Úterý 21. března 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

O část nástupního odborného výcviku se starají hasiči přímo na stanicích, nábor přesáhl kapacity výcvikových zařízení

Pod taktovkou opravdu těch nejzkušenějších hasičů – například nprap. Tomáše Němce se cvičí i když je mrazivo. Nováčci u hasičů se učí taktice zásahu při požárech, přiblížení k plamenům a následné hašení, použití hasiva.

Mladí hasiči zjišťují, jaké podoby může hoření mít, kde se mohou bezpečně pohybovat prostorách, kde opravdu zuří požár, a jak ho plameny nejen zkrotit, ale správně uhasit a zlikvidovat.

Obrovský nárůst nováčků způsobilo přeplnění Školního výcvikového zařízení v Brně i Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany ve Frýdku Místku, a tak první šestitýdenní příprava probíhá v současné době například na stanici v Pardubicích. Další kurz začne v únoru pro změnu na požární stanici v Ústí nad Orlicí.

Nárůst nováčků je z důvodů navýšení početních stavů na pobočných stanicích z 5 na 8 příslušníků.

Nováčky čeká opravdu složitý a náročný výcvik. Učí se například vyprošťovat zraněné u dopravních nehod, musí znát základy zdravovědy. Umět si poradit při zásahu na nebezpečné látky.

Za šest týdnů se naučí manipulaci s požární technikou nebo základy lezecké techniky. Součástí výcviku je také teoretická příprava, kdy se musí hasiči naučit řadu právních předpisů, ochranu obyvatelstva, druhy značení nebezpečných látek a mnoho dalšího.

Trénink nových příslušníků probíhá například i na cvičném slalomovém kanálu v pražské Tróji, kde se učí zásady práce na vodě, záchranu osob z vodního válce, zásahy na klidné, ale i divoké vodě

přibližuje výcvik por. Mgr. Ondřej Koleno, hlavní garant pro zajištění organizačních záležitostí kurzu u HZS Pardubického kra­je.

Ač nejsme školské zařízení, snažíme se nováčkům poskytnout to nejlepší, co na stanicích máme. Jsou to ti nejzkušenější, například u zásahů a pohybu na vodě se začínajícím hasičům věnovali několikanásobní mistři v raftu.

Vyprošťování u dopravních nehod zajišťují přímo garanti odborné přípravy v oblasti vyprošťování u dopravních nehody. U hašení požárů také lektoři výcvikového polygonu Flashover a členové Cobra týmu. Dovednosti v lezení poskytují know-how špičkoví hasiči lezci instruktoři.

Znalosti ze zdravovědy předávají hasiči, kteří mají bohatou praxi u zdravotnické záchranné služby a jsou vystudovaní záchranáři. Našim cílem je vychovat si další velmi kvalitní generaci hasičů.

Šest týdnů je opravdu náročných, hasiči musí mít znalosti vnitřní bezpečnosti, ochrany obyvatelstva, umět zachránit zvířata při požáru, natrénované musí mít i zásahy s nornou stěnou, ovládat musí detekční techniku. Psycholog je v modelových situacích učí, jak poskytnout postiženému posttraumatic­kou péči

  • vyjmenovává rozmanitost úkonů, které musí každý hasič umět por. Ondřej Koleno.*

Nováčci po šesti týdnech výcviku na stanici v kraji odjedou do Školního a výcvikového zařízení v Brně nebo na Střední odbornou školu požární ochrany a Vyšší odbornou školu požární ochrany ve Frýdku Místku a tam podstoupí náročný teoretický a praktický test, v němž musí prokázat nabité zkušeností při výcviku a po jeho absolvování zůstávají ve školním zařízení, kde pokračují dalších šest týdnů nového výcviku, který opět končí další zkouškou. Po jejím úspěšném složení se vrací na své stanice jako hotoví profesionálové.

HZS Pardubického kraje
Sdílet