Čtvrtek 30. března 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiče, policisty i úředníky v Olomouckém kraji připravil evropský projekt na boj s pandemií

Závěrečnou konferencí byl v Jeseníku v těchto dnech ukončen mezinárodní projekt, jehož byl HZS Olomouckého kraje hlavním garantem. Reagoval na nedávnou pandemii koronaviru, která významně ovlivnila česko-polskou spolupráci mezi organizacemi, které se u hranic podílejí na zajištění bezpečnosti.

Hlavním cílem projektu bylo proto na základě zkušeností expertů z obou zemí z různých oborů definovat správnou praxi, jak při vzniku pandemie efektivně zajistit výkon veřejné správy a činnost bezpečnostních složek.

Součástí projektu byly odborné workshopy a také nákup technického vybavení, které by boj s pandemií v daném území mělo usnadnit a zefektivnit – videokonferenční jednotky, dezinfekční přístroje, detektory tělesné teploty či velkokapacitní stany. Tedy prostředky, které se při nedávné pandemii koronaviru osvědčily nebo naopak chyběly.

Zaměřili jsme se především na příhraniční oblast Jeseník-Glucholazy-Nysa. Region je totiž specifický právě intenzivní spoluprací a úzkými vazbami mezi jednotlivými organizacemi v obou zemích, které byly kvůli pandemii ohroženy a v některých oblastech musely být zcela omezeny.

Uzavřené hranice, provizorní zázemí pro policisty i armádu při jejich střežení, ztížený transfer zboží, potíže pendlerů, komunikace pouze pomocí digitálních technologií. To je jen krátký výčet negativ, se kterými se museli poblíž hranic lidé, úřady, bezpečnostní i záchranné složky potýkat.

Díky evropskému projektu bylo organizováno sedm odborných seminářů, na nichž experti z mnoha oblastí sdíleli své pozitivní i negativní poznatky z řešení pandemie na obou stranách hranice.

Právě díky workshopům a sdílení zkušeností z předchozích let mohly být stanoveny zásadní principy správné praxe a vytvořeny tzv. checklisty, tedy metodické listy obsahující sadu doporučení, jak by měly orgány veřejné správy postupovat v různých fázích pandemie. Metodické listy budou k dispozici u partnerů projektu, ale nabídnuty budou také dalším organizacím v kraji.

Díky projektu bylo pro partnery pořízeno rovněž technické vybavení, které by mělo usnadnit řešení pandemie, a to především v oblasti komunikace: videokonferenční jednotky, webkamery, síťové disky, interaktivní tabule a projektor.

K ochraně zdraví pak byly pořízeny prostředky, které se využívají k dezinfekci – generátory ozónu či přístroje na dezinfekci vzduchu a povrchů.

Zakoupeny byly také dva velkokapacitní stany, teploměry, systémy pro měření tělesné teploty a rámy pro vstupní kontrolu.

Konkrétně HZS Olomouckého kraje pořídil dvě videokonferenční jednotky a dva přístroje na dezinfekci vzduchu a povrchů. Jejich využití v praxi jsme ověřili při taktickém cvičení HRANICE 2023, které se uskutečnilo v polovině února právě na česko-polských hranicích nedaleko Mikulovic.

Přečtěte siHasiči při mezinárodním cvičení na silnici 44 mezi obcemi Mikulovice a Glucholazy dronem vyhledávali zavalené osoby

Celkově se na organizaci projektu podílelo sedm partnerů, hlavním garantem zodpovědným za organizaci byl HZS Olomouckého kraje. Na české straně jsme spolupracovali s Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, městem Jeseník a českou stranou Euroregionu Praděd. Na polské straně pak s městy Glucholazy a Nysa a polskou stranou Euroregionu Praděd.

Lucie Balážová
tisková mluvčí
HZS Olomouckého kraje
Sdílet