Pátek 9. června 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Experti z oddělení požárně technických expertiz Technického ústavu požární ochrany vyšetřovali požár hotelu v Jindřichově Hrad­ci

Dne 20. března 2023 vyjeli experti z oddělení požárně technických expertiz (OPTE) k šetření požáru hotelu v Jindřichově Hradci, kde provedli ohledání technologického zařízení za účelem vyloučení či potvrzení technické závady jako možné příčiny vzniku požáru.

Na místě požáru vyšetřovatelé z OPTE potvrdili spojitost technické závady na elektroinstalaci tepelného čerpadla. Konkrétně se jednalo o přechodový odpor vzniklý na připojovacích konektorech elektrického obvodu ochranného a rozběhového relé kompresoru.

V důsledku této elektrické disfunkce došlo ke vznícení hořlavých materiálů v okolí svorkovnice a rozšíření požáru na jednotku tepelného čerpadla.

Sdílet