Neděle 1. října 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Červenomodré majáky už mohou hasiči využívat legálně, generální ředitelství HZS ČR pro ně vydalo technické podmínky

Zvláštním výstražným světlem modré a červené barvy mohou být od 1. října 2018 vybavena vozidla Ministerstva vnitra používaná policií, vozidla používána Hasičským záchranným sborem České republiky nebo jednotkami požární ochrany a vozidla poskytovatele zdravotnické záchranné služby.

Novinku je od 18. března 2019 na hasičských vozidlech možné legálně využít – Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky totiž vydalo technické podmínky pro světelnou část zvláštního výstražného zařízení u nově pořizovaných zásahových požárních automobilů (ZPA) a pro rekonstrukci světelné části zvláštního výstražného zařízení u ZPA již zařazených v provozu.

Přečtěte siZákladní složky IZS mohou od října 2018 využívat červenomodré majáky, prováděcí předpisy stanovují podmínky montáže

Na ZPA se umisťují světelné části zvláštního výstražného zařízení, které jsou homologovány podle EHK 65 (zvláštní výstražné svítilny) pro dvě úrovně svítivosti – základní intenzita je určena pro denní použití, snížená intenzita pro noční použití a podle EHK 10 (elektromagnetická kompatibilita). 


Světelná část zvláštního výstražného zařízení musí být zapojena tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovala vždy jako celek, a to buď automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče.

Světelné zařízení vyzařuje v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to jedním ze čtyř způsobů.

1) ZPA se světelným zařízením vyzařujícím pouze světlo modré barvy na celém ZPA. Světelné zařízení je v tomto příkladu tvořeno integrovaným (distribuovaným) zařízením.

2) ZPA se světelným zařízením vyzařujícím střídavě světlo modré barvy na pravé straně a červené barvy na levé straně od podélné osy ZPA ve směru jízdy. Světelné zařízení je v tomto příkladu tvořeno kombinací rampy a vestavěných zařízení.

3) ZPA se světelným zařízením vyzařujícím střídavě světlo modré a červené barvy na celém ZPA. Světelné zařízení je v tomto příkladu tvořeno kombinací majáků a vestavěných zařízení.

4) ZPA se světelným zařízením vyzařujícím postupně světlo modré barvy na levé straně, modré barvy na pravé straně, červené barvy na levé straně a červené barvy na pravé straně od podélné osy ZPA ve směru jízdy. Světelné zařízení je v tomto příkladu tvořeno kombinací rampy a vestavěných zařízení.

U ZPA, jehož světelné zařízení vyzařuje světlo obou barev, je poměr mezi barvami, velikostí plochy a výkonem vždy 1:1.

Doplňkové svítilny

Doplňkové svítilny na ZPA jsou vzájemně synchronizovány, s výjimkou doplňkové svítilny umístěné na vnitřní straně předního okna kabiny osádky, která s ostatními doplňkovými svítilnami synchronizová­na není.


  1. V případech, kdy
  • světelné zařízení vyzařuje pouze světlo modré barvy na celém automobilu (způsob 1),
  • světelné zařízení vyzařuje střídavě světlo modré a červené barvy na celém automobilu (způsob 3)
  • světelné zařízení vyzařuje postupně světlo modré barvy na levé straně, modré barvy na pravé straně, červené barvy na levé straně a červené barvy na pravé straně od podélné osy automobilu ve směru jízdy (způsob 4)

vyzařují doplňkové svítilny střídavě světlo modré a červené barvy na celém ZPA.


  1. Na ZPA, u kterého světelné zařízení vyzařuje střídavě světlo modré barvy na pravé straně a červené barvy na levé straně od podélné osy ZPA ve směru jízdy (způsob 2), vyzařují doplňkové svítilny střídavě světlo modré barvy na levé straně a červené barvy na pravé straně od podélné osy ZPA ve směru jízdy.

Doplňková svítilna na vnitřní straně předního okna kabiny osádky, je-li na ZPA umístěna, vyzařuje střídavě světlo modré a červené barvy. 


Modré a červené doplňkové svítilny na ZPA mají mezi oběma barvami, velikostí plochy a výkonem vždy poměr 1:1.

Na ZPA mohou být umístěny doplňkové svítilny: 


  • jeden pár na přední straně,
  • jeden pár na zadní straně,
  • jeden pár na bocích (jedna svítilna na každém), a to v jejich přední části,
  • jedna na vnitřní straně předního okna kabiny osádky.

ZPA určený pro záchranné a likvidační práce u mimořádných událostí na pozemních komunikacích může být formou výjimek zapsaných v technickém průkazu vybaven dalším párem doplňkových svítilen na přední straně a dalším párem doplňkových svítilen na bocích.


Jiná technická řešení světelné části zvláštního výstražného zařízení, než jsou uvedena v těchto technických podmínkách, podléhají samostatnému posouzení a schválení MV-GŘ HZS ČR. Není-li jiné řešení schváleno, není takovéto vozidlo způsobilé k provozu.

Sdílet
Přiložené soubory
TP-STS_20-2019_WEB.pdf zobrazit online PDF 346 kB