Středa 29. března 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Nákupní centra u nás

Nedávno přinesla mnohá média zprávy o zdrcujícím požáru obchodního centra, ve kterém podlehlo účinkům požáru několik desítek osob. Z některých reakcí, které se objevily pod článkem zveřejněným na tomto serveru vyznělo, že naše čtenáře zajímá, jak to vlastně je s požární ochranou nákupních center, které v naší zemi rostou jako houby po dešti.

Město Asunción, Paraguay. Místo, kde lidská chamtivost a hloupost zavinila smrt desítek osob, které nemohly unikat před smrtelnými účinky požáru. Když jsem tuto zprávu četl napadla mě otázka, zda se u nás může stát, aby firma ze strachu ze ztráty tržby omezila únik osob z požárem postiženého obchodního centra? Podle mých částečných znalostí našich nákupních center si dovolím tvrdit, že nikoliv.

Současná nákupní centra jsou ve většině případů, v závislosti na jejich velikosti, propletena všemi dnes dostupnými požárně bezpečnostními technologiemi. Mám tím na mysli elektrickou požární signalizaci, která odemyká dveře na únikových cestách, otevírá odvody tepla a kouře, uzavírá požární klapky vzduchotechnického potrubí, vyhlašuje automaticky evakuaci, vypíná technologii. Stabilní hasicí zařízení pak zajišťuje lokalizaci popř. likvidaci případného ohniska požáru.

Vedle těchto technologií je dále každé centrum postaveno tak, aby jeho stavební konstrukce odolaly po přesně vymezenou dobu účinkům plně rozvinutého požáru. Po této době, která je závislá na požárním zatížení samozřejmě dojde k tepelné destrukci těchto konstrukcí.

Poslední a neméně důležitým systémem, který chrání osoby v nákupních centrech před požárem, je systém organizačních opatření vycházející z dokumentace požární ochrany. Jedná se zejména o činnost preventivních požárních hlídek a systém preventivních protipožárních kontrol objektu.

Dle mých zkušeností je vždy prioritou evakuace a záchrana osob bez ohledu na majetkové ztráty. Vzhledem k tomu, že případnou evakuaci centra většinou řídí člen preventivní požární hlídky, bezpečnostní manager, popř. velitel zásahu kteří si jsou plně vědomi rizik spojených s požárem, lze vyloučit případný vliv majitele objektu, který by snad chtěl omezovat provedení evakuace. Z mnoha ohledů nemá dnes vlastník objektů žádnou šanci jak evakuaci omezit. Technické vybavení objektu mu to prostě nedovolí.

Něco bych ale našim obchodním centrům vytknul. Občas si všímám stánků a prodejních pultíků, které zaplavují vstupní chodby nebo mola. O tom, jaký může být jejich vliv na případnou evakuaci davu osob bych nerad příliš polemizoval. Určitě by ale nebylo nic příjemného, kdyby se vám pod nohama objevila hromada hrnců nebo pánví.
Sdílet