Pondělí 4. prosince 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Společnost Rescop Systém nabízí školení hasičů na rok 2024, má i trenažéry pro překonávání zamčených dveří

Otevřít byt, dům či jiný prostor při nebezpečí z prodlení je činnost, kterou provádí hasiči každý den. Pro optimální provedení zásahu (rychlé překonání zámku nebo zabezpečení s přiměřenou míry způsobené škody) je nutné mít jednotku vybavenou vhodnými nástroji jejichž správné používání ovládají všichni záchranáři.

Společnost Rescop Systém – www.rescop.cz – nabízí sady nářadí pro překonávání mechanického zabezpečení dveří a oken a odborné školení jednotek požární ochrany v problematice vnikání do uzavřených prostor (VUP). Novinkou je nabídka trenažerů pro výcvik jednotek.

Společnost Rescop Systém působí na trhu řadu let. Výsledkem její činnosti je značný posun v kvalitě provádění zásahů s činností VUP. Mnoho jednotek již disponuje kvalitními nástroji na překonávání mechanických zábran.

Oblast pro další zkvalitnění zásahů je především v odborné přípravě hasičů. V dovednostech a praktickém použití nástrojů pro VUP panují značné nedostatky.

Je pravý čas na dočerpání zbývajících rezerv ve vašich rozpočtech.

Máme pro vás připraveny nástroje na VUP, kompletní sady podle úrovně překonávané ochrany. Novinky a stále vyvíjíme nové nástroje pro naše specifické použití.

Neváhejte nás nezávazně poptat, nebo rovnou objednat.


Společnost Rescop Systém také nabízí k využití podzimní akci na provedení školení v roce 2024 nebo nákup nástrojů pro VUP s využitím cen roku 2023.

Využití je jednoduché:

  1. vyžádejte si nezávaznou nabídku pro provedení školení nebo nákup nástrojů (zasláním emailu na adresu rescop@seznam.cz s výčtem požadovaných služeb nebo nástrojů pro VUP),
  2. po odsouhlasení nabídky,
  3. odeslání objednávky,
  4. výběr termínu (telefonicky),
  5. realizace školení v místě působení jednotky.

Školení vnikání do uzavřených prostor

Kvalitní profesionální školení zaměřené na problematiku vnikání (otevírání) uzavřených prostor jednotkami požární ochrany má za cíl seznámit zasahující hasiče s problematikou použití optimální nedestruktivní (destruktivní) metody zpřístupnění prostor s ohledem na charakter zásahu. Činnost je rozdělena na teoretickou a praktickou část (výcvik).

V teoretické části jsou účastníci seznámeni s právními aspekty pronikání do uzavřených prostor s ohledem na druh jednotky PO a složky IZS. Následuje popis rozhodovacího procesu velitele zásahu s přihlédnutím na způsob zabezpečení objektu, časovou prioritu, vybavení a zkušenosti jednotky.

Další částí je podrobný rozbor složení mechanických zábran plus sjednocení terminologie jednotlivých částí oken, dveří, zadlabacích zámků a cylindrických vložek. Tato část je důležitá pro porozumění popisu jednotlivých nedestruktivních a destruktivních metod překonávání zabezpečení.

Účastníkům jsou popsány i metody, které jsou pro použití hasiči nevhodné, ale zajímavé. Poslední díl teoretické části tvoří popis funkce používaných nástrojů.

Praktická část probíhá z převážné části na oknech a dveřích dodaných firmou. Při výuce je postupováno od „nejjednodušších“ způsobů zabezpečení po složitější.

Postupně jsou proškoleny postupy jak překonat zaklapnuté dveře, okno otevřené na ventilaci, dveře zamčené (bez bezpečnostního kování), okno zavřené (kompletní použití Rescop – W), dveře zamknuté (s bezpečnostním kováním).

Každý účastník prakticky překoná cylindrickou vložku standardní kvality pod vedením instruktora.

Účastníci mohou vyzkoušet postupy překonávání mechanických zábran dveří a oken i pomocí nástrojů, které zatím nejsou ve vybavení jednotky. Při školení je používán moderní nový materiál (cylindrické vložky, zadlabací zámky apod.), kterým jsou v současné době osazovány vchodové dveře.

Zničený materiál zůstává v majetku jednotky pro potřeby další, vlastními silami prováděné odborné přípravy.

Závěrem školení je doporučení pro optimalizaci vybavení jednotky pro vnikání do uzavřených prostor. Po dokončení odborné přípravy obdrží jednotka (organizace) certifikát o proškolení od firmy Rescop Systém.

Více informací je na webu www.rescop.cz.

Nástroje pro vnikání do uzavřených prostor

V nabídce firmy jsou sady nástrojů pro překonávání mechanických zábran a nově i trenažéry pro školení. Jejich určení a složení reaguje na potřeby uživatele. Pomocí základní sady nástrojů lze překonat jednoduché zabezpečení, při použití nejvyšší sady je možné zdolat i většinu nejkvalitnějších mechanických zábran.

Všechny nabízené nástroje v sadách lze zakoupit samostatně. Pro jednotky, které zatím nemají žádné zkušenosti, ani vybavení pro překonávání mechanických zábran, doporučujeme následující postup:

  • nejprve absolvovat školení VUP od firmy Rescop,
  • následně nakoupit některou ze sad nástrojů, v takovém případě je připravena sleva 10 % z ceny nástrojů.

Novinky

Největší letošní novinkou jsou nové webové stránky www.rescop.cz.

V srpnu jsme se zúčastnili veletrhu Pyrocar 2023, kde jste mohli navštívit náš stánek a vyzkoušet si možnosti překonávání zavřených oken a dveří.

V září pak mezinárodní zámkařský veletrh Lockfest 2023 v hotelu Thermal v Karlových Varech. Náš stánek byl oba dny doslova v obležení hlavně zahraničních účastníků.

Také pro vás máme mnoho novinek, hlavně v oblasti sad nástrojů a pomůcek pro výcvik. Vyvíjíme nové nástroje pro specializované otevírání oken.

Podařilo se nám vtěsnat sadu Rescop – RED do oblíbeného kufru Peli IM2200: název sady je Rescop – SILVER a je možné si ji aktuálně již objednat. Samozřejmě je možné objednat také samotný kufr s výplní.

Všechny kufry s nářadím BOSCH Profesionál je také možné osadit nářadím Milwaukee.

V nástrojích jsou již starší novinkou prodloužené sady nástrojů Rescop – D 4–6 a Rescop – W 7–9.

V pomůckách pro výcvik pak kompletně zinkované velmi pevné trenažéry pro překonávání zamčených dveří.

Rescop – Trenažér 1
Trenažér určený pro uchycení ve svěráku s odkrytou vložkou umožňuje výcvik překování cylindrické vložky rozlomením a vytržením.

Rescop – Trenažér 2
Trenažér určený pro uchycení ve svěráku s překrytým bezpečnostním profilem umožňuje výcvik překování cylindrické vložky rozlomením, vytržením a frézováním.

Více informací je na webu www.rescop.cz, aktuální ceník je také na webu.

Krásný konec roku 2023 a co nejlepší rok 2024 vám přeje firma Rescop Systém.

Stanislav Šimral
Sdílet