Středa 19. ledna 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči u Volkswagenu (SR)

Závodný hasiči vo Volkswagene Slovakia a.s.- lokalita Bratislava

Závod Volkswagen a.s. patrí momentálne medzi jedinú automobilku na Slovensku (PSA Peugeot – Citroen a Hyunday KIA začnú vyrábať v roku 2006). V dnešnej dobe vyrába automobily typu Polo, Seat, Golf a Touareg. Tieto vozidlá sú na vysokej technickej úrovni a patria medzi najlepšie na svete.
Hodnoty vyrábané v závode však treba chrániť proti nebezpečenstvám ako sú požiare, havárie a podobne. Treba taktiež dbať o bezpečné prostredie pre zamestnancov. O toto všetko sa starajú závodní hasiči, ktorí sú dostupní 24 hodín na telefónnej linke 2222 . Dispečing je tvorený centrálne, to znamená, že na číslo 2222 sa volá v prípade akejkoľvek mimoriadnej udalosti v závode. Najviac volaní sa týka výjazdu zdravotníkov.

Oblasti činnosti útvaru

Zásahová činnosť – požiar, ekologické zásahy, technologické zásahy, technické zásahy (vyťahovanie zapadnutých kamiónov v areáli závodu, čerpanie vody) a pod.
Preventívna činnosť – traja technici PO vykonávajú pravidelnú kontrolu každého objektu, taktiež vystavujú zváračské povolenia, organizujú školenia PO nových zamestnancov, požiarnych hliadok a vykonávajú ďalšie činnosti.
Záchranná zdravotná služba – poskytuje prvú pomoc a transport do zdravotníckeho zariadenia podľa druhu zranenia.
Prevádzka požiarno-technických zariadení – spočíva vo výkone kontrol, údržby a predpísaných revízii na zariadeniach :
- Elektrická požiarna signalizácia (ESSER)
- Stabilné hasiace zariadenia (Sprinkler, CO2, pena)
- Požiarne uzávery
- Zariadenie na odvod dymu a tepla
- Požiarne klapky
- Hasiace prístroje (pojazdné, prenosné)

Požiarny dispečing – ohlasovňa požiarov – zabezpečuje viacero činností:
1. Príjem všetkých hlásení o mimoriadnych udalostiach (cez telefón, resp. EPS).
2. Vyhlásenie poplachu pre jednotku ZHÚ, koordinácia zásahových činností.
3. Zabezpečenie zvolania členov krízového štábu a štábu civilnej ochrany.
4. Plní funkciu centrálnej telefónnej ústredne pre VW SK.

Technika patrí medzi špičkovú v tejto oblasti. Jednotka musí byť schopná v krátkom čase, t. j. do jednej minúty od vyhlásenia poplachu uskutočniť výjazd požiarnej techniky. Taktiež musia byť hasiči schopní dostať sa do výrobných hál, preto musia byť zabezpečené voľné prístupové cesty.

Zásahová technika

V súčasnosti hasiči disponujú zásahovou technikou:
- Dve sanitné vozidlá na podvozku VW T4.
- Zásahové vozidlo Liaz CAS 25.
- Dve malé zásahové vozidlá na podvozku VW T4.
- Cisterna do hál na podvozku VW LT46.
K ďalšej výbave patria prenosné, automobilové a pevné rádiostanice značky Motorola, čerpadlá a prostriedky na odstraňovanie ekologických havárií, dýchacia technika, kompatibilná s technikou bratislavských hasičov a vybavenie vozidla štandardnou výzbrojou v zmysle predpisov. Zaujímavosťou je reflexná farba vozidiel, ktorá sa odlišuje od štandardu bežných hasičov. Naši hasiči spolupracujú s mestskými hasičmi, ktorí sú schopní doraziť do závodu do 10 minút. Aby sa znížilo riziko požiarov, technici PO školia protipožiarne hliadky na pracoviskách raz do roka. Zásahy jednotky PO sa dokumentujú pomocou digitálneho fotoaparátu.
Na záver možno konštatovať, že organizácia a technika požiarnej ochrany VW SK je v súčasnej dobe na úrovni vyžadovanej štandardom VW a priebežne sa obnovuje podľa potrieb a požiadaviek závodu na zabezpečenie ochrany proti požiarom.

Text a foto: Erik Radványi
Sdílet