami.

Nádrž na vodu a pěnidlo tvoří jeden celek a je vyrobena z polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny. Je hranolovitého tvaru a na vozidle je uložena v lůžku a připevněna stahovacími třmeny. Tatra v nádrži uveze 3 500 litrů vody a 210 litrů pěnidla.

Požární čerpadlo THT PKA 2000–250 je umístěno v zadní skříni účelové nástavby. Použité čerpadlo umožňuje zásah při použití nízkého nebo vysokého tlaku, popřípadě kombinovaný provoz. Proti přehřátí je vybaveno automatickým teplotním odlehčovacím ventilem.

Čerpadlo je vybaveno automatickou vývěvou s možností ručního vypnutí.

Přiměšovací zařízení sestává z proudového přiměšovače, regulační klapky, elektronické regulace a propojovacího potrubí. Pěnidlo je přiváděno do sání vodního čerpadla.

Elektronická regulace má plynule volitelný rozsah přiměšování se zobrazovaným rozlišením 0.1 %. Pro rychlou volbu umožňuje elektronická regulace uložení dvou zvolených hodnot procenta přimísení do paměti. Nastavené procento přimísení je automaticky udržováno nezávisle na okamžitém tlaku a průtoku na výstupu z čerpadla a je zobrazováno na displeji elektronické jednotky.

Konstrukce zařízení pro plnění nádrže na vodu z vnějšího tlakového zdroje umožňuje samočinné a plynulé doplňování nádrže na vodu v závislosti na poklesu hladiny v nádrži. Uzavírací armatury jsou konstruovány tak, aby nezpůsobovaly tlakové rázy v dopravním vedení.

Cisterna je vybavena zařízením k řízení provozu účelové nástavby se schopností monitorovat a ovládat jednotlivé prvky.

Veškeré funkce systému je možné ovládat z obslužného místa čerpacího zařízení pomocí grafického terminálu s obrazovkou o úhlopříčce 10” a z přenosného grafického terminálu umístěného v kabině řidiče s obrazovkou o úhlopříčce 8”.

Systém řízení požární nástavby má následující funkce:

 • zobrazení aktivních prvků účelové nástavby – rolety, úschovné schrány na pochůzné ploše účelové nástavby, žebřík, oranžová výstražná svítilna, světelné části zvláštního výstražného zařízení,
 • signalizace zapnutí pomocného pohonu pro požární čerpadlo při jízdě,
 • signalizace přehřátí pohonu čerpacího zařízení,
 • signalizace nízkého množství pohonných hmot a hasiva,
 • zobrazení grafu s využitím hasiva za nejméně poslední 3 minuty, zobrazení předpokládaného času do naplnění/vyčerpání hasiva,
 • zobrazení nepřipravenosti vozidla k jízdě na palubní desce CAS (varování nástavby, aktivní lafeta mimo přepravní polohu, porucha zvláštních výstražných světel),
 • automatizovaný provoz se zavodněním čerpacího zařízení a tlakovou regulací,
 • upozornění na chybnou obsluhu formou textového hlášení s akustickou signalizací,
 • monitorování mezních provozních stavů na čerpacím zařízení, a to tlak, otáčky, rychlost jízdy se zapnutým pomocným pohonem,
 • funkce pro automatické provedení zkoušky sání na sucho, zkoušky maximálních tlaků a zkoušky elektronických ventilů, záznam o provedení zkoušky do databáze systému včetně zobrazení doporučeného termínu pro další provedení zkoušky,
 • záznam provozních dat během provozu čerpacího zařízení (nejméně otáčky motoru, otáčky čerpadla, rychlost vozidla, tlak nízkotlakého okruhu, tlak vysokotlakého okruhu, tlak na vstupu do čerpadla, hladina hasiva, napětí na baterii) při frekvenci alespoň 1 Hz,
 • automatické plnění nádrže plnícím zařízením,
 • ovládání osvětlení okolí CAS, oranžové výstražné svítilny na zádi CAS,
 • integrace řízení lafety/nárazníkové lafety, ovládání lafety pomocí joysticku a grafického terminálu
 • integrace kamerového systému, zobrazení obrazu na všech grafických terminálech,
 • systém plánované údržby, zobrazení termínu provedení dalšího servisu jednotlivých položek, včetně připomenutí provedení údržby na hlavní obrazovce,
 • automatická diagnostika systému řízení nástavby se schopností rozpoznání poruchy (zkratovaný výstup elektronické jednotky, ztráta napájecího napětí jednotky, ztráta komunikace s podvozkem vozidla – pouze v případě, že vozidlo komunikuje s nástavbou pomocí sběrnice CAN bus, ztráta komunikace s ventilovým ostrovem, lafetou či jednotkami v rámci nástavby)
 • poznámkový blok synchronizovaný mezi všemi obrazovkami systému řízení požární nástavby.

Pro osvětlení bezprostředního okolí účelové nástavby jsou na obou bocích a na zádi LED světla, lze je zapnout a vypnout z prostoru řidiče a z prostoru obsluhy požárního čerpadla. Pracovní LED světla jsou na obou držácích bočních zrcátek, na přední části kabiny pod registrační značkou a na zadní části účelové nástavby.

V prostoru mezi kabinou a účelovou nástavbou je namontován pneumaticky vysouvaný osvětlovací stožár o výšce 5 metrů od země se čtyřmi LED světlomety s celkovým světelným tokem nejméně 30 000 lumenů.

Světlomety jsou orientovány do jednoho směru, naklápění podle vodorovné osy a otáčení podle svislé osy v rozsahu 0 ÷ 360 ° je možné pomocí dálkového ovládání s přípojným spirálovým kabelem o délce 5 metrů. Dálkové ovládání je umístěno v prostoru požárního čerpadla.

Osvětlovací stožár je vybaven funkcí samočinného složení do přepravní polohy a to i po uvolnění parkovací brzdy. Napájen je z podvozku Tatry.

Na střeše nástavby je přípojný bod pro připojení lafetové proudnice se jmenovitým výkonem 2 000 litrů za minutu s možností nastavení průtoku. Její dostřik je 50 metrů. Lafetová proudnice je konstruována současně jako přenosná.

Hygienické prostředky, které tvoří dávkovací zásobník na tekuté mýdlo, dávkovací zásobník na alkoholovou dezinfekci a zásobník na papírové ručníky, jsou uloženy v pravé zadní skříni.

Do tohoto prostoru je vyvedena hadice, která je napojená na nádrž na vodu a spirálová hadice s tlakovým vzduchem a ofukovací tryskou.

Rozměry a hmotnosti

Tatra je dlouhá 8 100 mm, široká 2 550 mm a vysoká 2 850 mm. Vůz dokáže brodit klidnou vodou do hloubky 1 200 mm. Úhel bočního náklonu je 30 °.

Sdílet