Neděle 21. dubna 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Nový koncept požární nástavby pro třetí generaci Tatry Force firma THT Polička designově přizpůsobila kabině vozu, laminátové prvky nahradil lisovaný hliník

Na veletrhu Pyros 2023 byla představena nová generace Tatry Force s kabinou pro družstvo. Z místa jsme Vám přinesli jedinečný a vyčerpávající článek s podrobnými technickými detaily především o zmíněné kabině a podvozku nové generace vozu. Nyní se podíváme i na nástavbu testovaného prototypu a samozřejmě přinášíme i další sérii krásných fotografií.

Společnost Tatra Trucks představila na veletrhu PYROS 2023 ve společném stánku s nástavbářem THT Polička další generaci svého automobilu pro hasiče. Nová generace řady Force dostala variantu s motorem vpředu, Tatra tak na ni mohla začít dodávat zcela novou kabinu pro družstvo s bezkonkurenční výškou v segmentu.

Přečtěte siNová generace hasičského automobilu Tatra Force dostala zcela novou kabinu pro družstvo, nová je nabídka motorů i převodovek

Podvozek nové generace Force 4×4 byl upraven a vychází z modelové řady Terra – uložení motoru na původní podvozkové řadě Force by nedovolovalo použití kabiny pro družstvo, jak jsme již na našem serveru nesčetněkrát zmiňovali. Třínápravová verze má však motor stále nad nápravou, jako to Force měla doposud.

Karoserie

Byť je čistý podvozek automobilu totožný s modelovou řadou Terra, nová kabina si vyžádala vývoj zcela nové nástavby. Ta pochází z produkce firmy THT Polička, je vyrobena z profilů ze slitin lehkých kovů za použití prizmatických šroubovaných spojů, olepena je plechem.

Zadní rohové části, které byly dříve z laminátu, jsou v novém konceptu nástavby firmy THT Polička na nové Tatře Force rovněž hliníkové. Designově nástavba plynule navazuje na kabinou automobilu – a to včetně horní zkosené hrany.

Nástavba je klasicky šestiroletová s podélnými madly, dveře pro přístup k ovládacímu panelu čerpadla se vyklápí nahoru. Nástavba není vybavena stupačkami, veškeré příslušenství je uloženo tak, aby jej bylo možno vyjímat přímo ze země – madla se dostanou maximálně do výše 2 000 mm.

Na krycí plech mezi kabinu a nástavbu se přesunula sdružená zásuvka Rettbox-air pro doplňování tlakového vzduchu a konzervaci a dobíjení akumulátorů. To už delší dobu považujeme v odborné části naší redakci za velmi dobré řešení, eliminuje se tak totiž invazivní zásah do antikorozního ošetření kabiny, ke kterému při montáži Rettboxu docházelo dříve.

Všechny schrány jsou uzamykatelné shodným klíčem, jejich konstrukce zabraňuje šíření výparů z jednotlivých technických prostředků do jiných částí nástavby. Vnitřek úložných prostor je vyroben z hladkého plechu pro zajištění pohodlné údržby a dekontaminace.

Horní pochozí plošina nástavby je hliníková s neklouzavým povrchem, žebřík pro výstup nahoru je ocelový. Nechybí hliníkové schrány pro rozměrné požární příslušenství, žebříky a přípojný bod pro odnímatelnou lafetovou proudnici.

Nádrž

Nádrž na vodu a pěnidlo tvoří jeden celek hranolovitého tvaru svařený z nerezového plechu jakosti AISI 316 L, ošetřena je pasivací. Nádrž je uchycena na pomocný rám pomocí navařených konzolí, vejde se do ní 4 000 litrů vody a 240 litrů pěnidla.

Vedle průlezu do nádrže na vodu je válcové těleso přepadu, které zajišťuje odvzdušnění nádrže při používání čerpadla a také odvod vody pod automobil v případě přeplnění.

