Neděle 26. května 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Společný výcvik JSDH 2022 v Žeravicích absolvovalo pět jednotek, uskutečnil se po dvouleté pauze

Po dvouleté pauze se dne 24. 9. 2022 opět setkaly dobrovolné hasičské jednotky z Kyjovska za účelem absolvování odborné přípravy s názvem: Společný výcvik JSDH 2022 – Žeravice. První a zároveň poslední ročník společného výcviku se konal v roce 2019 v Kyjově v budově bývalé mlékárny, která byla určena k demolici.

Přečtěte siTři hasičské jednotky cvičily v prostorách bývalé mlékárny v Kyjově

V roce 2022 byla přizvána nově také JSDH města Vracova, celkem se tedy účastnilo pět jednotek. Byly to JPO II/1 Kyjov, JPO III/1 Osvětimany, JPO III/2 Svatobořice-Mistřín, JPO III/1 Vracov a domácí JPO III/1 Žeravice.

Jednotky po příjezdu na seřadiště vyslechly vstupní informace nezbytné pro hladký průběh výcviku. Každý z velitelů obdržel mapu s umístěním jednotlivých stanovišť v obci. Posledním bodem ranní rozpravy bylo předání vytištěných příkazů k výjezdu na první stanoviště.

Až v tomto momentu se hasiči dozvěděli, jaká jsou letošní témata výcviku, a jednotky se rozjely stanoviště, kde k jednotlivým úkolům přistupovaly jako k reálné události.

Na každém stanovišti byl připraven scénář, který se v minulosti skutečně stal, a jednotky jej měly vyřešit pouze pomocí vlastního umu a vybavení. Nad prováděnou činností vždy bděl lektor z řad ZZS nebo HZS.

Ihned po ukončení zásahu provedl lektor vyhodnocení, rozbor použité taktiky, případně opakování správného postupu. Jakmile jednotky provedly přípravu k odjezdu, obdržely z rukou lektora příkaz k výjezdu na další stanoviště.

Díky vzdálenosti a rozmanitosti jednotlivých stanovišť si na své přišli jak strojníci, tak velitelé.

Letos jednotky absolvovaly stanoviště s těmito náměty

  1. Požár skladu s podezřením na přítomnost osoby uvnitř budovy. Jednotky zde prováděly vyhledávání osoby s použitím dýchací techniky za nulové viditelnosti.
  2. Ošetření a transport pacienta. Jednotky obdržely příkaz k výjezdu ke zraněné cyklistce po nárazu do stromu. Úkolem bylo poskytnutí první pomoci se zástavou tepenného krvácení, následně transport pacienta. Dílčím úkolem bylo určení a zajištění místa pro přistání vrtulníku včetně správné signalizace posádce vrtulníku.
  3. Poskytnutí první pomoci osobě po náhlé zástavě krevního oběhu. Jednotky měly k dispozici cvičný AED, prováděly zde resuscitaci. Pro jednotky předurčené k zásahům s AED šlo o praktické opakování, ostatní JPO si problematiku pořádně osahaly pod vedením lektorky z řad ZZS JmK.
  4. Výbuch v budově obývané bezdomovci. Zde jednotky měly za úkol provést evakuaci osob pomocí nastavovacího žebříku a správně rozpoznat popáleniny v obličeji a inhalační trauma dýchacích cest.
  5. Technická pomoc s odstraněním uvolněných plechů na ploché střeše. Tento text skrýval opakování bezpečného postupu při zásahu na okraji střechy za použití lezecké techniky pro jištění, tvorbu kotevního bodu, vzájemné jištění a vázání uzlů. Přítomný lezec z řad HZS prováděl kontrolu, ale zejména odbornou přípravu na danou problematiku.

Jednotky odjížděly ze Žeravic s řádnou zpětnou vazbou, kde mají zabrat v odborné přípravě. A také s předběžně určeným názvem: SPOLEČNÝ VÝCVIK JSDH 2023 – Vracov, což značí, že setkání příští rok hostí hasiči z města Vracova.

Velké poděkování patří všem lektorům, figurantům, ale také vedení obce Žeravice za poskytnutí obecních budov pro výcvik.

Martin Pohanka
JSDH Žeravice
Sdílet