Úterý 3. října 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči z Příbrami nacvičovali v Kovohutích likvidaci požáru baterie

Ve čtvrtek 30. března 2023 byl v jednom ze skladů firmy Kovohutě Příbram simulován požár lithiové baterie. Požár byl téměř okamžitě zaznamenaný instalovaným kouřovým čidlem a stabilní termokamerou s videodetekcí požáru.

Ihned po spuštění elektronické požární signalizace stálá služba firmy ohlásila požár na tísňovou linku 150 a aktivovala vnitřní havarijní plán podniku. K požáru baterie vyjela jednotka Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje ze stanice Příbram se dvěma cisternovými automobilovými stříkačkami, automobilovým žebříkem a velitelským automobilem.

Po příjezdu hasiči vytvořili dopravní vedení na rozdělovač a dva útočné proudy. Následně otevřeli skladovací halu a zahájili odvětrávání haly pomocí přetlakového ventilátoru. Po simulovaném uhašení plamenného hoření a odvětrání kouře byla baterie hasiči vyvezena před skladovací halu.

Odtud ji zaměstnanci firmy odvezli vysokozdvižným vozíkem do karanténního prostoru pro další ochlazování, ke kterému byla využita hydrantová síť v areálu firmy. Celý hasební zásah včetně manipulace s baterií probíhal v dýchací technice.

Cvičením byla prověřena taktika a technika provedení hasebního zásahu na požár lithiové baterie jednotkami požární ochrany. Dále byla vyzkoušena funkčnost požárně bezpečnostních zařízení a řešení požární bezpečnosti, obdobně jako řešení mimořádné události v podniku při jejím vzniku, reakce zaměstnanců a technické možnosti přímo v provozu.

Vzhledem k úzké spolupráci Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a firmy Kovohutě Příbram při zajišťování požární ochrany v areálu byly průběh cvičení a činnosti všech zúčastněných hodnoceny velmi kladně.

mjr. Ing. Radek Dopirák
velitel stanice Příbram
HZS Středočeského kraje
Sdílet