Středa 29. března 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Starostové Libereckého kraje se vzdělávali v oblasti krizového řízení, proběhl jednodenní seminář

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje v úterý 14. února 2023 uspořádal jednodenní odborný seminář Vzdělávání starostů a primátorů zaměřené na přípravu na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení (dále jen „vzdělávání starostů a primátorů“).

Vzdělávání starostů a primátorů se pořádá v pravidelných čtyřletých cyklech, vždy po komunálních volbách. Toto Vzdělávání starostů a primátorů vychází z Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení, schválené usnesením vlády ČR č. 508 ze dne 10. července 2017 a Plánem hlavních úkolů organizačních složek státu v působnosti HZS ČR pro rok 2023.

Akce se uskutečnila ve velkém sále Kulturního centra Lidové sady v Liberci, zúčastnilo se celkem 136 zástupců měst a obcí Libereckého kraje. Slovo úvodem patřilo náměstku krajského ředitele HZS Libereckého kraje plk. Mgr. Michalovi Dvořákovi.

V průběhu dopoledne svou účastí podpořil význam akce hejtman Libereckého kraje Martin Půta spolu s krajským ředitelem HZS Libereckého kraje plk. Ing. Janem Hadrbolcem.

Celodenní program byl rozdělen do tří bloků.

První blok prezentací patřil HZS Libereckého kraje, jehož příslušníci se věnovali třem oblastem – bezpečnostnímu systému ČR, krizovému řízení, ochraně obyvatelstva a možnostem neziskových organizací v první řadě. Druhá oblast se věnovala integrovanému záchrannému systému a jednotkám požární ochrany a třetí oblast byla zaměřena na požární prevenci.

Druhý blok přednášek zajistili zástupci odboru zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje přednáškou nazvanou Krizové řízení v oblasti zdravotnictví, dále zástupce Krajské hygienické stanice Libereckého kraje s přednáškou na téma hygienická opatření při řešení mimořádných událostí a krizových situací a na závěr druhého bloku vystoupil zástupce Policie ČR s prezentací na téma problematika veřejného pořádku, migrační vlna – spolupráce s Policií ČR.

Po obědové pauze byl zahájen třetí blok, v jehož úvodu vystoupil zástupce Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj s prezentací veterinárních opatření při řešení mimořádných událostí a krizových situací.

Následně vystoupili zástupci oddělení krizového řízení KÚ Libereckého kraje s prezentacemi na téma financování opatření při řešení mimořádných událostí a krizových situací, dotační fond, systém hospodářských opatření pro krizové stavy v působnosti obce s rozšířenou působností a úkoly k zajišťování obrany obcí. Na závěr získal každý účastník osvědčení.

„Věříme, že každé přednášené téma bylo pro účastníky přínosné a pevně doufáme, že oblast krizového řízení budeme v budoucnu potřebovat co nejméně,“ uzavírá plk. Mgr. Michal Dvořák, náměstek pro prevenci a civilní nouzovou připravenost.

plk. Mgr. Michal Dvořák
por. Mgr. Jaroslava Benešová
HZS Libereckého kraje
Sdílet