Úterý 3. října 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Červená světla na železničním přejezdu zastaví i hasiče, právo přednostní jízdy na něm neplatí

Právo přednostní jízdy má řadu specifik. Obecně je nutné dbát zvýšené opatrnosti ve srovnání s běžnou jízdou, konkrétně však použití světelného a zvukového výstražného zařízení souvisí s výjimkami z konkrétních paragrafů zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Zvláštním výstražným světlem modré a červené barvy mohou být od 1. října 2018 vybavena vozidla Ministerstva vnitra používaná policií, vozidla používána Hasičským záchranným sborem České republiky nebo jednotkami požární ochrany a vozidla poskytovatele zdravotnické záchranné služby.

Přečtěte siČervenomodré majáky už mohou hasiči využívat legálně, generální ředitelství HZS ČR pro ně vydalo technické podmínky

Řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré nebo modré a červené barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení, není povinen dodržovat některé části zákona o o provozu na pozemních komunikacích.

Seznam výjimek však nezahrnuje pravidla chování na železničním přejezdu. Zákon v této oblasti hasičům umožňuje pouze zařadit se zcela dopředu mimo pořadí a rovněž přejet přejezd samostatně mimo jeden jízdní proud.

Ani houkající hasičský automobil tedy nesmí vjet na železniční přejezd:

  1. je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,
  2. je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení,
  3. sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory,
  4. je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,
  5. dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem,
  6. nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.
Sdílet