Kolem plnicího hrdla nádrže na pěnidlo je záchytný prostor o objemu 3 litry pro případný únik při rychlém plnění. Ani zde nechybí přepad, obě nádrže jsou vybaveny zařízením pro dálkovou kontrolu aktuálního množství hasiva – kromě displejů je zobrazují i LED stavoznaky na obou bocích nástavby.

Nádrž na vodu je ve spodní části přírubou připojena k čerpacímu zařízení, nádrž na pěnidlo podobným způsobem k přiměšovači.

Čerpací zařízení a řízení nástavby

Čerpadlo THT PKA 2000–250 je umístěno v zadní části automobilu, poháněno je kardanovou hřídelí od motoru vozu. Umožňuje zásah za použití nízkého nebo vysokého tlaku, popřípadě i kombinovaný provoz.

Proti přehřátí je chráněno automatickým teplotním odlehčovacím ventilem, automatická je rovněž vývěva, u které nechybí možnost manuálního vypnutí.

Ovládací prvky s grafickým terminálem lze naklápět a přizpůsobit je tak výšce strojníka, panel dostal nové zakrytí – namísto dřívějšího laminátu je i zde využíván lisovaný hliník. Jako druhé obslužné místo čerpací jednotky a nástavby slouží přenosný tablet v kabině.

Čerpadlo dosahuje jmenovitého průtoku 2 000 litrů za minutu při tlaku 10 barů a 250 litrů za minutu při tlaku 40 barů.

Konstrukce zařízení pro plnění nádrže na vodu z vnějšího tlakového zdroje umožňuje samočinné a plynulé doplňování nádrže v závislosti na poklesu hladiny. Uzavírací armatury jsou konstruovány tak, aby nezpůsobovaly tlakové rázy v dopravním vedení.

CAS je vybavena zařízením k řízení provozu účelové nástavby se schopností monitorovat a ovládat jednotlivé prvky účelové nástavby.

Pro možnost spolehlivého použití přenosného terminálu i mimo kabinu osádky, je jedna z antén wifi routeru umístěna vně kabiny – na její střeše.

Systém řízení požární nástavby má následující funkce:

 1. zobrazení aktivních prvků účelové nástavby – rolety, úložné schrány na pochůzné ploše účelové nástavby, žebřík, osvětlovací stožár, oranžová výstražná svítilna, světelné části zvláštního výstražného zařízení,
 2. signalizace zapnutí pomocného pohonu pro požární čerpadlo při jízdě,
 3. signalizace přehřátí pohonu čerpacího zařízení,
 4. signalizace nízkého množství pohonných hmot a hasiva,
 5. zobrazení grafu s využitím hasiva za nejméně poslední 3 minuty, zobrazení předpokládaného času do naplnění/vyčerpání hasiva,
 6. zobrazení nepřipravenosti vozidla k jízdě na palubní desce CAS (varování nástavby, aktivní osvětlovací stožár),
 7. automatizovaný provoz se zavodněním čerpacího zařízení a tlakovou regulací,
 8. upozornění na chybnou obsluhu formou textového hlášení s akustickou signalizací,
 9. monitorování mezních provozních stavů na čerpacím zařízení, a to tlak, otáčky, rychlost jízdy se zapnutým pomocným pohonem,
 10. funkce pro automatické provedení zkoušky sání na sucho, zkoušky maximálních tlaků a zkoušky elektronických ventilů, záznam o provedení zkoušky do databáze systému včetně zobrazení doporučeného termínu pro další provedení zkoušky,
 11. záznam provozních dat během provozu čerpacího zařízení (nejméně otáčky motoru, otáčky čerpadla, rychlost vozidla, tlak nízkotlakého okruhu, tlak vysokotlakého okruhu tlak na vstupu do čerpadla, hladina hasiva, napětí na baterii) při frekvenci alespoň 1 Hz,
 12. automatické plnění nádrže plnícím zařízením,
 13. automatické zhasnutí světlometů osvětlovacího stožáru a uložení osvětlovacího stožáru do přepravní polohy při uvolnění parkovací brzdy,
 14. ovládání osvětlení okolí CAS, oranžové výstražné svítilny na zádi CAS, dočasná deaktivace zadních doplňkových svítilen zvláštního výstražného zařízení,
 15. systém plánované údržby, zobrazení termínu provedení dalšího servisu jednotlivých položek, včetně připomenutí provedení údržby na hlavní obrazovce,
 16. automatická diagnostika systému řízení nástavby se schopností rozpoznání poruchy (zkratovaný výstup elektronické jednotky, ztráta napájecího napětí jednotky, ztráta komunikace s podvozkem vozidla – pouze v případě, že vozidlo komunikuje s nástavbou pomocí sběrnice CAN bus, ztráta komunikace s ventilovým ostrovem, osvětlovacím stožárem či jednotkami v rámci nástavby),
 17. poznámkový blok synchronizovaný mezi všemi obrazovkami systému řízení požární nástavby a
 18. START/STOP motoru elektrocentrály.

