Pondělí 27. března 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Institut ochrany obyvatelstva: Na originálu záleží, aneb používejte jen originální nabíječky

Je nová doba: Doba, ve které používáme přenosná zařízení (mobilní telefony, powerbanky, notebooky, tablety a další), jezdíme na elektro kolech, elektro koloběžkách, elektro skútrech a používáme elektrické AKU nářadí (vrtačky, sekačky …).

Dokonce i cigarety jsou dnes „na baterky“. Samozřejmě nesmíme zapomenout na elektromobily, které v poslední době zažívají rychlý vývoj a stejně rychle rostoucí prodej.

Všechna výše uvedená zařízení je třeba něčím pohánět a tento pohon je třeba něčím napájet. K pohonu používáme elektromotory a k jejich napájení ponejvíce Li-Ion (lithium-iontové) a Li-Pol (lithium-polymerové) akumulátory, které se zásluhou vysoké hustoty energie vzhledem k objemu výborně hodí pro přenosná a mobilní zařízení.

Jejich výhodou je i nízká hmotnost, relativně vysoká kapacita, minimální samovybíjení a velká výkonnost. Kromě uvedených se používá i řada dalších akumulátorů různého složení, například LiFePO4 (lithium-železo-fosfátové).

Pro zajištění dlouhého a bezpečného používání je důležité se o akumulátory řádně starat. To znamená především používat pro jejich nabíjení pouze originální nabíječku (doporučenou výrobcem zařízení) a dodržovat správný postup nabíjení a skladování podle pokynů výrobce (viz návod k použití).

Nabíječku a nabíjený přístroj nikdy nenechávejte při nabíjení bez dozoru!

Jeden příklad za všechny: Elektronická cigareta zůstala při dobíjení bez dozoru a způsobila požár studentského pokoje. Při explozi uvnitř cigarety došlo k vystřelení jejího hořícího vnitřního vybavení. Těleso cigarety zafungovalo jako „kanón“ a vystřelený materiál zapálil papíry položené na psacím stole o několik desítek centimetrů dále.

Momentálně nepoužívané akumulátory je třeba skladovat v nabitém stavu. V případě, že jsou ve stavu nenabitém, nebo málo nabitém, může uvnitř jednotlivých článků dojít k nežádoucím chemickým pochodům, které mohou vést ke vzniku vnitřního zkratu a následné iniciaci vzniku požáru.

Akumulátory také není bezpečné umísťovat do blízkosti zdrojů tepla, to znamená teplometů, kamen a radiátorů, případně oken a trvale otevřených dveří a vrat (tedy míst kam stále dopadá sluneční svit).

V případě nedodržení této zásady riskujeme přehřátí a následnou destrukci jednotlivých článků akumulátoru. Necháme-li naopak akumulátor v chladu, rychleji se vybíjí, což také není žádoucí jev a není to dobré pro jejich životnost a bezpečnost.

Příklad nevhodného zacházení s elektronikou vybavenou lithiovými akumulátory: Tablet nebyl v době vzniku požáru připojen na nabíječku. Po likvidaci požáru byl nalezen na posteli, přikrytý prošívanou dekou. Na místo nálezu byl odložen bezprostředně poté, co na něm jeho majitel dohrál počítačové hry. Akumulátor tabletu byl zahřátý podaným výkonem a po přikrytí dekou došlo k akumulaci tepla, přehřátí akumulátoru a k následnému vznícení deky a rozšíření požáru.

Protože maximální odlehčení jednotlivých článků s sebou nese i jejich menší odolnost, je třeba akumulátory chránit před mechanickým poškozením. Stěny a pláště článků akumulátoru jsou velmi tenké a relativně křehké.

Při jejich poškození může dojít uvnitř článku ke zkratu, vzniklá elektrická jiskra zapálí lithium, což je vysoce reaktivní alkalický (zásaditý) kov, který se proto v přírodě nevyskytuje samostatně, ale pouze jako součást solí nebo jiných stabilních sloučenin, například uhličitanu lithného.

S přispěním vzduchu, který vnikne do článku přes mechanické poškození pláště, dojde k velmi rychlému hoření, případně přímo k výbuchu.

Někdy se ovšem stává, že dojde k požáru výrobku bez zavinění uživatelem. Příčinou může být nefunkčnost bezpečnostních prvků, akumulátor vadný přímo z výroby nebo poškozený při dopravě, případně nešetrná manipulace u obchodníka. Objevit tyto závady není v možnostech běžného zákazníka.

Závada na lithiových akumulátorech se nevyhýbá ani relativně drahým zařízením – tato koloběžka stojí cca 100 000 Kč. Shořela bez zjevné příčiny po vnitřním zkratu v blíže nezjištěném článku akumulátoru.

Další možnou příčinou vzniku požáru je používání neoriginálních (fake, nekvalitních) dílů pro daný výrobek, neodborná montáž nebo neodborný zásah do elektroinstalace výrobku. To se týká hlavně různého „vylepšení a vytunění“ kol, koloběžek, skútrů a elektromobilů.

Protože při požáru lithiových akumulátorů dosahuje teplota až +2000°C (podle některých zdrojů až +3000°C), a protože stále ještě není k dispozici univerzální postup hašení, který by byl použitelný pro všechny typy baterií (lithium může hořet i pod vodou), vyplatí se dodržovat doporučení výrobců a zásady pro užívání výrobků vybavených akumulátory na bázi lithia. Předejdeme tím zbytečným nepříjemnostem a následné nutnosti je řešit.

U všech těchto strojů, nástrojů a přístrojů, jakož i u výše uvedených akumulátorů, platí: Při špatné údržbě a nešetrném zacházení vysoce stoupá bezpečnostní riziko!

Preventivní opatření

Používejte vždy pouze originální nabíječku.

Při nabíjení nenechávejte zařízení bez dozoru.

Nepřebíjejte, nepodbíjejte akumulátory (souvisí s použitím doporučené nabíječky).

Nevystavujte zařízení (akumulátory) vlivu vnějších zdrojů tepla.

Chraňte zařízení (akumulátory) před mechanickým poškozením.

Nezasahujte do konstrukce akumulátoru.

Nafouklé akumulátory nepoužívejte, bezpečně a ekologicky je zlikvidujte.

Institut ochrany obyvatelstva
www.hzscr.cz
Sdílet
Seriál: IOO LB: Elektřina může zabíjet