Pondělí 4. prosince 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči v Adršpachu mají novou Tatru Terra od firmy THT Polička, k dopravním nehodám veze i vyprošťovací zařízení

Obec Adršpach pořídila u firmy THT Polička novou cisternovou automobilovou stříkačku pro svou jednotku sboru dobrovolných hasičů.

Na Tatru Terra za 7 498 370 korun včetně DPH obci přispěla Česká kancelář pojistitelů z Fondu zábrany škod částkou 2,5 milionu korun, Královéhradecký kraj pak dalším milionem. Obec zaplatila 2 108 522,51 Kč a pomohl také přerozdělený zisk místních technických služeb – 1 889 847,49 Kč.

Slavnostní předání proběhlo v pátek 30. září 2022 za účasti občanů, hasičů z okolních jednotek i mnoha významných hostů a představitelů krajského i republikové­ho HZS.

Jak jistě víte žijeme v Adršpachu, kam jsou dojezdy složek Integrovaného záchranného systému zdlouhavé v létě, natož v zimě. Naše jednotka je tak na místě první.

Jednotka se před pár lety rozhodla AED. Dále krajské ředitelství HZS přišlo s usnesením, že by bylo potřeba, abychom byli předurčeni na dopravní nehody.

Po absolvování kurzu v roce 2020 se tak stalo, bohužel se veškeré vybavení nedalo uspořádat do cisterny MAN a tak po domluvě obce s HZS byla stávající cisterna prodána a HZS dočasně zapůjčilo cisternu na podvozku Mercedes.

A dnes před námi stojí nová cisterna na podvozku Tatra, jejíž objem vody je 4000 litrů vody, má naviják, lafetovou proudnici, osvětlovací stožár, vysokotlak a další vybavení k zásahům,

uvedl při slavnostním předání velitel jednotky Josef Thurik.

Historie hasičů a techniky v Adršpachu

Místní Sbor byl založen v roce 1881 v Horním Adršpachu. Od roku 1881 měli hasiči ruční koňskou stříkačku, každý měsíc se sedláci v obci střídali a zajišťovali v případech požáru dopravu koňské stříkačky k požáru.

V roce 1950 bylo sboru přiděleno požární vozidlo Škoda, které bylo v provozu do roku 1955, následně bylo vyměněno za Forda, který hasičům, sloužil až do roku 1965. Následně dorazil vyřazený vojenský automobil Tatra 805, avšak ve velmi špatném stavu. V roce 1990 Tatru nahradila Avie, o tři roky později přibyla cisterna CAS 25 RTHP.

Pro špatný technický stav cisterny bylo po roce 2003 rozhodnuto pokusit se sehnat dotaci a popřípadě sponzory – to se vše podařilo a v roce 2006 byla CAS 25 RTHP vyměněna poprvé pro místní sbor za novou cisternu MAN CAS 16 na vojenském podvozku s nádrží na 2000 litrů vody.

Jen co se hasiči nabažili nové cisterny, museli řešit dopravní automobil AVIA, který se doslova rozpadal pod rukama. V roce 2018 byla Avie nahrazena novým dopravním automobilem Iveco.

V roce 2018 bylo dále pořízeno bezplatným převodem od HZS z generálního ředitelství vozidlo Toyota RAV4, které bylo v roce 2020 nahrazeno – opět bezplatným převodem od HZS Hlučín – Toyotou Hilux.

Jednotka letos zasahovala již u čtyřiceti zásahů (dopravní nehody, požáry, technické zásahy i vyhledávání osob). V minulosti jednotka zasahovala u živelních pohrom – povodní, tornád.

Podvozek cisterny

Dvounápravové šasi T 815–2T5RA3 s připojitelným pohonem přední nápravy a s průběžným rámem je osazeno vidlicovým osmiválcem T3D-928 o výkonu 325 kW. Motor splňuje emisní normu Euro 5.

Tatra je vybavena pouze manuálně řazenou převodovkou Tatra 14 TS 210 L.

Kabina je šestimístná, v opěradlech zadní řady sedadel jsou integrovány držáky dýchacích přístrojů, mezi nimi jsou náhradní tlakové láhve.

V dosahu velitele je výjezdový tablet, v zorném poli řidiče displej couvací kamery.

V podélnících rámu na předním nárazníku je uchycen elektrický lanový naviják s tažnou silou 50 kN, pod ním je asanační lišta.

Nástavba

Karoserie účelové nástavby je vyrobena z plechů a profilů ze slitiny lehkých kovů technologií prizmatických šroubovaných spojů a lepení.

Nádrž na vodu a pěnidlo tvoří jeden celek z nerezavějící oceli o objemu 4000, respektive 240 litrů.

V zadní skříni karoserie je namontováno požární čerpadlo THT PKA 2000 – 250, které umožňuje zásah při použití nízkého nebo vysokého tlaku, popřípadě kombinovaný provoz. Proti přehřátí je čerpadlo vybaveno automatickým teplotním odlehčovacím ventilem.

CAS je vybavena datovou sběrnicí k řízení provozu účelové nástavby typu CAN-bus s následujícími funkcemi:

  • v kabině řidiče kontrolky uzavření rolet a dveří, zasunutí osvětlovacího stožáru,
  • monitorování mezních provozních stavů na požárním čerpadle, a to tlak, otáčky,
  • signalizace zapnutí pomocného pohonu formou kontrolky pro požární čerpadlo při jízdě,
  • ovládání osvětlení okolí automobilu a výstražné aleje na zádi účelové nástavby z prostoru obsluhy požárního čerpadla a z kabiny osádky,
  • automatické plnění vodní nádrže z hydrantu,
  • signalizace přehřátí pohonu čerpacího zařízení,
  • akustická signalizace nízkého množství hasiva,
  • automatické zasunutí osvětlovacího stožáru při uvolnění ruční brzdy včetně automatického vypnutí světel na osvětlovacím stožáru,
  • tlakovou regulací,
  • upozornění na chybnou obsluhu s akustickou signalizací.

Přiměšovací zařízení sestává z proudového přiměšovače, regulační klapky, elektronické regulace a propojovacího potrubí. Pěnidlo je přiváděno do sání vodního čerpadla.

Elektronická regulace má plynule volitelný rozsah přiměšování se zobrazovaným rozlišením 0,1 %. Pro rychlou volbu umožňuje elektronická regulace uložení dvou zvolených hodnot procenta přimísení do paměti.

Na horní pochozí plošině je přípojný bod pro lafetovou proudnici.

Tatra je v prostoru mezi kabinou a nástavbou osazena pneumaticky vysouvaným osvětlovacím stožárem o výšce 5 metrů od země se čtyřmi LED světlomety s celkovým světelným tokem 20 000 lm a krytím IP 44.

Naklápění světlometů podle vodorovné osy a otáčení stožáru podle svislé osy v rozsahu 0 ÷ 360° je možné pomocí dálkového ovládání s přípojným kabelem o délce 5 metrů.

Osvětlovací stožár je vybaven funkcí samočinného složení do přepravní polohy a to i po uvolnění parkovací brzdy.

Sdílet