Přiměšovací zařízení sestává z proudového přiměšovače, regulační klapky, elektronické regulace a propojovacího potrubí. Pěnidlo je přiváděno do sání vodního čerpadla.

Elektronická regulace má plynule volitelný rozsah přiměšování se zobrazovaným rozlišením 0,1 %. Pro rychlou volbu umožňuje elektronická regulace uložení dvou zvolených hodnot procenta přimísení do paměti.

Nastavené procento přimísení je automaticky udržováno nezávisle na okamžitém tlaku a průtoku na výstupu z čerpadla a je zobrazováno na displeji elektronické jednotky.

Osvětlení

Zadní část nástavby je osazena velkými rohovými prvky světelného výstražného zařízení, které tak pokrývají větší plochu. Nechybí oranžová sváděcí alej.

Bezprostřední okolí automobilu osvětlují LED lišty zapuštěné do hliníkových okapnic na obou bocích a v zadní části nástavby.

Vnitřní prostor jednotlivých schrán pro příslušenství je po obou bocích osvětlen LED lištami s krytím IP 67, světla se rozsvítí automaticky po otevření roletky.

Pracovní LED světlomety o světelném toku 1 000 lumenů najdeme na držácích bočních zpětných zrcátek, na přední části kabiny a vpravo i vlevo na zadní části nástavby.

Mezi kabinou a nástavbou je uchycen pneumaticky výsuvný osvětlovací stožár se čtyřmi 24V LED reflektory, každý z nich disponuje světelným tokem 9 500 lumenů. Stožár lze vysunout nad úroveň terénu do výše až 5 metrů, na jeho vrcholu je kamera monitorovacího systému vozidla.

Kabina

Páteřová deska je uchycena na spodní straně police pod stropem, zásahové dozimetry URAD 115 v držácích po dvou na každé straně u dveří. Nechybí držáky na přilby, ruční svítilny a digitální ruční terminály.

Pod sedákem zadních sedadel je prostor pro další příslušenství, sedák je rozdělen na dvě části. V kabině najdeme i držák na šestici PET lahví.

V kabině je pro zadní část sedadel připraveno samostatné ovládání topení a klimatizace. Osvětlení lze přepínat ve dvou intenzitách – klasické bílé nebo tlumené červené.

Velitel má k dispozici výjezdový tablet a čtecí lampičku na flexibilním rameni, strojník má v dosahu tablet s ovládacími prvky nástavby a výstupem z couvací kamery.

Reproduktory zvláštního zvukového výstražného zařízení jsou umístěny těsně pod střechou v konstrukcí krytém prostoru, doplňuje je dvojice nízkofrekvenčních vibračních sirén pod nárazníkem.

Pod čelním sklem najdeme přední kameru monitorovacího systému – další je jak bylo zmíněno na osvětlovacím stožáru, dvě na obou bocích nástavby a jedna sleduje prostor za vozidlem.

Sdílet