Sobota 2. prosince 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V Chrudimi dalším rokem pokračovala odborná příprava – praktické výcviky při zásahu u dopravních nehod

V roce 2022 pokračovala spolupráce jednotek sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) obcí zpravidla kat. II. a III., z Pardubického kraje, které mají v požárním poplachovém plánu předurčenost pro zásahy u dopravních nehod, se Zdravotnickou záchrannou službou Pardubického kraje (dále jen „ZZS PAK“).

V měsících duben, květen, červen a září se uskutečnila odborná příprava ve formě instrukčně metodických zaměstnání (dále jen „IMZ“) se zaměřením na zásahy u dopravních nehod a to ve spolupráci se Vzdělávacím a výcvikovým střediskem ZZS PAK. Praktické výcviky byly vedeny odbornými lektory.

Jednotky požární ochrany (dále jen „PO“) zastupovaly vždy 1–2 příslušníci HZS ČR. Zdravotnickou část lektorovali zpravidla zaměstnanci ZZS PAK, kteří jsou současně i školitelé Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS PAK.

Místem, kde se IMZ od roku 2020 pořádal je travnatá plocha letiště Aeroklubu Chrudim, který zde poskytuje vhodné prostory a plochu pro naši činnost.

Námětem IMZ je dopravní nehoda dvou osobních automobilů s primárním cílem zlepšit spolupráci a koordinaci činností mezi členy JSDH obcí s posádkami ZZS PAK. V prvních fázích výcviku musí členové JSDH obcí provést běžné úkony, stejně jako u skutečného zásahu, především šetrně vyprostit „zraněné“ osoby z vozidel, bezpečně zajistit místo nehody a také spolupracovat s posádkami ZZS PAK při ošetřování těchto osob.

Ve třech scénářích, kdy jsou „havarované“ automobily na kolech, na střeše či na boku, se procvičuje vzájemná komunikace mezi zasahujícími, protipožární opatření, vyprošťování osob s nasazením hydraulického vyprošťovacího zařízení nebo s využitím základních technických prostředků, které mají JSDH ve výbavě a jednotky PO je běžně využívají u dopravních nehod, a dále také použití pomůcek k poskytování první pomoci zraněným osobám.

V letošním roce praktického výcviku zúčastnilo 10 jednotek PO a to z Luže, Chrasti, Třemošnice, Chocně, Letohradu, Žamberku, Dašic, Proseče, Jablonného nad Orlicí a Brandýsa nad Orlicí. Doplnily tak jednotky PO, které zde „zasahovaly“ v minulých letech 2020 – 2022, kdy se těchto výcviků zúčastnilo 18 JSDH z Pardubického kraje o počtu 203 členů dobrovolných jednotek PO.

Letošní rok jsme navíc praktické výcviky rozšířili o typ události „hromadné neštěstí.“ Na takto klasifikovaný typ události byly osloveny JSDH obcí, které již v předchozím období absolvovaly IMZ se zaměřením na dopravní nehodu dvou osobních automobilů.

Podařilo se nám zajistit starý vrak autobusu značky Karosa, který imitoval havarovaný dopravní prostředek převážející velký počet cestujících. V měsících duben, květen a září se uskutečnil praktický výcvik 5 JSDH obcí, které společně zasahovaly se 6 pozemními posádkami ZZS PAK. Při této události bylo „zraněno“ okolo 30 osob.

Jednotky PO musely provést běžné úkony, stejně jako u reálného zásahu, především šetrně vyprostit osoby a také spolupracovat s posádkami ZZS PAK při ošetřování zraněných osob včetně nácviku metody START.

Tato metoda, jak je obecně známo, se používá při třídění velkého počtu zraněných osob, nebo při výstavbě modulu pro hromadné neštěstí. Moduly v Pardubickém kraji provozují JSDH města Chrudim a JSDH města Svitavy a to pro potřeby ZZS PAK. Obě zmiňované jednotky se praktických výcviků zúčastnily.

Velkou výhodou této formy odborné přípravy je, že odpadá složitá administrativa v podobě nutnosti sestavení písemného plánu, například prověřovacího nebo taktického cvičení, což přináší především jednoduchost a také rychlost realizace výcviku v krátkém čase.

Zúčastněné jednotky PO absolvují IMZ v rámci povinné praktické odborné přípravy, kterou musejí plnit v průběhu roku v souladu se základním zaměřením pravidelné odborné přípravy jednotek PO. Stejně tak zaměstnanci ZZS PAK, kteří mají výcvikovou činnost v rámci vzdělávání u zdravotnické organizace.


V roce 2023 předpokládají pořadatelé IMZ hojnou účast jak ze strany dalších členů JSDH obcí z Pardubického kraje, tak se strany širšího spektra zaměstnanců ZZS PAK z dalších výjezdových základen.

Pořadatelé IMZ sledují organizováním praktických výcviků především praktický odborný přínos. Jak zúčastnění členové JSDH obcí, tak i posádky ZZS PAK výrazným způsobem prohubují znalosti při činnostech, které obě základní složky integrovaného záchranného systému společně provádějí u dopravních nehod.

K zamyšlení stojí otázka, zda by nebylo v budoucnu vhodné více prohloubit spolupráci mezi jednotkami PO včetně jednotek HZS ČR se ZZS krajů i v ostatních krajích České republiky, pokud tam již podobná činnost pravidelně neprobíhá.

Při organizaci těchto praktických výcviků bych chtěl velice poděkovat Aeroklubu Chrudim za poskytnutí zázemí, společnosti Recycling – kovové odpady a.s. za poskytnutí automobilových vraků, dále organizaci Rescueinfo z.s. za perfektní catering, Fakultě zdravotnických studií – Univerzity Pardubice, Střední zdravotnické škole z Chrudimi za poskytnutí figurantů, a v neposlední řadě odborným lektorům z řad příslušníků HZS ČR, kteří jsou zde ve svém volném čase mimo službu, a také lektorům a maskérům z řad zaměstnanců ZZS PAK.

Se všemi jmenovanými se budu těšit na další spolupráci v roce následujícím, kdy budeme společně pokračovat při praktické přípravě na zásahy u dopravních nehod.

Nepříjemné situace se bohužel denně stále stávají, mnohdy s vážnými následky, které tak vyžadují perfektní připravenost zasahujících příslušníků složek integrovaného záchranného systému.

Jiří Svratecký
organizátor výcviku
Sdílet